Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Efektívnejšia výroba pomocou deviatich strojov a riešenia určujúce trendy

H. K. Heun a sesterská firma Primetall, so sídlom v hessenskom Dillenburgu, sú klasickými zákazkovými výrobcami. Spoločne tvoria skupinu HEUN. Podniky vyrábajú individuálne dielce na zákazku po jedom kuse, ale aj kompletné konštrukčné skupiny. Zatiaľ čo firma Primetall obrába plech až do hrúbky 4 milimetrov, vo firme H. K. Heun sa používa konštrukčná oceľ s hrúbkou až do 25 milimetrov. Riaditeľom je Marc Willgenss, jeho synovia Yannik a Raphael pracujú takisto v skupine podnikov. Hoci o prevzatí podniku ešte nie je žiadna reč, ponecháva Marc Willgenss svojim synom v prípade otázkach o budúcnoosti voľnú ruku. Po tom, čo sa títo traja pri skôr náhodnej návšteve vo firme TRUMPF v Ditzingene spontánne rozhodli pre kúpu zariadenia TruLaser Tube 7000 fiber, pobádal Yannik a Raphael k zmene smerovania aj pri ostatných strojoch. Moderné, energeticky efektívne a produktívne laserové a ohraňovacie stroje TRUMPF ako aj softvérové riešenia, ktoré podporujú ďalšiu automatizáciu, malú v budúcnosti udržať skupinu HEUN na ceste k úspechu.

H. K. Heun GmbH

www.hkheun.de

Marc Willgenss prevzal v roku 2000 vedenie kovospracujúceho závodu H.K. Heun so sídlom v hessenskom Dillenburgu od zakladateľa firmy, pána Fritza Heuna. V roku 2013 získal p. Willgenss susediaci podnik PriMetall a spojil obidva podniky dokopy. Skupina HEUN ponúka od konštrukcie až po konečnú montáž všetko z jednej dielne a vyrába jednotlivé a sériové dielce pre rôzne odvetvia, napríklad gastro, sanitu, medicinsku a laboratórnu techniku, letecký priemysel a obalovú techniku. Viac ako 60 rokov skúseností, okolo 15.000 metrov štvorcových výrobnej plochy, moderný strojový park, vlastná logistika ako aj pevná hierarchia zaručujú know-how, kvalitu a krátke dodacie lehoty. Podnik je certifikovaný podľa EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 3834-2, EN 1090-1, pre zváranie leteckých a kozmických zariadení podľa DIN ISO 24394.

Odvetvie

Obrábanie plechu

Počet zamestnancov

110

Sídlo

Oberscheld (Nemecko)

Zobraziť viac
Produkty TRUMPF
  • TruLaser Tube 7000 fiber
  • TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber
Aplikácie
  • Rezanie rúr laserom
  • Rezanie laserom

Výzvy

Keď sa Marc, Yannik a Raphael Willgenss stretli s firmou TRUMPF, zohrala hlavnú úlohu náhoda. Cestou na obhliadku konkurenčného stroja si títo traja urobili zachádzku do Ditzingenu a spontánne sa rozhodli pre kúpu stroja TruLaser Tube 7000 fiber, aby si tým ďalej rozšírili svoje portfólio. Počas školenia obsluhy navštívil Raphael centrum TRUMPF Smart Factory a bol nadšený: „Pre mňa ako ITčkára to samozrejme bolo veľmi zaujímavé. Vo firme som ja ten, ktorý presadzuje témy o digitalizácii. Presvedčili ma riešenia firmy TRUMPF napríklad pre riadenie výroby ako aj ich programovací softvér.“ Aby mali aj do budúcna dobrú pozíciu, chce Yannik a Raphael v skupine HEUN implementovať softvér na ďalšie automatizovanie výroby – s novým strojovým parkom má byť výroba produktívnejšia a energetivcky efektívnejšia. Rozhodujú sa pre ucelené riešenie ponúkané firmou TRUMPF.

Automatizácia a digitalizácia- to sú pre nás dôležité témy. Riešenia navrhnuté firmou TRUMPF ma presvedčili.

Raphael Willgenss
Špecialista na digitalizáciu v skupine HEUN

Riešenia

Vyťaženie zariadenia TruLaser Tube 7000 fiber na 30 až 40 percent je zabezpečené nie len vďaka rámcovej zmluve s jedným zákazníkom. Raphael Willgenss vysvetľuje: „Odkedy naši zákazníci vedia, že máme toto zariadenie, dostávame množstvo ďalších dopytov.“ Okrem rozšírenia portfólia sa podnikateia usilujú aj o produktívnejšiu a energeticky efektívnejšiu výrobu. Pretože: Výpočty preukázali, že mesačné náklady na elektrickú energiu sa vo firme HEUN vďaka zastaralým laserovým a ohraňovacím strojom pohybujú vo výške okolo 18.000 Eur. Raphael a Yannik Willgenss sa rozhodli pre investíciu do nových strojov. Od mája 2021 je vo výrobe firmy Primetall nasadené zariadenie TruLaser Cell 7040. Do firmy H. K. Heun sa sťahujú dva lasery TruLaser 3030. Do jedného stroja TruLaser 3030 sa materiál nakladá ručne, do druhého nakladá a vykladá materiál automatizovane LiftMaster.

Realizácia

Od začiatku je v stredobode pozornosti obchodného vzťahu firiem HEUN a TRUMPF úsilie o dlhodobé partnerstvo. Raphael Willgenss vraví: „TRUMPF nám ponúkol riešenia a rámcové podmienky, ktoré sme potrebovali. Vďaka riešeniam z Ditzingenu sme na správnej ceste stať sa úspešnými.“

Vyhliadka

Viac automatizácie a digitalizácie - to sú pre skupinu HEUN dôležité témy aj do budúcna. Od leta 2021 beží aj v sesterskom podniku H. K. Heun riadenie výroby TruTops Fab, ktoré je už nainštalované vo firme Primetall. Jestvujúce ohraňovacie stroje chcú súrodenci takisto nahradiť ohraňovacími strojmi TRUMPF. Programovací softvér TruTops Boost v budúcnosti prevezme vytváranie programov pre laser a ohraňovanie.

Zistite viac o našich produktoch