Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Tavné rezanie

Laserové tavné rezanie oddeľuje taviteľné materiály ako napríklad kovy.

Fast and rough with plasma-assisted fusion cutting (rear) or slow and smooth with conventional fusion cutting (front).

Ako rezací plyn slúži pri laserovom tavnom rezaní dusík alebo argón. Do strižnej medzery sa vháňa tlakmi medzi 2 a 20 bar. Argón a dusík sú inertné plyny. To znamená, že nereagujú s roztaveným kovom v strižnej medzere, ale ho len sfukujú nadol. Zároveň ochraňujú reznú hranu pred vzduchom.

Výhoda: Hrany zostanú bez oxidov a nie je potrebné ich viac dodatočne opracovať. Avšak pre rezanie je k dispozícii len samotná energia laserového lúča.

U tenkých plechov je rezacia rýchlosť taká vysoká ako pri rezaní plameňom. Pri väčších hrúbkach plechov a pri vpichovaní je rýchlosť procesu znížená v porovnaní s rezaním plameňom. Niektoré rezné zariadenia ponúkajú možnosť vpichovania pomocou kyslíka a ďalšie rezanie prebieha s dusíkom.

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt