Lands-/region- och språkval
Lagersystem

Materialbuffert

Introduktion till oövervakat skift

Enkelt insteg till automatiserad tillverkning

Materialbufferten ökar tillverkningskapaciteten – på dagen under natten. När råmaterialet har fyllts på i mikrolagret ställs detta till förfogande för laserskärmaskinen med en automatiserad inlastningsenhet. De skurna plåtarna lastas också ut till materialbufferten. Så länge maskinen arbetar kan operatören ägna sig åt andra uppgifter – samma sak gäller på natten.

En perfekt lösning när utrymmet är begränsat

Med materialbufferten, en in- och utlastningsenhet och en laserskärmaskin kan du bearbeta stora ordrar på litet utrymme.

Entrylevel-system med snabba logistikprocesser

Snabba materialbyten, enkel hantering och strukturerad lagring av råmaterial står i fokus.

Investering med hög potential

Med låg investeringsrisk kan du öppna dörren för automatiserad tillverkning även om det finns begränsat utrymme i produktionen.

Olika modeller för individuella behov

Största möjliga potential utnyttjas och produktionskapaciteten ökar så att det stämmer med era arbetsförlopp.

Insteg till oövervakad tillverkning

Minska kostnaderna och öka produktiviteten med oövervakad tillverkning och nattskift.

Enkel manövrering

Det är enkelt att komma igång med automatiserad produktion eftersom systemet är lättmanövrerat med produktionsplanen.

Materialbuffert – starta med oövervakade skift
Materiabuffert, nattskift
Starta automatiserad produktion – dag och natt

Öka produktiviteten och minska därmed detaljkostnaderna med ett extra oövervakat skift. Därmed tar du det första steget mot automatisering.

Materialbuffert, Entrylevel-system
Entrylevel-system med snabba och enkla logistikprocesser

Materialbufferten är uppbyggd av moduler och kan anpassas efter ökade krav och behov. Med den separata uppackningsstationen och ett lagertorn är det möjligt att steg för steg övergå till ett kompakt och starkt logistikkoncept.

Materialbuffert, många modeller
Olika modeller för individuella behov

Största möjliga potential utnyttjas och produktionskapaciteten ökar så att det stämmer med era arbetsförlopp. Hur? Jämfört med manuell inlastning blir oftast den totala cykeltiden avsevärt kortare i en automatiserad process.

Materialbuffert, utrymmessnål
Investering med hög potential

Med låg investeringsrisk kan du öppna dörren för automatiserad tillverkning även om det finns begränsat utrymme i produktionen. Samtidigt kan du minska detaljkostnaderna med ett oövervakat nattskift.

Materialbuffert, kompakt layout
Kompakt layout – perfekt när utrymmet är begränsat

Med materialbufferten, en automatiserad in- och utlastningsenhet och laserskärmaskinen kan du bearbeta stora order på litet utrymme. Framför allt vinner du massor med plats i tillverkningen jämfört med vagnlösningarna. Samtidigt ökar förvaringskapaciteten – till låga kostnader.

Materialbuffert, in- och uppackningsstation
Inlastning med in-/uppackningsstationen

Råmaterialet separeras från transportmediet vid in- och uppackningsstationen – oavsett om det är träpall eller träreglar, När det har lastats om på materialbuffertens robusta metallpallar lastas det in i systemets buffertminne med kran eller manuellt.

Materialbuffert
Sätta in  
Max. plåtformat 3048 mm x 1.524 mm
Max. plåtvikt 3000 kg
Ta ut  
Max. plåtformat 3048 mm x 1524 mm
System  
Max. bärlast pall 3000 kg

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Detta kan också vara intressant för dig

TRUMPF Technical Service Product Enhancements Keyvisual
Product Enhancements

Genom att utöka funktionerna kan du förverkliga nya tillämpningar på dina TRUMPF maskiner, system och lasrar.

Synapsbild som visar Smart Factory
Smart Factory

Med moduluppbyggda uppkopplingslösningar från TRUMPF hjälper vi våra kunder att få ett kontinuerligt flöde i tillverkningen och att göra hela processen flexiblare, mera transparent och mer lönsam inom ramen för Industri 4.0.

Teknikbild 2D-laserskärmaskiner
2D-laserskärmaskiner

CO2- eller fastkroppslaser? Vi erbjuder 2D-laserskärmaskiner som uppfyller alla krav och har den optimala lösningen för alla plåttyper.

Kontakt
Manfred Kussmaul
Försäljning, support
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt