Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Včasné zapojenie do siete sa vypláca

Spoločnosť Knoll Maschinenbau včas cielene naplánovala vstup do budúcnosti a vyčerpala všetky možnosti, ako získať pre budúce požiadavky dostatok skladových kapacít a zároveň zvýšiť produktivitu. Prezieravosť sa vyplatila.

KNOLL Maschinenbau GmbH

www.knoll-mb.de
Logo firmy Knoll

Rodinný podnik Knoll bol založený v roku 1970 v meste Bad Saulgau a počas rokov neustále rástol. Patrí dnes k lídrom na trhu dopravných a filtračných zariadení v kovospracujúcom priemysle, so sídlom v juhonemeckom Bad Saulgau. Komorové čerpadlá z tohto podniku sa používajú v odvetviach akými sú chemický a potravinársky priemysel. Portfólio dopĺňajú vysoko flexibilné montážne a transportné systémy.

Odvetvie

Strojárstvo

Počet zamestnancov

1 000

Sídlo

Bad Saulgau (Nemecko)

Výzvy

Od založenia firmy Knoll Maschinenbau pred 45 rokmi podnik každoročne rástol. Jedna hala pribudla k ďalšej. Od roku 2007 stál preto tím pred výzvou, vytvoriť úplne nové podnikové plánovanie v oblasti spracovania plechu. Cieľ: Skrátiť dráhy a zrýchliť procesy.  Hlavnou výzvou pritom bola kapacita skladu: Pre svoje zariadenia vyrába firma Knoll dielce a konštrukčné skupiny, ktoré sa skladajú až zo siedmich rôznych materiálov – a to v počtoch od 1 po 20 kusov. Smerodajná je teda aj rýchlosť, ktorou sa materiál dostáva stále v správny čas k správnemu stroju

Riešenia

Knoll sa rozhodol pre plne automatizovaný sklad STOPA, ktorý je dlhý 70 metrov a disponuje viac ako 1.200 miestami skladu ako aj 13 manipulačnými stanicami. Jadrom skladu je systém regálových zakladačov (RGB). Systém riadenia výroby TruTops Fab Storage od firmy TRUMPF reguluje a sleduje materiálový tok, na základe zadaných zákaziek pripravuje potrebné zásoby skladu a podáva neustále presné informácie o stavoch skladu a o vyťažení strojov.

Riaditeľ firmy Knoll

Ak sa pozrieme späť, dosiahli sme len za štyri roky toho veľa a pri tom sme všetko robili správne.

Joachim Riebsamen
Vedúci oddelenia hrubej výroby vo firme Knoll

Realizácia

TruTops Fab je prostredníctvom rozhrania prepojený s nadradeným systémom plánovania a riadenia výroby (PPS) firmy Knoll. Toto rozhranie využíva spoločnosť najmä na materiálové hospodárstvo. Vďaka implementácii tohto nástroja sa firma Knoll priblížila o veľký kus k inteligentnému závodu Smart Factory.

Vyhliadka

Nastal čas, aby firma Knoll využila jestvujúce systémy v záujme spoločnosti a vyťažila z nich to najlepšie. V predošlých štyroch rokoch zvýšila strojárska firma svoju produktivitu v oblasti spracovania plechu odhadom o 20 až 25 percent – a možno aj viac. A teraz sa ide ďalej…

Skladový systém firmy Knoll
Riaditeľ prechádza výrobou
Budova firmy Knoll
Rozhovor medzi kolegami;
Skladový systém vo výrobnej hale

Tu si prečítajte viac o našich produktoch

STOPA veľkosklad
Sklad STOPA

Systémy veľkoskladov STOPA sú viac ako len úložisko materiálu – preberajú rozsiahle úlohy logistického centra Vašej výroby. Vďaka zákazníkom špecifikovanej konštrukcii je Váš systém veľkoskladu STOPA úplne flexibilný v dĺžke, šírke, výške a vo formáte plechu.

TruTops Fab
TruTops Fab

Jeden softvér pre celú výrobu: Pomocou softvéru TruTops Fab máte maximálny prehľad o Vašich procesoch a riadite ich od objednávky zákazníka až po expedíciu.