Lands-/region- och språkval
TruMatic 6000 fiber, produktiv tunnplåtsmaskin
TruMatic 6000 fiber, produktiv tunnplåtsmaskin
Stans/ lasermaskiner

TruMatic 6000 fiber

Produktiv tunnplåtsmaskin

TruMatic 6000 fiber med SheetMaster och GripMaster
TruMatic 6000 fiber med SheetMaster och GripMaster
Stans/ lasermaskiner

TruMatic 6000 fiber

Det genomtänkta inneslutningskonceptet möjliggör bästa tänkbara tillgänglighet.

TruMatic 6000 fiber, bearbetning av icke-järnmetaller
TruMatic 6000 fiber, bearbetning av icke-järnmetaller
Stans/ lasermaskiner

TruMatic 6000 fiber

Produktiv och processäker skärning av icke-järnmetaller som mässing, koppar samt till och med titan

Produktiv tunnplåtsmaskin

TruMatic 6000 fiber förenar mycket hög processäkerhet och flexibilitet. Fastskroppslasern öppnar en stor mångfald av material för dig och bearbetar tunnplåtar med skärhastigheter på upp till 34 m/minut. På detta sätt tillverkar du icke-järnmetaller, folierat rostfritt stål och förzinkade stålplåtar mycket produktivt. Intelligenta lösningar för tidsparallell drift ser till att dina investeringar betalar sig ännu snabbare. Mångsidiga automatiseringsmöjligheter garanterar processäker drift under natten och över veckoslutet.

Högsta produktivitet

Skärhastigheter på upp till 34 m/minut gör din tunnplåtsbearbetning mycket produktiv.

Effektivt och sparsamt

Fastkroppslasern garanterar en hög verkningsgrad och en enastående energibalans.

Repfri bearbetning

Den sänkbara dynan möjliggör i det närmaste repfri stans- och omformningsbearbetning.

Hög materialmångfald

TruDisk skär icke-järnmetaller, folierat rostfritt stål och förzinkade plåtar produktivt.

Skonsam utmatning

Mata ut detaljerna processäkert via sensorsäkrade luckor.

Smart automatiserad

Med SheetMaster lastar du in, lastar du ut och sorterar detaljer processäkert och automatiserat.

TruMatic 6000 fiber
Kombinerade teknologier – kombinerade fördelar: Hur du ska ta din tillverkning framåt med stans-/lasermaskiner, till exempel dina detaljkostnader, kan du se i videon.
SheetMaster med verktygsväxlare
TruMatic 6000 fiber, en skärhuvudstrategi
Ett skärhuvud för allt

På grund av strålgången kan du bearbeta alla materialtyper och materialtjocklekar med samma skärhuvud med TruMatic 6000 fiber. Växlingen av huvudet är överflödig vilket förkortar ställtiderna.

TruMatic 6000 fiber, produktiv tunnplåtsmaskin
Komplett bearbetning av detaljen – för det mesta onödig

Det elektrohydrauliska stanshuvudet bearbetar dina detaljer komplett och gör efterkopplade arbetssteg, t.ex. avgradning, överflödiga för det mesta.

SheetMaster, lastning av råmaterial samt utlastning och sortering av färdiga detaljer
Snabb och processäker inlastning och utlastning

SheetMaster lastar medan maskinen arbetar. Tack vare detta fortsätter din produktion kontinuerligt oberoende av materialväxling eller leverans av utrustning.

ToolMaster, ett flexibelt verktygssystem
Enkel verktygshantering

ToolMaster bestyckas medan maskinen arbetar – förriggade verktyg förs in i verktygsväxlaren och verktyg tas till slipning utan att produktionen avbryts.

TruMatic 6000 fiber, helt automatiserad
Helt automatiserad

Tack vare mångsidiga automatiseringskomponenter arbetar TruMatic 6000 fiber tillförlitligt och processäkert dygnet runt.

TruMatic 6000 fiber, vaxkaksliknande komponent

Utökade omformningsmöjligheter

Högklassiga ytterkonturer och mycket fina innerkonturer: Med det slanka laserhuvudet till en TruMatic kan du skära mycket nära eller till och med på redan gjorda omformningar. Du kan dessutom förverkliga bortfallna konturer processäkert. Icke-järnmetaller som mässing, koppar eller titan bearbetar du med högsta kvalitet tack vare fastkroppslasern. Omformningar integrerar du mycket enkelt i processförloppet. Materialet behandlas då alltid skonsamt och förs bort från maskinen på ett skonsamt sätt.

Mönsterdelar och icke-järnmetaller

Materialmångfald

Fastskroppslasern TruDisk är okänslig för återreflektioner. Även kraftigt reflekterande material som koppar eller mässing kan bearbetas processäkert.

TruMatic 6000 fiber medelstort format
Mått  
Bredd 9231 mm 1
Djup 8003 mm 1
Höjd 2500 mm 1
Max. slagfrekvens  
Stansning (E = 1 mm) 1000 1/min
Signering 2800 1/min
Arbetsområde  
Stansdrift X-axel 2500 mm
Stansdrift Y-axel 1250 mm
Laserdrift X-axel 2500 mm
Laserdrift Y-axel 1250 mm
Kombinerad drift X-axel 2500 mm
Kombinerad drift Y-axel 1250 mm
Max. plåttjocklek 6,4 mm
Max. arbetsstycksvikt 150 kg
Max. stanskraft 180 kN
Verktyg  
Verktyg-växeltid MultiTool 0,3 s
Antal verktyg / klovar 22 Styck / 3 Styck
Laserspecifika data - TruDisk 3001  
Max. lasereffekt 3000 W
Max. plåttjocklek kolstål 6 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 6 mm
Max. plåttjocklek aluminium 5 mm
Max. plåttjocklek koppar 6 mm
Max. plåttjocklek mässing 6 mm
Detaljutmatning  
Max. detaljstorlek detaljbortförsellucka stansning 500 mm x 500 mm
Max. detaljstorlek fast ränna stansning (med mobilt bord) 80 mm x 50 mm
Max. detaljstorlek detaljbortförsellucka laser 500 mm x 500 mm
Förbrukningsvärden  
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 3001 15 kW
Avstängningsautomatik aktiv - TruDisk 3001 0,6 kW

Med fastkroppslasern TruDisk och den sänkbara dynan bearbetar du det kompletta materialspektrumet och omformningar i enastående kvalitet. Du kan även skära koppar och mässing processäkert med optimala kanter.

Kvalitet

TruMatic 6000, sänkbar dyna
Sänkbar dyna

Den sänkbara dynan möjliggör en i det närmaste repfri stans- och omformningsbearbetning. Vid positioneringen sänks dynan ner om du så önskar så att plåten inte har någon kontakt med dynan – både vid stans- och vid förhöjda omformningsdynor. Vid omformningar neråt finns det ingen risk för låsningar längre.

TruMatic 6000, borstbord
Kulbord eller borstbord

Vid känsliga material som inte får ha några repor på undersidan ska du använda borstbord i kombination med den sänkbara dynan. Detaljer som senare ska lackeras kan även bearbetas på det praktiska kulbordet.

Processäkerhet

Smart Load

Smart Load stöttar dig vid riktningen av plåten på maskinen. En sensor i klovarna upptäcker om dessa inte griper plåten optimalt. Om så är fallet flyttar maskinbordet och plåten.

Smart Unload

Om en färdig del mot förmodan inte faller genom falluckan vid utmatningen upptäcks detta av en sensor och avhjälps av maskinen – din detalj lossas och slussas ut säkert.

Smart Punch Monitoring

Före verktygsväxlingen kontrollerar Smart Punch Monitoring om ett hål faktiskt har stansats i plåten. Tack vare detta upptäcker maskinen ett eventuellt stansbrott i god tid och vidarebefordrar denna information till operatören. Särskilt under natt- och helgskift undviker du därigenom anslutning.

Keyvisual Connectivity
Digital anslutning och integrering för smarta lösningar

Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.

