Lands-/region- och språkval

Sensorsystem

Oavsett vilka utmaningar ni står inför i er produktionsvardag i framtiden förblir ni optimalt rustade tack vare mycket intelligenta processensorer.

Exempel på sensorsystem

SeamLine Pro

SeamLine Pro

Före, under och efter svetsningen samlar SeamLine Pro kontinuerligt in data för absolut reproducerbara resultat. De omfattande processensorerna övervakar hela svetsprocessen och registrerar samtidigt fogställe, brännfläcken och svetsfogen. En särskild fördel: SeamLIne Pro justerar ständigt fokalpunkten automatiskt. Efter svetsningen kontrollerar sensorsystemet foghöjden och fogbredden samt kantförskjutningen.

VisionLine

VisionLine

VisionLine utför en optisk arbetsstycksidentifiering och ser till att svets- eller skärningsförloppet alltid utförs på rätt ställe på komponenten. Du kan förlita dig på ökad processäkerhet, enkel manövrering och systematisk spårbarhet för den tillverkade komponenterna.

CalibrationLine

Product Enhancements CalibrationLine kontrollerar med jämna, individuellt definierbara mellanrum om fokalläget och lasereffekten på arbetsstycket faktiskt motsvarar laserstyrningens förinställningar. Vid behov korrigerar CalibrationLine mätvärdena och bringar på detta sätt programmet och verkligheten i samklang igen för ett perfekt svetsresultat.

Service och kontakt