Lands-/region- och språkval

Identifiera er potential

Lär känna teknologierna Laser Metal Fusion (LMF) och Powder Bed Fusion (PBF)& och implementera kunskaper om additiv tillverkning i ditt företag. Identifiera de första tillämpningarna som kan dra nytta av potentialen hos AM-komponenter och skapa ett eget Business Case för lönsam produktion.

  • Förmedling av tillverkningsgrunderna
  • Gemensam detaljidentifiering
  • Analys av tillverkningspotentialen och Business Case-bedömning

Kundexempel på detaljidentifiering

Vid analys av skärenheten på en 2D-lasermaskin upptäckte man att diodkylningen behövde optimeras.

Mervärde tack vare 3D-utskrift i metall

  • Förbättrad kylning
  • Färre komponenter genom funktionsintegration
  • Enklare montering
  • Lägre vikt
Service och kontakt