Lands-/region- och språkval
Vårtverktyg storlek 5 för den aktiv dynan
Vårtverktyg storlek 5 för den aktiv dynan
Stansverktyg

Vårtverktyg storlek 5 för den aktiv dynan

Omformningar som är större än någonsin tidigare

Omformning i XXL

Med vårtverktyget storlek 5 för den aktiva dynan kan du åstadkomma omformningar i storlekar som hittills inte varit möjliga. En diameter på 55 mm och en omformningshöjd på 10 mm är möjlig i endast ett slag.

Omformningar XXL

Den speciella verktygskonstruktionen möjliggör omformningar i hittills okänd storlek.

Omformningar även nedåt

Tack vare den aktiva dynan är även omformningar neråt möjliga.

Högklassig kvalitet

Omformningar upp till en diameter på 55 mm och en höjd på 10 mm i ett slag.

Snabb och säker riggning

Du riggar verktygen snabbt och säkert med lämplig verktygskasset i storlek 5.

Vårtverktyg storlek 5 för den aktiv dynan

Med vårtverktyget i storlek 5 skapar du omformningar upp till en diameter på 55 mm och en höjd på 10 mm i högsta kvalitet med endast ett slag. Maskinoptionen "Aktiv dyna" möjliggör dessutom ett aktivt omformningsslag underifrån vilket möjliggör en bearbetning av plåtens undersida. Utöver omformningsbearbetningen möjliggör den aktiva dynan en repfri stans- och omformningsbearbetning. Dynan sänks ner programstyrt och berör inte längre plåten. Omformningar nära spännklovarna med minimal restgitter blir ännu enklare.

Verktygsvarianter

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Service och kontakt