Lands-/region- och språkval
TruMicro Serie 6000, produktbild
TruMicro Serie 6000, produktbild
Kort- och ultra kortpulslaser

TruMicro Serie 6000

Kraftfull, kompakt, flexibel

Uppfyll de högsta kraven, även vid serieproduktion

Ultra kortpulslasrarna i TruMicro Serie 6000 erbjuder tack vare platt-teknologins laserpulsar höga effekter för industriell serieproduktion. Eftersom parametrarna kan kombineras mycket flexibelt möjliggör det också ett optimalt genomförande av krävande processer. Använd de högkvalitativa och stabila lasrarna i TruMicro Serie 6000 utan problem i er serieproduktion, t.ex. för skärning av glas eller kapning av flexibla kretskort inom konsumentelektroniken.

Parametrarnas flexibilitet

Kombinera parametrar med individuella krav som exempelvis hög pulsenergi med ultrakort pulslängd.

Hög effektivitet

Ultra kortpulslasrarna möjliggör en hög medeleffekt med hög pulsenergi.

Stor materialmångfald

Oavsett om det är IR, grönt eller UV – genom att välja rätt våglängd kan olika material bearbetas optimalt.

Enastående kvalitet

Med TruMicro Serie 6000 får du industriellt serietillverkade produkter av hög kvalitet som är baserade på etablerade komponenter.

Hög processtabilitet

Den interna effektregleringen säkerställer stabila utgångsparametrar och ett homogent processresultat.

Mycket dynamisk skärning med TOP Cleave
TruMicro applikationsbild tjockt glas

Glasmodifiering

Extrema tjocklekar på mer än 10 mm kan bearbetas och skäras effektivt med TRUMPF TruMicro-laser och TOP Cleave-optik. Efter skärningen krävs ingen efterbearbetning av snittkanterna som slipning eller polering.

TruMicro applikationsbild kopparkam

Skärning av kopparfolie

Fina strukturer i mikrometerområdet kan skäras exakt med en minimal värmeinfluerad zon. Detta gäller även för material med hög reflektivitet som t.ex. kopparlegeringar.

TruMicro tillämpning organiskt material

Skärning av organiska material

Kombinationen av ultrakorta tider med hög intensitet ger en mikrobearbetning med oöverträffad precision. Till och med högkänsligt organiskt material kan skäras utan skadade eller brända kanter.

Borttagning av guld och keramik

Borttagning av guld och keramik

TruMicro 6020 skär och bearbetar tekniska högprestandakeramik för effektelektronik och hemelektronik. Genom exakt borttagning skapas ledarbanor och etsningsprocesser kan ersättas – en miljövänlig utveckling.

Skärning av kretskort

Skärning av kretskort

Med den gröna våglängden kan du bearbeta flexibla kretskort (FPC) för elektronikindustrin och medicinteknik. Lasern ger snabb och exakt skärning utan värmeinfluerade zoner. Även vid plast uppnås högsta kantkvalitet.

Skärning av trä

Skärning av trä

Med TruMicro 6220 kan trä skäras exakt. Tack vare modern ultrakortpulsteknik bearbetas organiska material utan bildning av rester.

TruMicro 6020
TruMicro 6220
TruMicro 6320
Laserparameter      
Medelhög utgångseffekt 200 W 100 W 30 W (< 500 fs) eller
50 W (< 850 fs)
Strålkvalitet (M²) < 1,3 ,  M² < 1,2 (option) < 1,3 , optional < 1,2 < 1,3 , valfritt < 1,2
Våglängd 1030 nm 515 nm 343 nm
Pulstid < 850 fs eller < 850 fs < 500 fs eller
Max. pulsenergi 200 µJ vid 1 MHz eller
2 mJ vid 100 kHz
100 µJ bei 1000 kHz 37,5 µJ vid 800 kHz (30 W)
50 µJ vid 1 MHz (50 W) 
Max. upprepningshastighet 50000 kHz QCW-mode 2000 kHz 2000 kHz
Modell      
Mått laserhuvud (B x H x D) 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm
Mått försörjningsenhet (B x H x D) 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm
Uppställning      
Omgivningstemperatur 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C

TruControl

TruControl är den snabba och lättanvända styrningen för TRUMPF fastkroppslaser. Den reglerar lasereffekten i realtid för reproducerbara resultat. TruControl administrerar, styr och visualiserar gränssnittskonfigurationen. Du får fördel av enhetlig styrningsarkitektur för alla laserteknologier. Lasrarna har gränssnitt för styrning av intelligent TRUMPF-optik, t.ex. den övervakade fokuseringsoptiken CFO eller skanneroptiken PFO. Bearbetningsoptiken programmeras komfortabelt via laserstyrningen. Med Remote Support från TRUMFP kan du dessutom få hjälp på några sekunder via fjärrunderhåll. Därmed kan servicebesök förhindras eller förberedas på bästa möjliga sätt och laseraggregatets tillgänglighet ökar.

Avancerad Pulse on Demand

Ett optimalt processresultat motiverar en tidsmässigt exakt definition av de enskilda laserpulserna. Med hjälp av den linjära plattförstärkningen ställs en exakt tidpunkt och pulsenergi in för varje enskild puls. Denna funktion kan speciellt i kombination med en skanner leverera pulser med samma avstånd till arbetsstycket även vid acceleration eller fördröjning.

Fjärrservice

Vid störningar ansluter TRUMPF serviceexperter sig till lasern via en säker fjärranslutning. I många fall kan störningen åtgärdas direkt eller så kan laserns konfiguration förändras så att produktionen kan fortsätta tills reservdelen anländer.

Många gränssnitt – för enkel integrering

Gränssnittet är avgörande för att integrera en TruMicro-laser i maskinen eller produktionslinan. Därför erbjuder fastkroppslasrar från TRUMPF gränssnitt till alla vanliga fältbussystem. Dessutom finns: realtidsgränssnitt, parallell/digital I/O, gränssnitt för processensorer, OPC UA programvarugränssnitt, analoga ingångskort, gränssnitt för intelligent TRUMPF-optik (CFO, PFO).

TOP Cleave skäroptik

Fokuseringsoptiken TOP Cleave-2 är en bearbetningsoptik för högdynamisk skärning av transparenta material som glas eller safir.

TOP Weld bearbetningsoptik

Den innovativa bearbetningsoptiken för mellanskiktsfri svetsning av transparenta material.

TOP Weld

Mellanskiktsfri svetsning av glas eller glas mot metall.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Hitta ditt perfekta pulsade laseraggregat nu!

Vilket pulsat laseraggregat som passar bäst för din applikation kan du ta reda på med hjälp av produktsökaren!

Starta produktsökaren

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Metodoptimering
Användningsrådgivning

Med en användningsrådgivning från TRUMPF utökar ni era kunskaper och optimerar era egna processer.

Teknikbild forskningslasrar
Forskningslasrar

TRUMPF Scientific Lasers utvecklar skräddarsydda, innovativa lösningar av högsta kvalitet som framförallt används inom forskningen.

Microprocessing with TRUMPF products
Mikrobearbetning

Inom mikroproduktionstekniken används kortpulslasern överallt där det krävs kontrollerad, mycket exakt och reproducerbar bearbetning.

Kontakt
Tjänster
Utbildning Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt