Lands-/region- och språkval
TRUMPF smart factory-exampel för applikationer inom e-mobility

Automatiserade produktionslösningar för elektromobiliteten

Tillverkningen av e-mobility-komponenter innebär en del utmaningar. Den teknologiska anpassningen av hela produktionsprocessen är en viktig faktor för att lyckas. Från behandling av råmaterial, över till skärning, omformning och bockning av plåtar till lasersvetsning av de färdiga komponenterna – TRUMPF analyserar den befintliga produktionsprocessen och planerar helt nya produktionslinjer tillsammans med er.

Då står optimal utnyttjande av resurserna, korta cykeltider och hög lönsamhet kombinerat med stor flexibilitet i fokus. Intelligent sensorteknik från TRUMPF övervakar hela processen och säkerställer de bästa produktionsresultaten och en spårbarhet för varje enskild del. Det är vi övertygade om: Med automatiserade tillverkningsprocesser och nätverkskopplade system har vi produktionsteknologin för elektromobilitet. 

Be om rådgivning

TRUMPF-lösningar för er e-mobility-användning

Automatiserad produktionsprocess för tillverkning av batteripaket

Flexibel och skalbar – så ser ett automatiserat system ut

Med TRUMPF produktionssystem sker tillverkningen av komponenterna mycket flexibelt och helt automatiserat. Inte heller komponenter med höga precisionskrav är något problem tack vare sensorbaserad processtyrning under plåtbearbetningen. Så kan även klassiska djupdragna komponenter tillverkas lönsamt och mycket flexibelt med TRUMPF produktionssystem.

TRUMPF smart factory utkast lösningsprocess

Er Smart Factory-lösning: Ni ställer kraven – vi erbjuder det färdiga systemet

Fördelarna med TRUMPF

Automatiserade produktionslösningar

TRUMPF kunder uppskattar vårt helhetstänkande. Hos oss får ni ett helhetspaket från en och samma leverantör där alla tillverkningsstegen är optimalt anpassade efter varandra. Vi samlar kunskapen från alla våra kärnkompetenser och kan därmed erbjuda er intelligenta automatiserade produktionslösningar. Bockning, rengöring, svetsning, märkning eller sammanfogning av artfrämmande material – TRUMPF möjliggör en helt integrerad lösning för dessa enskilda applikationer längs processkedjan, t.ex. vid produktionen av batteritråg. Hela nätverket möjliggör dessutom sömlös spårbarhet av komponenterna och en barriärfri utveckling av de enskilda processerna för den konsoliderade processkedjan. 

Tillförlitliga, högproduktiva system

Utnyttja våra decennier av erfarenhet som marknadsledare, kombinerat med våra djupa process- och branschkunskaper inom biltillverkningen. Ni får nytta av vår expertis i applikationen för olika delprocesser och den maskintekniska verkställningen av systemet. Våra lasermaskiner, maskinövergripande kommunikation, samt innovativa sensorteknologier möjliggör genomtränglighet av processkedjan och en kontinuerlig kvalitetsövervakning.

Processäker tillverkning och heltäckande dokumentation

TRUMPF erbjuder med sina omfattande system- och programlösningar nödvändig processäkerhet och en komplett dokumentation av produktionshistoriken. Vår TruConnect produktportfölj innehåller innovativa lösningar för Condition Monitoring och papperslös tillverkning..

TRUMPF service och rådgivning

Vi hjälper er – såväl under driften som senare. Våra TRUMPF-experter är tillgängliga för intensiv processrådgivning och applikationssupport så att era uppstartsproblem reduceras i största möjliga grad.

Alltid högsta produktivitet

Condition Based Services ökar den tekniska tillgängligheten hos ert lasersystem. För visualisering av maskinstatusen används manöverpanelen; Smart View Services. TRUMPF Condition Monitoring Center utvärderar data och identifierar bortfallsriskerna

Relevant information – en översikt

Med hjälp av Data Based Services får ni relevant information om er laser. För att åstadkomma detta tillhandahåller OPC-UA-gränssnittet viktig information. Programvaran Quality Data Storage 2 möjliggör dessutom processynkron dataregistrering.

Vid vilka fall kan TRUMPF hjälpa dig helt konkret?

Vill du övertyga dig själv om fördelarna av flexibel plåttillverkning vid vid tillverkningen av ett batteripaket? Besök oss hos TRUMPF på plats i vårt Showroom och utnyttja våra experters erbjudande om rådgivning:

Rådgivning för design av plåtdelar

Vilken potential döljer sig i era delar? Ta reda på det: i våra workshops och seminarier om optimering av delar i plåt och rör. Med våra omfattande kunskaper inom plåtformning kan ni trimma era delar – och dessutom spara pengar. Eftersom kostnadseffektivt konstruerade delar är nyckeln till effektiv tillverkning krävs färre processteg och nätverkskopplad tillverkning.

Tillverkning av prototyper av plåt

Individuella kunddelar tillverkas på TRUMPF precisionsmaskiner och kontrolleras enligt materialkraven. Tillsammans med er identifierar vi optimeringspotentialerna vid tillverkningen av era delar. Målet: Vi optimerar och tillverkar utvalda delar som ni kan implementera direkt i konstruktionen och tillverka mer lönsamt.

Skräddarsydda automatiserade produktionssystem

Använd kunskaperna och många års erfarenhet som finns hos TRUMPF till er fördel. Experterna hos TRUMPF planerar helt nya produktionslinjer åt er eller anpassar tillsammans med er de befintliga produktionslinjerna optimalt efter nya tillverkningssituationer och utmaningarna inom elektromobilitet. Med noggrann planering av er tillverkning och intelligent nätverkskoppling kommer ni att lyckas redan från första början. På så sätt kan ni dra nytta av våra decennier av erfarenhet inom plåtbearbetning och vår ledarroll inom Industri 4.0.

TRUMPF customer centre

TRUMPF Customer Center

Vi gör TRUMPF-produkter till en helhetsupplevelse för våra kunder. I vårt Customer Center som öppnades 1987 och byggdes ut 2020 avbildas hela processkedjan för plåt – från programmeringen till lasersvetsningen – med vår senaste produktportfölj.

Här har ni möjlighet att få demonstrerat maskiner för olika teknologier. Vi erbjuder standard produktdemonstrationer samt demonstration av kunddelar. Framtagning av tidsstudier, genomförbarhetskontrollen och framtagning av prover hör också till Customer Centers kärnuppgifter.

Tillsammans klarar vi utmaningarna med e-mobility

Vill du veta hur vi på ett optimalt sätt kan stödja er tillverkning på vägen mot elektromobilitet? Boka ett möte med våra internationella branschexperter. De ger dig gärna råd om våra skräddarsydda totalpaket och möjliggör nya tillverkningstekniker för den nya mobiliteten.

Detta kan också vara intressant för dig

Synapsbild som visar Smart Factory
Smart Factory

Med moduluppbyggda uppkopplingslösningar från TRUMPF hjälper vi våra kunder att få ett kontinuerligt flöde i tillverkningen och att göra hela processen flexiblare, mera transparent och mer lönsam inom ramen för Industri 4.0.

Lagersystem

Med våra lager- och logistiksystem har du fördelen av en byggsats med intelligenta lagerlösningar – kompakt, effektivt och flexibelt.

Automatisering

Med en högautomatiserad tillverkning arbetar du ekonomiskt och effektivt även i framtiden.

Kontakt

Kontakt
Service och kontakt