Lands-/region- och språkval
TRUMPF emobility battery pack

Batteripaketens strukturkomponenter

Batteripaketet förenar samtliga beståndsdelar i ett batterisystem och utgör elbilens hjärta. För kraven på täthet, kollisionssäkerhet, produktivitet och flexibilitet erbjuder TRUMPF en enastående helhetslösning för elektromobilitet. Med våra lasrar svetsas alla invändiga komponenter och batterihöljet mycket exakt – och alltid processäkert tack vare den intelligenta sensortekniken. Även vid tillverkningen och integreringen av kylsystemet  i batteriet erbjuder precisionsverktyget laser innovativa lösningar. Plåtdelarna i batteripaketet kan tillverkas med nätverksanslutna systemlösningar från TRUMPF verktygsmaskiner. Till exempel laserskärs, formas och lasersvetsas batteritråget.

Be om rådgivning

Batteripaket: kompakt och komplext med många komponenter

Täcklock
TRUMPF lock för batteribärare

Täcklock för att skydda battericellerna och elektroniken

För att garantera att batterisystemet ska fungera varaktigt och med hög prestanda måste det avskärmas mot yttre påverkan. Laserskärning, bockning, stansning, kantpressning ger komponenten sin slutgiltiga form enligt konstruktionen. För säker tätning och för att garantera elektrisk jordning rengörs och struktureras ytorna och lack tas bort. 

Batteritråg – Battery Tray
TRUMPF batteribärare

Batteritråget, skyddshöljet för batterienheten, elektroniken och kylningen

Maskinsystem från TRUMPF bearbetar plana plåtar med laserskärning, bockning, stansformning och lasersvetsning till ett gastätt batteritråg – beroende av kraven kan detta ske i en helautomatisk process. I produktionsprocessen är komplett dokumentation, upprepningsprecision och spårbarhet en självklarhet. Våra experter ger er råd från konstruktionen och hela vägen genom produktionen. 

Batterienhet
TRUMPF batteripaket batterienhet

Skalbar batterienhet för drivning av ett fordon

För att skapa mekaniskt robusta förbindelser med hög ledningsförmåga till strömförande komponenter (busbars) är lasern det optimala verktyget. För tillverkning av batteripaket erbjuder TRUMPF  kompletta lösningspaket från 2D-laserskärning, via bockning till sammanfogning av modulhöljet. Hög upprepningsnoggrannhet och stänkfri sammanfogningar säkerställer en kostnadseffektiv tillverkning. 

Battericeller
TRUMPF batteripaket batterienhet

Battericellen, batterisystemets hjärta

Lasern har sin industriella användning redan från att torka elektroderna, skära dem exakt och svetsa samman foliestaplar till kontaktering av cellavledare.  Med grön och infraröd våglängd erbjuder TRUMPF aktiv strålformning, en- och flerlägeslasrar en enastående laserportfölj för alla applikationer runt battericellen. 

Ledningsdragning
TRUMPF kablage för batteripaket

Elektrisk anslutning för signal- och effektöverföring

Strömförande förbindelser som busbars och powerbars svetsas energieffektivt med lasern. Med BrightLine Weld minimeras bearbetningstid och stänk. På så vis blir varje del en bra del. Märklaser används för slutgiltig och varaktig märkning av komponenterna. 

Kylning av batterisystemet
TRUMPF applikation kylning batteripaket

Kylning av batterisystemet ger optimala driftsförhållanden

En viktig del av batteripaketet är kyl- och uppvärmningssystemet. Oavsett om det är plattvärmeväxlare, rörledningar eller strängpressade profiler så erbjuder TRUMPF ett passande produktionssystem för varje design och&nbps;material.&nbps;Därmed erhålls optimala omgivningsförhållanden för ett tillförlitligt och effektstarkt batteripaket. 

Batteriram – Battery Frame
TRUMPF batteriram

Batteriram: batteripaketets kollisions- och bärkonstruktion

För bästa möjliga skydd av det komplexa batteripaketet är det viktigt med en stabil bärkonstruktion. Med TRUMPF maskinportfölj kan kollisionslastoptimerade designer av flänslösa förbindelser konstrueras. Till exempel är det möjligt att tillverka en extra stabil och samtidigt lätt bärkonstruktion. 

Segmenteringsstruktur
TRUMPF applikation segmentering av batteripaket

Segmenteringsstruktur för batterimodulerna

För positionering av batterimodulerna i batteritråget används en stabil ram. TRUMPF erbjuder ett brett lösningsspektrum för många sammanfogningsuppgifter. T.ex. skapas ett optimalt system för snabb och automatiserad tillverkning med skanneroptiken kombinerad med OCT foglägesidentifiering. 

Bottenskydd
TRUMPF applikation skid plate för batteripaket

Bottenskydd för batteripaketet

För att förhindra eller avleda möjliga skador på batterisystemet krävs ett heltäckande och mycket motståndskraftigt skydd. Partiell förstärkning genom laserpåsvetsning eller svetsning av höghållfasta material med skanneroptik är användningsområden där TRUMPF-komponenter kommer bäst till användning.

Många utmaningar – en lösning: dessa är fördelarna med TRUMPF i batteripaketstillverkningen

TRUMPF står för industriella produktionslösningar för tillverkning av alla komponenter i batteripaketen. Kombinationen av TRUMPFs kunskaper när det gäller laserteknikens fördelar och flexibiliteten med plåtbearbetningen ger kunderna perfekta lösningar för kostnadseffektiv tillverkning av komponenterna till batteripaketen.
Med energiminimerad, slitagefri laserbearbetning uppnås inte bara strukturkomponenter med optimal hållfasthet. Lasern är även oslagbar när det gäller svetsfogarnas kvalitet, täthet och kontroller. Dessutom övervakar ett omfattande system med sensorer ständigt svetsfogarnas kvalitet och garanterar exakta svetsdjup.
Med våra många års, heltäckande expertis inom plåttillverkning täcker vi in hela processkedjan. Våra 2D-laserskärmaskiner, bockmaskiner och lasersvetsceller används i nätverkskopplade processer för helautomatisk tillverkning av batteritråg.

En översikt över de tre viktigaste användningsområdena för laser

E-Mobility Consulting – tillsammans klarar vi utmaningarna med e-mobility

Vill du veta hur vi på ett optimalt sätt kan stödja er tillverkning på vägen mot elektromobilitet? Boka ett möte med våra internationella branschexperter. De ger dig gärna råd om våra skräddarsydda totalpaket och möjliggör nya tillverkningstekniker för den nya mobiliteten.

Tänka och handla i nätverk: Fördelen med TRUMPF

Skärning, bockning eller svetsning - TRUMPF levererar ett från samma leverantör Med precisionsverktyget laser kan du bearbeta komponenterna selektivt. Det innebär rent konkret: TRUMPF laser kan integreras flexibelt i processkedjans kronologi. Komponenterna bearbetas uteslutande punktvis, kringliggande ytor förblir orörda och skadas inte till exempel vid rengöringen.

Behöver du hjälp? Våra branschexperter och applikationstekniker på TRUMPF Laser Application Center och Customer Center utför genomförbarhetskontroller, lägger fram förslag på konkret installation och hittar alltid rätt parametrar för er tillämpning. Jämfört med andra lasertillverkare hjälper vi dessutom till med nätverksanslutning av era lasermaskiner – oavsett om ni redan har tagit ett stort steg in i den nätverksanslutna framtiden eller om ni är i startskedet.

Lösning för storproduktion

Svetsning, bockning, skärning, rengöring och märkning – TRUMPF möjliggör en enhetlig nätverkslösning för alla enskilda uppgifter och skapar därmed sömlös spårbarhet av komponenter samt en barriärfri utveckling för den konsoliderade processkedjan.

Tillförlitliga, högproduktiva system

Dra nytta av vår mångåriga applikationserfarenhet av olika delprocesser och dess tekniska implementering: Våra lasermaskiner, maskinövergripande kommunikation och innovativa sensorteknologier möjliggör genomtränglighet av processkedjan och en kontinuerlig kvalitetsövervakning.

Alltid högsta produktivitet och översikt över all relevant information

Condition Based Services ökar den tekniska tillgängligheten hos ert lasersystem. För visualisering av maskinstatusen används manöverpanelen; Smart View Services. TRUMPF Condition Monitoring Center utvärderar data och identifierar bortfallsriskerna

Med hjälp av Data Based Services får ni relevant information om er laser. För att åstadkomma detta tillhandahåller OPC-UA-gränssnittet viktig information. Programvaran Quality Data Storage 2 möjliggör dessutom processynkron dataregistrering.

Skräddarsydd processrådgivning och support från TRUMPF branschexperter

Måste all start vara svår? Inte med TRUMPF. Vi vet hur man kan minska era uppstartsproblem: Våra branschexperter hjälper er med skräddarsydd process- och applikationsrådgivning.

"Sammanförandet av laserteknologi med flexibla produktionslösningar från företaget TRUMPF har gjort det möjligt för oss att utveckla ett nytt koncept för lönsam tillverkning av batterisystem. Därmed har TRUMPF:s utmärkta branschledning tillhandahållit nödvändig expertis inför uppstart samt för skräddarsydd implementering."

Ludger Gehringhoff
Customer Program Manager för Benteler Automotive

Många gånger ett lönsamt besök: Vårt TRUMPF Laser Application Center och Customer Center

Vill du övertyga dig själv om fördelarna med laser vid tillverkningen av ett batteripaket? Besök oss i våra visningsrum på plats eller använd våra experters erbjudande om rådgivning:

Tillverkning av prototyper av plåt

Kundens individuella delar tillverkas på TRUMPF precisionsmaskiner och kontrolleras enligt materialkraven. Tillsammans med er identifierar vi optimeringspotentialerna vid tillverkningen av era delar. Målet: Vi optimerar och tillverkar utvalda delar som ni kan implementera direkt i konstruktionen och tillverka mer lönsamt.

Rådgivning för design av plåtdelar

Vilken potential döljer sig i era delar? Ta reda på det: i våra workshops och seminarier om optimering av delar i plåt och rör. Med våra fundamentala kunskaper inom plåtformning kan ni trimma era delar – och spara pengar. Eftersom kostnadseffektivt konstruerade delar är nyckeln till effektiv tillverkning krävs färre processteg och nätverkskopplad tillverkning.

Skräddarsydda automatiserade produktionssystem

Ingen tillverkning är den andra lik. Därför kommer även er väg till Smart Factory att vara individuell. Vi börjar med rådgivning för nätverksansluten tillverkning. Det spelar ingen roll om ert företag redan har tagit steget in till den nätverksanslutna framtiden eller om ni är i startskedet – med en stark och kompetent partner vid er sida, blir vägen till den automatiserade framtiden enklare. Men ingen väg är den andra lik, eftersom TruConnect skapar individuella lösningar genom att kombinera enskilda komponenter.

Lasersvetsning av batteripaket

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Inget går upp mot personlig kontakt: Besök TRUMPF i Ditzingen

TRUMPF customer centre

Vi gör TRUMPF-produkter till en helhetsupplevelse för våra kunder.

Oavsett om det är TRUMPF Laser Application Center eller Customer Center   våra experter i Ditzingen visar er vad som är möjligt – personligt och anpassat efter era behov. I Laserapplikationscentrat, som sträcker ut sig på en yta på 4 000 m² hjälper våra applikationsspecialister och branschexperter er med applikationsutvecklingen och -optimeringen, alltid med hjälp av era konkreta komponenter. I vårt Customer Center upplever ni däremot hela plåtbearbetningskedjan – från programmering till lasersvetsning. Vi erbjuder individuella visningar samt live-demonstrationer av teknologierna. Tidsstudier, genomförbarhet och framtagning av prover hör också till kärnuppgifterna.

Detta kan också vara intressant för dig

Lasersvetsning med TRUMPF laser
Lasersvetsning

Laserstrålen öppnar upp för nya möjligheter att sammanfoga metaller och plaster: den svetsar även material med hög smälttemperatur och hög värmeledningsförmåga exakt.

TRUMPF lasersvetsning option BrightLine Weld
Sprutfri lasersvetsning med strålformningsteknologin BrightLine Weld

Med den patenterade TRUMPF-teknologin BrightLine Weld kan du svetsa material som konstruktionsstål, rostfritt stål eller även koppar och aluminium nästan utan sprut.

Lasermärkning med TRUMPF-produkter
Lasermärkning

Siffror, texter eller koder – detta och mycket annat kan lasern märka beröringsfritt och förslitningsfritt som ett progressivt märkningsverktyg inom många branscher

Kontakt
Service och kontakt