Kostnadseffektivitet

Integrerad riktning

Vid stansning av plåtar förs tryck- och dragspänningar in i arbetsstycket som kan leda till deformationer i plåten på grund av stansningen. Maskinfunktionen Integrerad riktning och det tillhörande verktyget gör det möjligt att jämna ut ojämnheter redan under stansningen.

TruMatic 6000 fiber, skyddsglas
Skyddsglas

Skyddsglaset reducerar slitaget på linserna genom att strålgången skyddar optimalt mot föroreningar. Tack vare glasets specialbeläggning och dess högsta tänkbara renhet garanteras bästa tänkbara skärresultat.

Flexibilitet

MobileControl App

Med MobileControl App från TRUMPF kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. På så sätt har du ytterligare en möjlighet att övervaka och styra maskinen, utöver den stationära manöverpanelen.

Bearbetning av stora format

TruMatic 6000 fiber finns i olika stora utföranden. Utförande i stort format möjliggör bearbetning av detaljer i ett arbetsområde på 3 050 x 1 150 mm. Tack vare detta går det även att bearbeta mycket stora detaljer och flera detaljgeometrier är möjliga.

TruTops Boost

Konstruera och programmera dina laser-, stans- och kombinerade stans-/lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din All-in One-3D-lösning. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser och den gemensamma paketpoolen sparar tid och material. Dessutom behåller du alltid översikten över alla produktionsjobb och jobbrelaterade arbeten.

Programvara

Från kundförfrågan till leverans av den färdiga detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.

Rullsickningsverktyg

Med hjälp av rullteknik utför du raka och kurvformade sickningar i valfri längd på plåten. På detta sätt uppstår det kvalitativt högklassiga arbetsstycken utan synliga omformningsmärken.

Kulavgradningsverktyg
Kulavgradningsverktyg

Avgrada olika stora geometrier direkt på maskinen. Fördelen för dig: Perfekt avgradade arbetsstycken vid kortare produktionstider.

Märkningsverktyg

Med märkningsverktyget kan du märka plåtdetaljer flexibelt i bandrift. Resultatet är av högsta tänkbara kvalitet eftersom bearbetningen görs spånlöst.

Översikt över stansverktyg

TRUMPF har världens största sortiment av verktyg. Du kan hitta en passande lösning för alla stans- och omformningsarbeten.

Med automatiseringen av din TruMatic 6000 fiber drar du fördel av ett högre utnyttjande av maskinen och högre processäkerhet vid automatiserad flerskiftsdrift. Det moduluppbyggda konceptet ger dig dessutom flexibilitet.

SheetMaster

Inlastning + utlastning + sortering

SheetMaster ger snabb och processäker inlastning och utlastning, stapling och sortering av dina färdiga detaljer.

SortMaster Box

Sortering

SortMaster Box är till för automatisk sortering av smådelar som slussas ut genom stans- eller laserluckan.

GripMaster

Avfallshantering

GripMaster ger en komfortabel restgitterhantering. Den tar restgitter och restremsor och staplar dessa på ett saxbord.

ToolMaster

Verktygshantering

ToolMaster har dessutom plats för 40 till 70 verktyg som positioneras automatiskt i din maskin. Den används för att färdigställa till och med komplexa jobb med många verktygsväxlingar automatiserat och snabbt.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Fotnoter
  • Måtten är cirkamått, måtten som uppges i uppställningsritningen är de som gäller.

Detta kan också vara intressant för dig

TRUMPF stansverktyg
Punching tools

Dra nytta av världens största utbud av stansverktyg – inklusive 40 års TRUMPF-erfarenhet inom verktygsutveckling och -tillverkning.

Stansning, teknikbild
Stansmaskiner

Med stansmaskiner från TRUMPF kan du flexibelt bearbeta de mest varierande detaljerna, forma plåtdetaljer eller skära gängor – allt på en enda maskin.

Teknikbild 2D-laserskärmaskiner
2D-laserskärmaskiner

CO2- eller fastkroppslaser? Vi erbjuder 2D-laserskärmaskiner som uppfyller alla krav och har den optimala lösningen för alla plåttyper.

Kontakt
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Stansverktyg Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer Appen PunchGuide Ta reda på mer E-Shop reservdelar Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt