Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Chytrá výroba pod jednou strechou

Ako spojiť do bezpečnej budúcnosti výrobu dvoch úspešných, no skutočne rozdielnych firiem spracúvajúcich kovy? Zakladateľ firmy Tomas Loh a riaditeľ Mathias Kroll si kládli tieto otázky, odpovede našli u odborníkov firmy TRUMPF, na oddelení Smart Factory Consulting.

LoKa Metallverarbeitung GmbH

www.loka-metallverarbeitung.de

LoKa vyrába konštrukčné skupiny a skrine pre odvetvia akými sú výroba strojov a nástrojov ako aj pre obalový, letecký a potravinársky priemysel. Pritom sa obrába plech z nereze, ocele a hliníka až do hrúbky desiatich milimetrov. Vo firme LK Mechanik je naopak výroba detailnejšia: Spoločnosť je lídrom na trhu vo vývoji a výrobe vysoko presných zásobníkov obrobkov a nástrojov pre priemyselné a medicínske aplikácie.

Odvetvie

Strojárstvo

Počet zamestnancov

55

Sídlo

Hüttenberg / Heuchelheim, Nemecko

Zobraziť viac
Produkty TRUMPF
  • TruLaser 5030 fiber
  • TruBend 5130
  • TruBend 5170
  • TruLaser Tube 7000
  • Smart Factory Consulting

Výzva

Na strane "dal" sú dve kovospracujúce firmy, spolu 55 zamestnancov, pozemok o veľkosti 18.500 metrov štvorcových a zakladateľ firmy s odvahou a nadhľadom. Na strane "má dať" je želanie novej modernej výrobnej haly. Tam sa majú v budúcnosti vyrábať produkty oboch firiem v perfektne vzájomne zladených procesoch – šikovne, efektívne a pripravené na budúcnosť. Pritom sa museli otestovať všetky technológie, výrobné stratégie a procesy oboch firiem. Kde sa skrývajú potenciály a súčinnosti? Kde má zmysel rozšírenie jestvujúcich kapacít alebo automatizácia? Oplatí sa vstup do nových technológií ktoré doteraz neboli využívané a ktoré predpoklady na je na to potrebné vytvoriť? Ktoré jestvujúce stroje bude možné použiť aj v budúcnosti a kde už má zmysel investovať do nových?

Spolupráca s profesionálmi nám ušetrila množstvo zachádzok. Analýzy a myšlienkové modely tímu Smart Factory nám okrem toho ponúkli úplne nové pohľady a prístupy, ktoré nám budú užitočné aj v budúcnosti.

Tomas Loh
Zakladateľ firmy LoKa Metallverarbeitung GmbH

Riešenie

Návrh závodu je novou ponukou konzultácie Smart Factory firmy TRUMPF, ktorá má za cieľ poradiť a sprevádzať zákazníkov pri rozsiahlom plánovaní ich výroby. Nezáleží na tom, či vzniká úplne nová výroba alebo sa prerába jestvujúca produkcia. Návrhári závodu zohľadňujú pri plánovaní nie len produkty TRUMPF, pozerajú sa aj mimo nich. Analýzy odborníkov jasne ukázali, kde sú ešte vo výrobe voľné kapacity. Ukázalo sa, že možnosti automatizácie v portfóliu firmy LoKa neboli také rozsiahle ako sa predtým prdpokladalo. Pán Kroll dodáva: „Mohli sme u referenčných zákazníkov TRUMPF naživo zažiť, že pomocou automatizácie je možné dosiahnuť veľa. No u nás prechádza výrobou mnoho špeciálnych a jednotlivých dielcov, preto to u nás nie je také jednoduché. Zistil to aj tím návrhárov závodu pomocou produktových analýz a tento bod sme podrobne a kontroverzne prediskutovali. To je príklad toho, ako vo všeobecnosti prebieha poradenstvo: Nešlo o to, aby sa vymenilo alebo novo nakúpilo pokiaľ možno čo najviac strojov. Šlo o to, nájsť pre nás vhodné riešenia.“

 

Realizácia

Keď bolo jasné, ktoré jestvujúce stroje prevezme firma LoKa a LK do novej výroby, ktoré nové zariadenia zakúpi a ktoré ďalšie technológie sa zavedú, začalo jednanie o návrhu haly. Riaditeľ Mathias Kroll: „Tím návrhárov závodu z firmy TRUMPF naskicoval vopred vypracovaný ideálny materiálový tok a spolu s našimi zamestnancami presúvali sem a tam modely strojov v mierke po výkrese haly dovtedy, kým neboli s procesmi všetci spokojní.“ Zhruba 20 percent všetkých opatrení ideálnej verzie sa zrealizuje v prvom stupni výstavby závodu Smart Factory. Podnik sa tak napríklad rozhodol pre dva čiastočne automatizované laserové obrábacie zariadenia TRUMPF a pre vstup do úplne novej technológie. Rozhodujúce ale boli aj riešenia, ktoré vypracoval tím poradcov pre budúce oddelené obrábanie ocele a nereze. Na zváranie a na brúsenie sa vytvorili prísne oddelené komory. Nové sú aj dve nové teraz už oddelené priestory montáže a miestnosti na čistenie. Pre vedenie firmy LoKa bol dôležitý materiálový tok, perfektné vyťaženie strojov a aby sa práce naviac, potrebné pri prestavbe a čistení zariadení držali v medziach. LoKa okrem toho už v prvom stupni profituje z toho, že sa teraz využijú stroje a zdroje z oboch výrob.

Vyhliadka

Po nainštalovaní strojov v ich závode a zastabilizovanie procesov chcú páni Loh a Kroll zaviesť automatizované programovanie TruTops Boost. Na zlúčení doteraz stále oddeleného plánovania podnikových zdrojov (ERP) firiem LoKa a LK sa už pracuje. Ostáva teda ešte veľa práce. No obaja sú si istí, že pomocou konzultantov v oblasti návrhu závodu položili dôležitý základ všetkým nasledujúcim krokom na ceste k závodu Smart Factory.

Zistite viac o produktoch