Lands-/region- och språkval
TRUMPF lättviktskonstruktion q-pro a

Lättviktskonstruktion inom elektromobiliteten

Utmaning: materialmångfald

Allt fler material används inom lättviktskonstruktion. Branschen ställs därmed inför en viktigt fråga: Hur sätter vi samman dessa olika material – eller tar isär dem? Lasern är som gjord för lättviktskonstruktioner av olika material och  för flexibla produktionsprocesser. Tack vare exakt och mycket noggrann tillverkning kan man göra stora besparingar när det gäller material och vikt vid tillverkningen av karossen – och helt utan några extra verktyg.

Be om rådgivning

Framtidsprojekt: metall-plast-föreningar (MKV)

TRUMPF lättviktskonstruktion q-pro a

Förbindelser av metall och plast uppstår genom sammanpressning eller bakomsprutning av en förstrukturerad metallisk sammanfogningspartner med plasten. Lasern har en avgörande roll i denna process. Den skapar mikrostrukturer med bakskär i den metalliska sammanfogningspartnern som gör det möjligt för plasten att fästa i metallytan. Laserstrålningens höga intensitet leder till att en del av metallen förångas. På grund av sublimationstrycket som uppstår pressas smältan från strukturgrunden mot strukturkanten där den stelnar. Genom flera upprepningar bildas ett bakskär. I den efterföljande sammanfogningsprocessen med plastpartner bildas en förbindelse i mikrostrukturen.

Den egentliga fogningsmetoden utförs genom att metallen värms upp och plasten smälts via värmeledningen. Plasten pressas eller sprutas in i mikrostrukturen och stelnar. För att utveckla en storskalig och kvalitetssäkrad tillverkningsprocess för en lättviktsteknologi med flera material engagerar sig TRUMPF i offentligt främjade projekt till exempel ExtraLight eller Q-PRO.

Laserytteknologier för förbehandlingen

Strukturering av ytor med TruMicro Series 7000

Varför TRUMPF är rätt partner

Erfarenhet som laserpionjär

TRUMPF har det optimala laseraggregatet och motsvarande kunskaper för många olika material och hybridanslutningar. Våra tillämpningsingenjörer utvecklar rätt parametrar för er konkreta tillämpning i TRUMPF Laser Application Center.

Lösning för storskalig produktion

Rengöring, färgborttagning och strukturering – TRUMPF möjliggör en enhetlig, nätverkslösning för alla enskilda uppgifter och möjliggör sömlös spårbarhet av komponenter samt en barriärfri utveckling för den konsoliderade processkedjan.

Processrådgivning och stöd av TRUMPF-experter

Måste all start vara svår? Inte med TRUMPF. TRUMPF branschexperter vet hur era uppstartsproblem kan minskas: de står till förfogande med intensiv och skräddarsydd process- och applikationsrådgivning.

Processäker tillverkning och dokumentation

TRUMPF erbjuder med sina omfattande system- och programlösningar möjlighet till en processäker tillverkning och komplett dokumentation av produktionshistoriken. Vår TruConnect produktportfölj erbjuder lösningar för omfattande hopkoppling och tillståndsövervakning.

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Service och kontakt