Lands-/region- och språkval

TRUMPF EdgeLine Bevel

Automatisk svetskantsförberedelse redan vid skärningen

Förbereda komponenter för svetsning? Det kunde man tidigare endast göra manuellt. Med TRUMPF EdgeLine Bevel behövs inte detta längre! På den här sidan, får du veta hur du numera kan utföra avfasningar till 45° och olika stora försänkningar  automatiskt. Man slipper alltså manuella arbetssteg och det finns även många andra fördelar. Exakt vilka detta är och till vilka komponenter EdgeLine Level passar extra bra – det läser och ser du här!

Svetsförberedelse: Traditionell kontra innovativ

Överblick: Fördelarna med EdgeLine Bevel

Snabbare och effektivare

Med EdgeLine Bevel bidrar TRUMPF som leverantör för hela "processkedjan plåt" till att göra användares produktion ännu mera effektiv. Många manuella processteg behövs inte längre vid skärningen tack vare den automatiska svetskantsförberedelsen.

Flexiblare

Eftersom avfasningarna utförs automatiskt, direkt på laserskärmaskiner, får man en betydligt högre kontur- och bearbetningsfrihet. Vidsidan av avfasningar utför EdgeLine Bevel även automatiska försänkningar för skruvförband.

Enklare

Den mycket snabba och  enkla programmeringen gör att EdgeLine Bevel-funktionen även passar bra för företag som endast producerar komponenter med avfasningar och försänkningar ibland.

Felfri

Den automatiska svetskantsförberedelsen och bortfallet av många arbetssteg, som en medarbetare annars var tvungen att utföra "för hand", gör att felrisken sjunker i produktionen och komponentkvaliteten stiger i motsvarande omfattning.

EdgeLine Bevel: Utföra avfasningar till 45° och försänkningar i olika storlekar

Goodbye, manuell avfasning – Hello, EdgeLine Bevel!

Vill du komma bort från manuell svetskantsförberedelse en gång för alla? Våra EdgeLine Bevel-experter hjälper gärna till med råd om hur du i framtiden kan utforma kanter direkt och automatiskt vid laserskärningen! Kontakta oss gärna.

Till kontakten

Med dessa TRUMPF-maskiner har du tillgång till den senaste tekniken för svetskantsförberedelser

Kontakt
Försäljning Verktygsmaskiner
E-post
Service och kontakt