Lands-/region- och språkval
TruMicro Serie 6000, produktbild
TruMicro Serie 6000, produktbild
Kort- och ultra kortpulslaser

TruMicro Serie 6000

Kraftfull, kompakt, flexibel

Uppfyll de högsta kraven, även vid serieproduktion

Ultra kortpulslasrarna i TruMicro Serie 6000 erbjuder tack vare platt-teknologins laserpulsar höga effekter för industriell serieproduktion. Eftersom parametrarna kan kombineras mycket flexibelt möjliggör det också ett optimalt genomförande av krävande processer. Använd de högkvalitativa och stabila lasrarna i TruMicro Serie 6000 utan problem i er serieproduktion, t.ex. för skärning av glas eller kapning av flexibla kretskort inom konsumentelektroniken.

Parametrarnas flexibilitet

Kombinera parametrar med individuella krav som exempelvis hög pulsenergi med ultrakort pulslängd.

Hög effektivitet

Ultra kortpulslasrarna möjliggör en hög medeleffekt med hög pulsenergi.

Stor materialmångfald

Oavsett om det är IR, grönt eller UV – genom att välja rätt våglängd kan olika material bearbetas optimalt.

Enastående kvalitet

Med TruMicro Serie 6000 får du industriellt serietillverkade produkter av hög kvalitet som är baserade på etablerade komponenter.

Hög processtabilitet

Den interna effektregleringen säkerställer stabila utgångsparametrar och ett homogent processresultat.

Mycket dynamisk skärning med TOP Cleave

Laserskärning av glas

Vid laserskärning av glas med en TruMicro ultrakortpulslaser reduceras den mekaniska belastningen av materialet till ett minimum – det uppstår inte några sprickor längs kanterna och därmed behöver inte de skurna kanterna slipas. Just inom displayindustrin används kemiskt härdade glas som hållbara skyddsglas och bärsubstrat och måste skäras.

Enkelt att borra i kretskort

Kretskort består av flera skikt och är därmed väldigt kompakta. Hål klädda med koppar förbinder ledarbanorna mellan nivåerna. Här har de borrade hålen ofta en diameter som är mindre än 100 μm. Ultra kortpulslasrarna klarar denna uppgift i en arbetsgång. De höga pulstoppeffekterna möjliggör önskad geometri och kvalitet, kombinerat med extremt hög produktivitet.

TruMicro 6020
TruMicro 6220
TruMicro 6320
Laserparameter      
Medelhög utgångseffekt 200 W 100 W 30 W (< 500 fs) eller
50 W (< 850 fs)
Strålkvalitet (M²) < 1,3 ,  M² < 1,2 (option) < 1,3 , optional < 1,2 < 1,3 , valfritt < 1,2
Våglängd 1030 nm 515 nm 343 nm
Pulstid < 850 fs eller < 850 fs < 500 fs eller
Max. pulsenergi 200 µJ vid 1 MHz eller
2 mJ vid 100 kHz
100 µJ bei 1000 kHz 37,5 µJ vid 800 kHz (30 W)
50 µJ vid 1 MHz (50 W) 
Max. upprepningshastighet 50000 kHz QCW-mode 2000 kHz 2000 kHz
Modell      
Mått laserhuvud (B x H x D) 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm
Mått försörjningsenhet (B x H x D) 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm
Uppställning      
Omgivningstemperatur 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C

TruControl

TruControl är den snabba och lättanvända styrningen för TRUMPF fastkroppslaser. Den reglerar lasereffekten i realtid för reproducerbara resultat. TruControl administrerar, styr och visualiserar gränssnittskonfigurationen. Du får fördel av enhetlig styrningsarkitektur för alla laserteknologier. Lasrarna har gränssnitt för styrning av intelligent TRUMPF-optik, t.ex. den övervakade fokuseringsoptiken CFO eller skanneroptiken PFO. Bearbetningsoptiken programmeras komfortabelt via laserstyrningen. Med Remote Support från TRUMFP kan du dessutom få hjälp på några sekunder via fjärrunderhåll. Därmed kan servicebesök förhindras eller förberedas på bästa möjliga sätt och laseraggregatets tillgänglighet ökar.

Avancerad Pulse on Demand

Ett optimalt processresultat motiverar en tidsmässigt exakt definition av de enskilda laserpulserna. Med hjälp av den linjära plattförstärkningen ställs en exakt tidpunkt och pulsenergi in för varje enskild puls. Denna funktion kan speciellt i kombination med en skanner leverera pulser med samma avstånd till arbetsstycket även vid acceleration eller fördröjning.

Fjärrservice

Vid störningar ansluter TRUMPF serviceexperter sig till lasern via en säker fjärranslutning. I många fall kan störningen åtgärdas direkt eller så kan laserns konfiguration förändras så att produktionen kan fortsätta tills reservdelen anländer.

Många gränssnitt – för enkel integrering

Gränssnittet är avgörande för att integrera en TruMicro-laser i maskinen eller produktionslinan. Därför erbjuder fastkroppslasrar från TRUMPF gränssnitt till alla vanliga fältbussystem. Dessutom finns: realtidsgränssnitt, parallell/digital I/O, gränssnitt för processensorer, OPC UA programvarugränssnitt, analoga ingångskort, gränssnitt för intelligent TRUMPF-optik (CFO, PFO).

TOP Cleave skäroptik

Fokuseringsoptiken TOP Cleave-2 är en bearbetningsoptik för högdynamisk skärning av transparenta material som glas eller safir.

TOP Weld bearbetningsoptik

Den innovativa bearbetningsoptiken för mellanskiktsfri svetsning av transparenta material.

TOP Weld

Mellanskiktsfri svetsning av glas eller glas mot metall.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Metodoptimering
Användningsrådgivning

Med en användningsrådgivning från TRUMPF utökar ni era kunskaper och optimerar era egna processer.

Teknikbild forskningslasrar
Forskningslasrar

TRUMPF Scientific Lasers utvecklar skräddarsydda, innovativa lösningar av högsta kvalitet som framförallt används inom forskningen.

Microprocessing with TRUMPF products
Mikrobearbetning

Inom mikroproduktionstekniken används kortpulslasern överallt där det krävs kontrollerad, mycket exakt och reproducerbar bearbetning.

Kontakt
Tjänster
Training courses Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Orginaldelar Ta reda på mer Process Optimization Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt