Lands-/region- och språkval
VCSEL värmesystem översikt
VCSEL värmesystem översikt
VCSEL uppvärmningssystem

Industriella TruHeat VCSEL-system

Direkt laservärmebehandling för mängder av tillämpningar som torkning, svetsning eller uppvärmning

VCSEL uppvärmningssystem

Industriella TruHeat VCSEL-system

Individuellt styrbara emissionszoner för bearbetningar med hög precision

Industriella TruHeat VCSEL-system

Laserkällor baserade på VCSEL--arrays kan värma upp stora ytor med riktad, våglängdsselektiv infraröd strålning. TruHeat VCSEL-system används i många industriella uppvärmningsprocesser. Genom den direkta belysningen av behandlingsytan kan avsevärda kostnadsfördelar jämfört med konventionella lasersystem förverkligas utan dyr optik eller skannersystem Unikt för systemen är att utöver exakt styrning och snabb omkoppling av den infraröda effekten kan även den rumsliga värmeprofilen programmeras flexibelt genom oberoende styrning av mindre segment i lasermodulen. Värmemönstret kan till och med förändras dynamiskt under drift. Detta möjliggör en processflexibilitet utan motstycke.

Skalbar effekt

Dra nytta av en skalbar uteffekt i kW-området.

Hög effekttäthet

Uppnå hög processhastighet genom en effekttäthet på 100 W/cm².

Kan kontrolleras exakt

VCSEL strålkällans individuella emissionszoner kan styras oberoende av varandra.

Enkel integrering

De robusta och kompakta lasermodulerna kan enkelt integreras i industriella anläggningar och produktionsprocesser.

Funktion och produktion hos TruHeat VCSEL-system
Emissionszonerna för TruHeat VCSEL-system kan styras oberoende av varandra
VCSEL Insights: Introduktion till laservärmebehandling med TruHeat VCSEL-system
Värmebehandling av stora ytor

Dra nytta av en direkt och homogen värmebehandling av stora målområden samt hög tolerans mot återreflektioner. Tack vare den höga bestrålningsstyrkan på över 100 W/cm² uppnår TruHeat VCSEL-system höga processhastigheter.

Flexibel styrning av värmeprofilen

Dra nytta av fördelarna av en exakt reglering av värmeeffekten samt den fria styrningen av värmeprofilen i längsgående riktning.

E-mobilitet: torkning av batterifolier

Efter beläggningsprocessen måste det aktiva materialet på elektrodfolien torkas. Industriella VCSEL-värmesystem klarar den här uppgiften eftersom laserkällor baserade på VCEL-arrays kan värma upp stora ytor med riktad våglängdsselektiv infraröd strålning.

YTTERLIGARE INFORMATION

E-mobilitet: försegling av påsceller

Användning av TruHeat VCSEL-system för försegling av påsceller ökar kvaliteten på förseglingsresultatet. Dessutom reduceras processtiden med VCSEL-uppvärmningssystem upp till tre gånger.

YTTERLIGARE INFORMATION

Lokala mjukgöring av karosstål i bilindustrin

Med TruHeat VCSEL-system går det enkelt och snabbt att avhärda höghållfasta ståldelar selektivt. Särskilt vid biltillverkningen har detta många fördelar.

Substrat-uppvärmning

VCSECL-laser kan användas inom halvledarindustrin för uppvärmning av substrat för Rapid Thermal Processing (RTP). TruHeat VCSEL-system ger en snabb och homogen uppvärmning av substratet eftersom det går att styra de enskilda uppvärmningszonerna exakt. Man kan uppnå temperaturökningar på några hundra grader Celsius per sekund.

Halvledarproduktion: Laser Assisted Bonding (LAB)

Vid Laser Assisted Bonding (LAB) placeras ett Flip-chip på ett kretskort med hjälp av lödkulor som kopplingsdon. Ett TruHeat VCSEL-system bestrålar chipet uppifrån och laserenergin överförs via ett kiselchip för att smälta lödkulorna mellan chip och kretskort. VCSEL-baserade uppvärmningssystem ger jämfört med andra lösningar större uppvärmningsytor och har högre effektalternativ.

Halvledarproduktion: Laser Assisted Soldering (LAS)

Vid Laser Assisted Soldering (LAS) ansluts lödkulor med hjälp av VCSEL-infraröd värmebehandling direkt till lödplatsen på kretskortet. Detta är särskilt intressant när man använder mindre lödkulor och ledaravstånd. VCSEL-värmesystemteknologi erbjuder en mycket exakt uppvärmning och högsta kvalitet på lödställena. LAS-processen bidrar även till att öka kretskortens livslängd.

