Lands-/region- och språkval

Tillverka din detalj

Vi hjälper dig med den första tillverkningen av ett prov i vårt laboratorium, via prototyptillverkningen till produktionen på er egen maskin. Lär dig  använda och utnyttja Monitoring-systemen och ta reda på vilka kvalitetssäkringssteg som är möjliga för att säkerställa materialegenskaperna i additiv tillverkning. Korrekt  efterbearbetning av komponenten, från lämplig värmebehandling, borttagning av stödstrukturen till ytbehandling är också viktigt.  

  • Manövrering av maskinen
  • Övervakning och dataanalys
  • Kvalitetssäkring
  • Värmebehandling och efterarbetning

Kundexempel AM-serieproduktion

Med additiv tillverkning kan man inte bara sänka tillverkningskostnaderna. Det kan även förenkla monteringen avsevärt.

Motorkylkropp för TRUMPF skärenhet 

  • 400 stycken av rostfritt stål 316L tillverkas per år på en TruPrint 3000
  • Efterbearbetning: Fräsning av en gänga för in- och utlopp
  • 40 % lägre tillverkningskostnader jämfört med konventionell tillverkning
  • Kvalitetskontroll i serieproduktionen av medföljande prover ger en relativ täthet på 99,8 % och en draghållfasthet på 700 MPa
  • Enklare montering tack vare en integrerad fastkroppsled
Service och kontakt