Lands-/region- och språkval

Standard-Product Enhancements

Utöka antalet funktioner på ett okomplicerat sätt: Du integrerar Standard-Product Enhancements även i efterhand utan kostnader för specialutveckling eller omfattande anpassningsarbeten i er TRUMPF-produkt. Alla funktioner som kommer i fråga är individuellt definierade och optimalt anpassade till er maskin. Du väljer alltså från en byggsats av moduler och kan alltid förlita dig på en problemfri drift.

Exempel

CoolLine

CoolLine

Konstant temperatur vid laserskärning och goda skärresultat även i tjockt stål. Funktionen CoolLine sprejar vatten koaxialt på bearbetningsstället via en speciell dysa. Tack vare vattnets förångningsenergi dras värme bort från plåten. Tack vare detta uppnås avkylning och temperaturen förblir i det närmaste konstant under skärningsförloppet. Du kan kapsla delar snävare med denna funktion. Mindre restgitter – mer vinst

ObserveLine

ObserveLine

Det finns olika anledningar till att plåtskrot fastnar i den färdiga delen och till att detta leder till problem i de efterföljande operationerna. ObserveLine är en optisk mätmetod som varje kontur kan kontrolleras med för att se om den är fullständigt skuren. Jämfört med mätning med avståndsreglering har den optiska mätningen fördelen att den är snabbare och mer exakt. Till och med mindre håldiametrar och snett stående plåtskrot kan registreras med den.

En fastkroppslasers laserutgångar

Flexibla laserutgångar och intelligent strålhantering

Tack vare att de flesta fastkroppslaseraggregaten är moduluppbyggda kan du bestycka dem med fler laserutgångar även efter köpet. Detta ökar den produktiva laseranvändningen eftersom du kan manövrera upp till sex olika arbetsstationer efter varandra eller samtidigt.

Service och kontakt