Additiv tillverkning med plast

På så kallade selektiva lasersintern (SLS) smälter en fokuserad laserstråle ner plastpulver lokalt och genererar på så sätt komponenten. Detta är möjligt tack vare det mycket innovativa TruHeat VCSEL-systemet från TRUMPF som innehåller över 3.000 individuellt aktiveringsbara lasrar (VCSEL-Arrays). Produktionshastigheten ökar därmed med en faktor på 10 jämfört med vanliga 3D-skrivare där en eller två lasrar skannar tillverkningsytan. Framförallt tillämpningar inom plastformsprutning kan utföras mycket produktivt med den här tekniken.

Komponentgenerering med hjälp av Laser Metal Fusion

Additiv tillverkning med metaller (förvärmare)

Vid 3D-utskrivna komponenter av metall med stor volym påverkar termiska gradienter ofta sintrade delar negativt. Spänningar kan minimeras med VCSEL baserad laservärme ovanifrån. För laservärmen minskar termiska spänningar och deformering på den utskrivna delen betydligt. Detta ger komponenten bättre mekaniska egenskaper.

Snabb sammanfogning av stora plastdetaljer i tillverkningen av skivor till möbelindustrin.

Dra nytta av en snabb svetsning av stora plastdelar tack vare den höga effekttätheten i de homogent bestrålade värmezonerna. Integrationen är enkel tack vare modulens kompakta form.

Solceller: Laser-Powered Co-Firing Process, ultrasnabb regenererings- och Light Soaking-processer

TruHeat VCSEL-system ger många fördelar vid solcellsproduktion. Till exempel vid målriktad inbränning av kontakterna på solcellen. Men även i regenereringsprocesserna: genom den intensiva bestrålningen av cellen minskas defekterna, energibarriärer demonteras och därmed ökas effektiviteten.

YTTERLIGARE INFORMATION
Laserparameter            
Våglängd 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm
Lasereffekt 2,4 kW 4,8 kW 9,6 kW 19,2 kW 6,4 kW 6 kW
Strålvinkel typiskt 10° (vid 95 % effekt) typiskt 10° (vid 95 % effekt) typiskt 10° (vid 95 % effekt) typiskt 10° (vid 95 % effekt) typiskt 10° (vid 95 % effekt) typiskt 10° (vid 95 % effekt)
Antal zoner 12 Styck 24 Styck 48 Styck 96 Styck 96 Styck 30 Styck
Emissionsområde 40 x 52 mm2 40 x 104 mm2 40 x 208 mm2 417.5 x 38 mm2 199.1 x 38 mm2 521.6 x 25.3 mm2
Effekttäthet typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2
Laserklass 4 4 4 4 4 4
Optik            
Optiskt element med fokuserings- eller ströoptik som tillval med fokuserings- eller ströoptik som tillval med fokuserings- eller ströoptik som tillval med fokuserings- eller ströoptik som tillval med fokuserings- eller ströoptik som tillval med fokuserings- eller ströoptik som tillval
Skyddsglas
Dubbelt skyddsfönster, antireflexbehandlat

Dubbelt skyddsfönster, antireflexbehandlat

Dubbelt skyddsfönster, antireflexbehandlat

Dubbelt skyddsfönster, antireflexbehandlat

Dubbelt skyddsfönster, antireflexbehandlat

Dubbelt skyddsfönster, antireflexbehandlat
Storlek            
Mått bredd 87 mm 87 mm 87 mm 112,7 mm 93 mm 133,5 mm
Mått höjd 48 mm 48 mm 48 mm 113 mm 100 mm 87 mm
Mått djup 108 mm 160 mm 264 mm 563 mm 319 mm 652 mm
Drivenhet            
Antal drivenheter 1 Styck 2 Styck 4 Styck 1 Styck 1 Styck 1 Styck
Laserstyrning typiskt 10 ms tidskonstant; individuell styrning av laseremissionszonern; integrerad laserövervakning typiskt 10 ms tidskonstant; individuell styrning av laseremissionszonern; integrerad laserövervakning typiskt 10 ms tidskonstant; individuell styrning av laseremissionszonern; integrerad laserövervakning typiskt 10 ms tidskonstant; individuell styrning av laseremissionszonern; integrerad laserövervakning typiskt 10 ms tidskonstant; individuell styrning av laseremissionszonern; integrerad laserövervakning typiskt 10 ms tidskonstant; individuell styrning av laseremissionszonern; integrerad laserövervakning
Maskin snittställe Ethernet-baserat (EtherCAT®-protokoll) Ethernet-baserat (EtherCAT®-protokoll) Ethernet-baserat (EtherCAT®-protokoll) Ethernet-baserat (EtherCAT®-protokoll) Ethernet-baserat (EtherCAT®-protokoll) Ethernet-baserat (EtherCAT®-protokoll)
Strömförsörjning 3 faser 400 V (±10%), 47-63 Hz 3 faser 400 V (±10 %), 47-63 Hz 3 faser 400 V (±10 %), 47-63 Hz 3 faser 400 V (±10%), 47-63 Hz 3 faser 400 V (±10%), 47-63 Hz 3 faser 400 V (±10%), 47-63 Hz
Installation            
Omgivningstemperatur 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C
Luftfuktighet (max) icke kondenserande för kylvattentemperatur från 20 °C icke kondenserande för kylvattentemperatur från 20 °C icke kondenserande för kylvattentemperatur från 20 °C icke kondenserande för kylvattentemperatur från 20 °C icke kondenserande för kylvattentemperatur från 20 °C icke kondenserande för kylvattentemperatur från 20 °C
Kylaggregat Kylenhet med värmeväxlare med vatten/vatten eller vatten/luft krävs Kylenhet med värmeväxlare med vatten/vatten eller vatten/luft krävs Kylenhet med värmeväxlare med vatten/vatten eller vatten/luft krävs Kylenhet med värmeväxlare med vatten/vatten eller vatten/luft krävs Kylenhet med värmeväxlare med vatten/vatten eller vatten/luft krävs Kylenhet med värmeväxlare med vatten/vatten eller vatten/luft krävs
VCSEL värmesystem översikt

