Lands-/region- och språkval

TRUMPF Hüttinger Microwave

Moderna lösningar för användning av mikrovågor

Vår portfölj

Partikelaccelerator

Ett viktigt användningsområde är transistorbaserade solid-state-effektförstärkare, som allt oftare ersätter elektronrör i partikelacceleratorer för tillämpningar inom forskning, medicin och industri.

Plasma och industriell uppvärmning

För industriella uppvärmnings- och beläggningsprocesser erbjuder vi mikrovågsgeneratorer. Här finns lösningar med flera kilowatts effekt, baserade på chipteknologi.

Kommunikation

Inom området kommunikation utvecklar vi tillämpningar inom mjukvarudefinierad radio (SDR - Software Defined Radio) och med modernaste teknologi och komponenter, t.ex. Chip on Board, GaN som värmespridare, LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics) samt& tjock- och tunnskiktskeramik.

Radar och världsrymden

Inom radarteknik utvecklas X-band- och S-band-förstärkare för tillämpningar i rymden, t.ex. för satelliter med syntetisk aperturradar. Våra renrumsanläggningar möjliggör tillverkning av högutvecklade, kvalitativt enastående mikrovågs- och radarteknologier.

Vår kärnverksamhet

Våra mikrovågsprodukter bygger på en halvledarbaserad chipteknologi och erbjuder våra kunder inom forskning och industri moderna och förbättrade lösningar för användning av mikrovågor. Kärnområdet utgörs av mjukvarustyrda mikrovågsgeneratorer och -förstärkare som används som industriella och kundoptimerade produkter inom högfrekvenskommunikation, för uppvärmningsprocesser och modern forskning, bland annat för partikelacceleratorer.

Vår vision

Januari 2020 övertog TRUMPF Hüttinger mikrovågsteknologiföretaget HBH Microwave. Med detta uppköp utökar TRUMPF Hüttinger sin teknologiportfölj med Solid-State-mikrovågsgeneratorer. En annan viktig marknad som företaget siktar in sig på är partikelacceleratorer för forskning, medicin och industri. Dessutom kan TRUMPF Hüttinger med detta inköp utvidga sin verksamhet till partikelacceleratormarknaden.

De vanligaste användningsområdena för partikelacceleratorer finns i grundforskningen, medicin och framtidens industri. Till de medicinska tillämpningarna hör strålnings- och partikelstrålningsterapi vid behandling av cancerpatienter. Även här används våra kundspecifika utvecklingar och standardprodukter. Baserat på vårt modulkoncept kan enskilda komponenter, t.ex. förstärkare, strömförsörjning och kontrollenheter enkelt bytas ut på kort tid. Därmed förhindrar den målinriktade komponentredundansen ett okontrollerat systembortfall eller effekt- och strålförlust i partikelacceleratorer.

Vår portfölj

Partikelaccelerator

 • Halvledarbaserade högeffektförstärkare i ett brett frekvensområde
 • Effekter upp till flera hundra kilowatt
 • Mjukvarustyrda, nyckelfärdiga system
 • Hög tillförlitlighet och tillgänglighet
 • För grundforskning, medicinska och industriella tillämpningar

Plasma och industriell uppvärmning

 • Solid-State-effektgeneratorer vid 2,4 - 2,5 GHz
 • 20 gånger längre MTBF i förhållande till vanliga magnetroner
 • Kombinationer av moduler på upp till flera tiotusentals W
 • Mjukvarustyrning för högsta processtabilitet
 • Generatorsystem för anspråksfulla värme- och plasmaanvändningar i ett brett frekvensområde
 • Högtemperatur-livslängd-HF-testsystem (HTOL), 0,4–6 GHz, 8 W

Kommunikation

 • Videoöverföring för järnvägstillämpningar
 • Högintegrerad Funk Front End, Chip on Board
 • Frekvenshoppfilter för programvaran Defined
 • Radio (SDR)

Radar och världsrymden

 • Moduler för SAR på satelliter, 20 år i världsrymden
 • Moduler för övervakningsradar
 • Flygtrafikkontroll för vindkraftsparker
 • Radar-signaturgenerator upp till 36 GHz
 • Moduler för RCS-mätsystem upp till 40 GHz

Till produkterna

Ny

TruAccelerate Serie 7000

TruAccelerate 7000 är en extra effektiv mikrovågsförstärkare baserad på solid state-teknik och avsedd för robusta och automatiserade systemlösningar.

Ny

De solid state-baserade plasmageneratorerna i TruPlasma MW-serien består av ett innovativt plattformskoncept och skapar mycket stora plasmatätheter för högt ställda processkrav. Med hjälp av nanopulserna kan många plasmaparametrar ställas in optimalt för den önskade tillämpningen.

Ny

TruHeat MW Serie 1000 / 3000 / 5000

TruHeat MW-serien är en generation av kompakta högkvalitativa mikrovågsgeneratorer på halvledarbasis. De är ideala för krävande industriella uppvärmningsprocesser och ger noggranna, homogena och reproducerbara resultat.


Kontakt
Dr. Marcus Lau
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt