Lands-/region- och språkval

Gastät svetsning av komponenter för bränsleceller

E-mobilitetsbranschen står inför den stora utmaningen att tillverka bränsleceller på ett säkert, kostnadseffektivt och reproducerbart sätt i industriell skala. Just här visar TRUMPF-lasrarna sina styrkor. Vid sammanfogning av bipolära metallplattor för PEM-bränsleceller ställs de högsta kraven på en upprepningsbar svetsprocess. Det ger medietäta, exakta svetsfogar som även uppvisar hög mekanisk hållfasthet. Tack vare stort skanningsfält och mycket exakt positionering av de bipolära plattorna kan våra kunder dra nytta av maximal flexibilitet och precision.

Be om rådgivning
TRUMPF scanner svetsning fokuseringsoptik

Den programmerbara fokuseringsoptiken PFO 3D och kvaliteten under svetsningen tack vare intelligent sensorteknik.

Svetsning av bipolära plattor med TRUMPF lasrar

Stor utmaning – en partner: TRUMPF utvecklar och forskar ständigt för att säkra industriklara laserlösningar och för att kunna erbjuda säker .och högkvalitativ sammanfogning av tunna material

Säker svetsning – utan att svetsa genom

För att kunna svetsa de tunna metallplattorna (70 till 120 µm) gastätt, men inte svetsa genom dem, säkerställer TRUMPF med sina stora tillämpningskunskaper exakt positionering och fastspänning av dessa plattor och hjälper aktivt sina kunder med deras utvecklingsprojekt.

Säker kontroll

Svetsningen av bipolära plattor har stort behov av kontroller gällande täthet och hållfasthet. För detta har TRUMPF en integrerad sensorteknologi som ständigt vidareutvecklas efter behoven för att övervaka och säkerställa processer och kvaliteten och därefter reducera kontrollbehovet till ett minimum.

Högsta strålkvalitet

TRUMPF singelmode-laser (TruFiber) kombinerat med PFO skanneroptik är förutbestämda för att foga samman de bipolära plattornas tunna halvskålar med hög svetshastighet. Typiska krav är lasereffekter på 500–1 000 W IR single mode och en laserpunktsdiameter på arbetsstycket på 30–50 µm samtidigt som det tillgängliga skanningsfältet är stort för att kunna svetsa så mycket som möjligt av de långa och många svetsningarna homogent och med hög upprepningsnoggrannhet i en position.

Ta reda på mer

Varför ska ni välja TRUMPF för temat bränsleceller

Laser som optimalt verktyg

När det gäller sammanfogning av  bipolära metallplattor finns det inget alternativ till lasern. TRUMPF har en omfattande produktportfölj som är anpassad efter tillämpningen och kraven, samt omfattande tillämpningserfarenhet.

Partnerskap med ledande företag

Vi arbetar med alla ledande företag som sysslar med temat bränsleceller. TRUMPF har redan en omfattande expertis när det gäller svetsning av bipolära plattor.

Tillämpnings- och branschexpert

TRUMPF är tillämpningsexperter och känner marknaden mycket väl. Vi är aktivt involverade i viktiga fackutskott gällande bränsleceller och befinner oss därför mycket nära branschens utmaningar.

Delta i forskning och utveckling

Vi arbetar med alla ledande företag som sysslar med temat bränsleceller för mobila tillämpningar. TRUMPF har redan en omfattande expertis när det gäller svetsning av bipolära plattor.

Andra användningsområden för lasern

Ett PEM bränslecellsystem består av många enskilda undersystem resp. komponenter som exempelvis MEA, membran, anodutgångsventil, H2-tank, H2-injektor, luftfilter, befuktare, samt kylenhet med kylarpump. Dessa erbjuder också många redan etablerade, moderna och/eller potentiellt nya användningsområden för lasern.

TRUMPF som expert

TRUMPF Laser Application Center (LAC) i Ditzingen

Varje år bearbetar vi mer än 3 000 applikationsuppdrag i vårt laserapplikationscentrum (LAC) i Ditzingen. Vilket innebär att vi har byggt upp värdefull expertis inom bränsleceller. I vårt LAC har redan många av kundernas bipolära plattor svetsats och deras processer har optimerats – allt naturligtvis under beaktande av de allra högsta sekretesstandarderna. Vi har ett mål i fokus: Att vara med och aktivt utforma temat bränsleceller och med våra produkter utveckla industriklara, skräddarsydda tillverkningsmetoder åt våra kunder.

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Service och kontakt