Lands-/region- och språkval

Kalibrering

Verifiering av maskinens prestanda

Automatic Multilaser Alignment

Optimera komponentkvaliteten som aldrig tidigare: Automatic Multilaser Alignment erbjuder en helautomatisk online-övervakning och korrigering av laserkällornas placering i förhållande till varandra – med en noggrannhet på 27,5 µm. Det högupplösta kamerasystemet och mörkfältsbelysningen möjliggör bildtagning, utvärdering och korrigering medan byggjobbet utförs. Med kvalitetsparametrarna för varje mätsekvens kan störningar snabbt lokaliseras. Mätresultaten dokumenteras i Condition Monitoring.

Kalibrering av lasereffekten

Vår lasereffektskalibrering mäter och kalibrerar vid behov om lasereffekten mellan två byggjobb – oberoende av det årliga underhållet som utförs av kunden. På maskiner med tillvalet Fullfield Multilaser kontrolleras alla lasrar. Samtidigt dokumenteras mätresultaten för att uppfylla certifieringsskyldigheten. Lasereffektmätningen uppfyller DIN 35224 och ISO 52941.

Mätning av fokalpunkten

Fokalpunkten mäts med tillvalet mellan två byggjobb. Laserskyddsglaset kontrolleras för föroreningar (termiskt skifte). För att uppfylla certifieringsskyldigheten dokumenteras mätresultaten. 

Kalibrering av skanningsfältet

Kalibrering av skanningsfältet möjliggör mätning och ev. omkalibrering av skanningsfältet mellan två byggjobb. Dessutom dokumenteras mätresultaten för att uppfylla certifieringsskyldigheten.

Service och kontakt