Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Využitie jestvujúcich potenciálov namiesto novej výstavby

V odvetví stavebníctva sa počíta každý deň. Pre zákazníkov formy SCHRAG sú okrem kvality a nákladov v stredobode pozornosti aj krátke dodacie lehoty. Aby si Thomas Goswin, riaditeľ skupiny SCHRAG, udržal svoje vedúce postavenie na trhu v oblasti ohraňovaných profilov, chce si vďaka automatizácii vytvoriť rozhodujúci náskok jeden, dva dni. SCHRAG doteraz vyrábal ohraňované profily v štyroch prevádzkach v Nemecku. Mali by sa ale odbremeniť, aby sa vytvoril priestor na ďalší rast. Preto má vzniknúť nová výrobná prevádzka na automatizovanú výrobu väzníc a priečnikov. Thomas Goswin si pre podporu pri plánovaní závodu prizval poradcov firmy TRUMPF v oblasti Smart Factory. Počas trvania partnerského projektu našli spoločne s projektovým tímom firmy SCHRAG šikovnú alternatívu k novostavbe.

SCHRAG Kantprofile GmbH

www.schrag-kantprofile.de

Skupina SCHRAG so sídlom v Hilchenbachu v Severnom Porýní-Vestfálsku je asociácia špecialistov prepojených v sieti a ponúka ucelené riešenia pre stavbu striech a fasád v oblasti ľahkých konštrukcií. Vo väčšej obchodnej divízii vyrába a predáva skupina ohraňované profily v štyroch prevádzkach v Nemecku ako aj v Česku a Poľsku.

Odvetvie
Ľahká kovová konštrukcia
Počet zamestnancov
500
Sídlo
Hilchenbach (Nemecko)

Výzvy

V stavebníctve je čas rozhodujúcim faktorom. Dostatočný dôvod na to, aby Thomas Goswin, riaditeľ spoločnosti SCHRAG, spustil v roku 2017 strategický proces s cieľom posunúť celú skupinu SCHRAG vo všetkých obchodných oblastiach. Hlavným zameraním sú ohraňované profily pre stavebné odvetvie. Pán Goswin vie, že kratšie dodacie lehoty je možné dosiahnuť len vďaka automatizácii a preto plánuje výstavbu nového výrobného závodu, v ktorom sa v budúcnosti majú centrálne efektívne vyrábať väznice a priečniky pre spodné konštrukcie pri výstavbe hál. Pri praktickej realizácii tohto veľkého projektu sa ale Thomas Goswin nechce spoliehať len na svoje skúsenosti. Poradcovia firmy TRUMPF v oblasti Smart Factory majú naplánovať najmodernejšiu prevádzku v Európe na výrobu ľahkých kovových konštrukcií.

Konzultanti firmy TRUMPF nám vďaka svojim skúsenostiam a novým uhlom pohľadu našli najlepšie riešenie.

Thomas Goswin
Riaditeľ Schrag Kantprofile GmbH

Riešenia

V tesnej spolupráci s Thomasom Goswinom, vedúcim prevádzky, technickým a IT vedúcim ako aj s kolegami z oblasti výroby, odbytu a IT vytvorili poradcovia v oblasti Smart Factory detailné analýzy jestvujúceho stavu vo všetkých prevádzkach. Rozsiahle diskusie so všetkými zúčastnenými, analýza materiálových a informačnych tokov ako aj zahrnutie rozsiahlej databázy, ktorú poskytla firma SCHRAG, vniesli svetlo do všetkých výrobných procesov a odkrývajú potenciály optimalizácie. No nie len to: Vzhľadom na zistené údaje z výroby, členovia projektového tímu a poradcovia firmy TRUMPF premýšľajú o alternatívach k výstavbe novej prevádzky. Ukázuje sa, že rozšírenie a zapojenie jestvujúcich prevádzok do siete prinesie skupine SCHRAG väčšiu pridanú hodnotu ako výstavba novej prevádzky. Preto padlo rozhodnutie o rozšírení prevádzky Seevetal v Hamburgu a o jej príprave na automatizovanú výrobu väzníc a priečnikov.

 

Realizácia

Thomas Goswin podmienil spoluprácu s poradcami firmy TRUMPF v oblasti Smart Factory tým, aby bolo poradenstvo neutrálne, teda nezávislé od výrobcu a strojov. Podmienka, ktorú poradcovia splnili. Na výroby štandardných profilov odporučili kúpu vysoko automatizovaného zariadenia na výrobu profilov valcovaním od talianskeho výrobcu. Keďže sú pri veľkých zákazkách súčasťou rozsahu dodávky často aj špeciálne profily a rozdeľovanie zákaziek nie je účelné, nainštalovala sa v Seevetale okrem toho aj lisovacia linka vrátane 12,5 metrového lisu firmy EHT na výrobu špeciálnych profilov. Obidve výrobné linky sú obsluhované z nového skladu zvitkov plechu. Súčasťou plánu je nový obchvat pre nákladné automobily pre efektívny prísun materiálu a odvoz dielcov. Nová kancelárska budova dopĺňa rozšírenie prevádzky. Spustenie výroby je naplánované na marec 2022.

Vyhliadka

Z analýz prevádzok poradcami firmy TRUMPF vzniklo aj množstvo projektov, ktoré chce Thomas Goswin v krátkom čase spustiť do praxe: „Máme niekoľko oblastí, v ktorých môžeme dosiahnuť väčší prehľad a nastaviť efektívnejšie procesy.“ Odbremenenie prevádzok nám okrem toho vytvorí priestor pre riešenia automatizácie a digitalizácie. „Mojim veľkým cieľom je zapojenie všetkých prevádzok do siete“, vysvetľuje pán Goswin a už teraz vie, že spolupráca poradcov firmy TRUMPF s projektovým tímom firmy SCHRAG bude v nadchádzajúcich mesiacoch intenzívne pokračovať.


Časť 2 – Spoločná tvorba budúcnosti

Naše očakávania sa naplnili

V novej výrobnej hale firmy SCHRAG je teraz na výrobu štandardných profilov automatizované zariadenie na valcovanie profilov, ktoré odporučili konzultanti firmy TRUMPF. „V porovnaní s bežnou výrobou je toto viacúčelové valcovacie zariadenie zhruba štyri krát rýchlejšie. Vďaka tomu môžeme dodávať aj pre skutočne veľké projekty“, vysvetľuje Ingo Kleinau, vedúci pobočky v Hamburgu. Aj nasadenie personálu je výrazne nižšie, vraví pán Kleinau: „Pri bežnej výrobe som mal vo výrobe štyroch až piatich ľudí, zatiaľ čo na obsluhu tohoto zariadenia na valcovanie profilov postačuje jeden človek.“  

Konzultantmi v oblasti Smart Factory odporúčaný 12,5 metrový lis EHT je dôležitým doplnením strojového parku firmy SCHRAG, vysvetľuje pán Kleinau: „V zákazkách sa často objavujú štandardné a špeciálne profily. Musíme byť schopní dodávať oboje. Pomocou zariadenia na valcovanie profilov a lisu EHT to možné je.“   

Firma SCHRAG v Hamburg doteraz spracovávala 2.500 až 3.000 ton ročne. „Vďaka novým strojom sa teraz dostávame na číslo 20.000 ton ročne“, vraví pán Kleinau a dodáva: „To je to, čo dnes požadujú naši zákazníci - dodávať rýchlo veľké množstvá. Naše očakávania sa celkom naplnili.“

Zistite viac o našich službách

Smart Factory Consulting

Bez ohľadu na to, či chcete rozšíriť svoju výrobu, vybudovať novú alebo chcete optimalizovať jednotlivé procesy – strategicky a pragmaticky Vás podporíme na ceste do sveta obrábania plechu prepojeného do siete. Využite znalosti a skúsenosti našich poradcov v oblasti Smart Factory a postarajte sa o digitálne zmeny vo Vašej výrobe. 

Pozrite si viac