Lands-/region- och språkval

Sublimeringsskärning

Förstklassiga snittkanter för fina skäruppgifter.

Sublimeringsskärning: laserstrålen förångar och bränner materialet. Ångtrycket slungar ut slagg från snittet.

Vid denna metod förångar lasern material med så lite smälta som möjligt. Materialångan skapar ett högt tryck i snittspalten, som kastar ut smältan uppåt och nedåt. Processgasen, kväve, argon eller helium, skärmar endast av snittytorna från omgivningen. Så förblir snittkanterna fria från oxider. Därför är det tillräckligt med ett gastryck på en till tre bar.

För att förånga metall krävs mer energi än för att smälta den. Därför behöver sublimeringsskärning hög lasereffekt och är långsammare än andra skärningsmetoder. Dock ger det förstklassiga snittkanter.

Laserskuren stent, TruMicro Serie 2000

Processen används sällan inom plåtbearbetning. Däremot blir dess användning attraktiv om skäruppgifterna är mycket detaljerade. Hit hör till exempel skärning av stents inom medicinteknik.

Till de vanliga materialen hör:

  • Plastfolier och textilier, som förångas redan vid låg energi och
  • Material som inte kan smälta, till exempel trä, papp eller skum.
Kontakt
Service och kontakt