TruHeat VCSEL Serie 3000

Standardmodulerna i TruHeat VCSEL Serie 3000 finns i varianterna 2.4 kW, 4.8 kW, 9.6 kW och 19.2 kW. Standardmodulerna används för riktade uppvärmningstillämpningar med stor yta. Respektive tillämpningsområde bestrålas direkt utan användning av optik eller skannersystem.

TruHeat VCSEL 3012

TruHeat VCSEL 3012 har en relativ låg bestrålningsstyrka vid en stor bredd. Därför är den särskilt lämplig för torkning av batterifolier. Flera moduler kan anordnas efter varandra för längre torkningssträcka.

Speciallösningar

VCSEL-uppvärmningssystem är flexibla och kan anpassas till kundspecifika krav. Beroende på kundens tillämpning fastställs gemensamt en lämplig konfiguration av VCSEL-uppvärmningssystemet.

Bilden visar en kompakt lasermodul med 32 VCSEL-Arrays och fokuseringsoptiker för användning vid 3D-utskrifter av plast eller markering av emballage. Varje VCSEL-Array kan aktiveras individuellt med en uteffekt på 2 W.

Styrprogram för TruHeat VCSEL-system

Basic Driver Control Software

I grundversionen av styrprogrammet kan TruHeat VCSEL-systemets laserkanaler styras manuellt och effekten ställas in.

Advanced Driver Control Software

Den utökade versionen av styrprogrammet bygger på grundversionen och erbjuder dessutom funktioner som temperaturstyrning och pulsning. Dessutom kan man skapa tids- och effektprofiler. Därmed kan TruHeat VCSEL-systemets effekt varieras under bearbetningstiden.

Linser

Med extra linser kan TruHeat VCSEL-systemens värmedensitet påverkas. Med positiva linser kan bestrålningsstyrkan hos VCSEL-uppvärmningsmodulerna höjas. Användningen av negativa linser minskar modulens bestrålningsstyrka.

Air Knife

För att hålla undan stänk och ångor från lasersystemets skyddsglas kan man använda Air Knife. Det skapar en skyddande luftström framför lasern.

Monteringsvinkel

Monteringsvinkeln underlättar den tekniska monteringen av ett TruHeat VCSEL-system.

Lägre bestrålningsstyrka

För tillämpningar som kräver lägre bestrålningsstyrka kan man använda ett TruHeat VCSEL-system med mindre tätt packade sändare och en defokuseringslins.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Laservärmebehandling med VCSEL värmesystem

Laservärmebehandlingen med VCSEL värmesystem är lämplig till olika användningar som exempelvis svetsning, torkning, laserlödning eller uppvärmning. Upptäck de olika användningsmöjligheterna som denna teknik har.

TRUMPF applikation svetsning av busbar för battericell
Battericeller och moduler

Upptäck våra laserlösningar för batteriprocesskedjan. Litium-jon batterier för elmobilitet drar fördel av VCSEL värmesystem exempelvis vid batterifolietorkning, tätning av folier eller perforering av batterifolie.

Fördelar med TRUMPF VCSEL

Vad är egentligen en VCSEL och vilka fördelar har den jämfört med andra laserdioder? Vilken uppbyggnad gör det speciella funktionssättet på VCSEL Arrays möjlig överhuvudtaget? På den här sidan, får du reda på vad som är speciellt med TRUMPF VCSEL och vart den används. 

Kontakt
Försäljning Photonic Components
E-post
Nedladdningar
Service och kontakt