Lands-/region- och språkval
Varför vänta? Starta innovationen!
Översikt

Svetsa bättre med robot eller Cobot.

Svetsa bättre med robot eller& Cobot:& Satsar ni& på manuell ljusbågesvetsning och& har svårt att hitta kompetenta svetsare?& Fokusera på tillväxt och upptäck oss som& handlingskraftig samarbetspartner& på vägen mot en automatiserad tillverkning.

Kvalitet

Svetsanläggningar levererar kvalitetsvinster

Svetsa alltid med hög kvalitet och lönsamhet: Den automatiserade svetsningen innebär fördelar, däribland stora tids-och kvalitetsvinster.

Know-how

Programmera svetsroboten enkelt

Det är inte bara kompetenta svetsare som det är svårt att få tag i utan även programmerare. Lyckligtvis är våra robotsvetsanläggningar enkla att programmera.& 

Kostnader

Automatiserad svetsning lönar sig

Få lönsamhet med egen genomtänkt tillverkning. Den tidskrävande fogningsprocessen innebär största optimeringspotential – så här blir hela processkedjan effektivare.& 

Automatiserad svetsning med roboten

”Automatiseringen är en enorm möjlighet att lyfta sig framför konkurrenterna”, säger svetsföretag som var skeptiska i början. Särskilt med laser är kvaliteten av en egen klass. Men även ljusbågen övertygar automatiserat med konstant god kvalitet och sparar in på massor av efterarbete jämfört med manuell svetsning. Du behöver inte bekymra dig om programmeringen: Tack vare nya teknologier skapar du numera svetsprogram på några minuter.

Hög detaljkvalitet

Ni svetsar oföränderligt bra fogar och uppfyller därmed de ökande kvalitetskraven.

Säg hejdå till brist på specialistpersonal

Använd era specialister målinriktat och överlåt till robotar att svetsa standarduppgifterna.

Möjlighet till bättre planering

Robotar har inga dåliga dagar och glömmer inget. Därmed vet ni i förväg hur mycket ni kan producera.

Lägre detaljkostnader

Robotar arbetar snabbare och med konstant kvalitet– det minskar även detaljkostnaderna.

Vilka svetsmetoder är rätt för dig?

Vad är det som räknas vid svetsning?

Brist på specialistpersonal, högre kvalitetskrav, små partier och digitalisering: Konkurrenstrycket ökar även för små och medelstora företag. Utnyttja vår svetskompetens: som lösningsleverantör ger vi er stöd och följer er på vägen till den automatiserade framtiden.

Framgångsberättelse från vår kund apra-norm Elektromechanik GmbH

Fem minuter i stället för två timmars svetsning: för att klar de stora ordervolymerna bytte apra-norm ut sin svets-slip-utrustning mot en TruLaser Weld 5000.

Läs berättelsen

Framgångsberättelse från vår kund Pfannenberg GmbH

Det är svårt att hitta bra svetsare – en automatiserad ljusbågsvetsanläggning från TRUMPF är lösningen för Pfannenberg. Clou är den enkla manövreringen.

Läs berättelsen

Framgångsberättelse från vår kund Böhmer Systemtechnik GmbH

Vid svetsning av stora detaljer är det ingen som slår Böhmer Systemtechnik GmbH. Med steget in till lasersvetsning utökar företaget sin portfölj.

Läs berättelsen

Vilken svetsanläggning passar er?

Med en passande svetsanläggning tillverkar ni komponenter flexibelt och lönsamt, från automatiserad ljusbågesvetsning till lasersvetsning.

 

Med automatiserad svetsning får ni fördelar i många branscher

Oavsett om det gäller apparattillverkning, maskintillverkning eller möbeltillverkning: Svetstillämpningar efterfrågas inom många områden. Även om kraven är olika i olika branscher så är det dock alltid kvaliteten på fogen som räknas. Svetsar ni automatiserat& reproducerbart bra eller går ni ett steg längre: erövra nya marknader med lasersvetsade fogar.

Hur svetsar ni i morgon?

Ta reda på mer