Lands-/region- och språkval

Konstruktion av plåtdetaljer

Lättare, fördelaktigare eller bättre funktion: Hur vill ni ha era delar? Med genomtänkt konstruerade plåtdelar använder ni er laserskärnings-, stansnings- eller bockmaskiner fullt ut – och sparar material, kostnader och arbete.

Exempel: Optimerat axelanslag

Med konventionell tillverkning skapas axelanslaget av en svetskonstruktion med halvfabrikat och fräsdelar. De många arbetsstegen kostar dessutom både tid och pengar. Med den nya konstruktionen av två plåtdetaljer minskas antalet delar, sammanfogningsprocesserna samt materialförbrukningen.

1. Sågning

... alla komponenter i rätt storlek.

2. Fräsning

... kontaktytor, ovala hål och kantvikningar.

3. Borrning

... alla hål i komponenterna.

4. Svetsning

... alla fyra komponenterna.

5. Laserskärning

… ger plåtar valfria former och infogar hål.

6. Gängformning

... för högre hållfasthet än skurna gängor.

7. Bockning

... ersätter svetsningen och minskar antalet delar.

8. Minska tillverkningskostnaderna med 46 %

... med den nya konstruktionen

Fler exempel

Service och kontakt