Lands-/region- och språkval
TruLaserStation 7000 lasersvetsningsapplikation inom bilbranschen

Power Electronics – kraftelektronik

Upprätta anslutningar och förbindelser med TRUMPF lasrar

TRUMPF möjliggör många olika tillämpningar inom tillverkning av styrnings-och regleringskomponenter och effektkonverterare. För att bearbeta dessa fina och känsliga komponenter för elbilar finns det nästan inte något bättre verktyg än lasern. Våra strålkällor vidareutvecklas ständigt och bidrar därmed till förbättringen av de specifika sammanfogningsresultaten, till exempel vid exakt anslutning i komplexa och termiskt känsliga elektroniska komponenter. Dessutom leder högeffektslasern med synlig våglängd och det höga absorptionsförhållandet till att kopparkontakter i elbilar kan bearbetas produktivare och näst intill utan stänk.

Be om rådgivning

Lasersvetsning inom kraftelektronik: En översikt över de tre viktigaste användningsområdena

Kraftelektronik inom e-mobility: Vilka fördelar erbjuder lasersvetsning?

Med lasern svetsas anslutningar och kopparföreningar beröringsfritt och exakt. Därmed drar ni nytta av den definierade energiinföringen och kan förlita er på reproducerbara processresultat. TRUMPF erbjuder strålkälla, sensorteknik och optik från en och samma leverantör – det vill säga ett skräddarsytt, nyckelfärdigt helhetspaket för varje svetstillämpning inom området kraftelektronik.

Eftersom ni kan bearbeta olika applikationer med samma verktyg är ni flexibla – och kan även svetsa på distans med vår programmerbara fokuseringsoptik i serien PFO. TRUMPF är dessutom ensamma på marknaden med den gröna lasern för kopparsvetsning.

En översikt över våra lösningar för applikationer inom kraftelektroniken

Grön laser

Vår nyutvecklade strålkälla med synlig grön våglängd – pulsad eller kontinuerlig – svetsar kopparförbindelser med minimal värmetillförsel, hög reproducerbarhet och nästan helt stänkfritt.

Till produkten
TruDisk Laser för IGBT-kort

Tillvalet BrightLine Weld erbjuder möjligheten att med TruDisk lasrar få näst intill stänkfri svetsning, stort insvetsdjup med hög matningshastighet samt en enastående strålkvalitet.

Till produkten
Programmerbar fokuseringsoptik PFO

Dra nytta av våra optiker för fjärrsvetsning: Med hjälp av speglar kan laserstrålen snabbt positioneras på varje angiven position inom bearbetningsfältet och styras i olika banor efter behov för att alstra olika foggeometrier.

Till produkten
VisionLine för geometriidentifiering

TRUMPF bildbehandling ser kännetecken på komponenterna och ser till att svetsningen alltid görs på rätt ställe. Med denna lösning måste operatören inte programmera om varje svetsfog.

Till produkten

Whitepaper: Ny utveckling vid lasersvetsning av kopparkontakter, kraftelektronik och styrenheter inom elektromobilitet

Tack vare den ständiga vidareutvecklingen av strålkällorna förbättras även applikationsresultaten. Till exempel har lasern med grön våglängd, som är avsedd för industrin, tillräcklig effekt för att kunna bearbeta kopparkontakter inom elektromobiliteten effektivare och praktiskt taget stänkfritt. I vårt whitepaper kan du läsa mer om den senaste utvecklingen och de många användningsmöjligheterna inom elektromobilitet. Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt whitepaper.

Nerladdning av WhitepaperTRUMPF som er partner

Lösningar för elektromobilitet

Vare sig det är grön laser med grön våglängd, BrightLine Weld eller speciell sensorteknik – TRUMPF erbjuder oräkneliga, innovativa tillverkningslösningar för kraftelektronik i elbilar.

Laseroptimerad konstruktion och planering

Från TRUMPF får du, utöver strålkällan, även lämplig rådgivning för innovativa svetslösningar, till exempel vid svetsning av hårnålar av koppar.

TRUMPF som innovationsgarant

Vi ser oss som er applikationsrådgivare och stödresurs för nya tillverkningsmöjligheter. På så sätt kan ni dra nytta av våra omfattande branschkunskaper och våra decennier av erfarenhet som laserpionjär.

Globalt nominerad, lokalt handlingskraftig

Dra nytta av rådgivning från våra experter och vårt världsomspännande servicenätverk. Oberoende av om du behöver service eller applikationsutveckling så finns vi där för er.

Er utmaning – vår lösning: Kontakta våra branschexperter

TRUMPF Laser Application Center (LAC) i Ditzingen
  • Står ni inför nya utmaningar när det gäller sammanfogning av olika materialer inom kraftelektroniken?
  • Vill ni optimera era komponenter och samtidigt minska kostnaderna inom produktionen?
  • Är ni intresserade av en grundläggande genomförbarhetsundersökning och vill ni veta hur ni kan ersätta tillverkningsprocessen med laseranvändning?

Våra branschexperter och applikationsspecialister hjälper er med utvecklingen och optimeringen av applikationerna med hjälp av era konkreta komponenter – med vår omfattande portfölj av mångfaldiga laserbearbetningssystem. Vi tar gärna emot er i vårt TRUMPF laserapplikationscentrum i Ditzingen – med en yta på mer än 4 000 m² är det ett av världens största lasertillämpningscentrum.

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Service och kontakt