Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Čo robí priemyslený mechanik vo firme TRUMPF?

Odvážil sa prejsť z rodného Porýnia-Falcka do Bádenska-Württemberska, aby sa podieľal na budúcnosti výroby čipov: 5 otázok pre Sebastiana Carla, ktorý pracuje vo firme TRUMPF ako priemyselný mechanik v oblasti EUV.

Tu sa vytvára budúcnosť! Je veľmi zaujímavé pracovať na systémoch, ktoré vytvárajú čipy zajtrajška.

Sebastian Carl
Priemyselný mechanik

Čo bol Váš najodvážnejší moment?

Z hľadiska pracovných činností bolo jednoznačné presťahovať sa hneď po vyškolení z môjho rodného Porýnia-Falcka do Bádenska-Württemberska. Podľa môjho názoru je dôležité, z času na čas dokonca opustiť svoju komfortnú zónu, aby mohol človek prijať nové výzvy, vplyvy a skúsenosti.

Aká je Vaša pracovná činnosť?

V oblasti technológie EUV (extrémne ultrafialové žiarenie) mám na starosti montáž, nastavenia a uvedenie optických komponentov do prevádzky. Patrí k tomu aj montáž ich prototypov. Konštrukčné skupiny sa montujú tu v Ditzingene na zdroj lúča celého systému, ktorý dodáva firma ASML v Holandsku do celého sveta.

Čo je také pútavé na Vašej práci? Čo Vás na tom baví?

Tu sa vytvára budúcnosť! Myšlienka, že sa v budúcnosti bude v takmer všetkých mobilných telefónoch, laptopoch, atď. nachádzať čip z týchto systémov, je pôsobivá. Okrem toho je možné sa podieľať na uvedení na trh a byť v neustálom kontakte s inými oblasťami, ako napr. plánovanie, konštrukcia a vývoj. Pribúdajú k tomu projekty, na ktorých je možné sa podieľať. Práca vďaka tomu nie je nudná.

Vďaka čomu je práca vo firme TRUMPF jedinečná?

Téma ďalšieho vzdelávania je pre mňa veľmi dôležitá. TRUMPF v tejto oblasti ponúka rôzne časové modely a možnosti, ako ich absolvovať tak na plný uväzok ako aj popri zamestnaní. Vďaka otvorenej a priamej výmene s kolegami a nadriadenými sa doteraz stále našlo riešenie (aj krátkodobo), s ktorým boli všetci spokojní. Ďalšou absolútnou osobitosťou je modernosť a architektúra budovy. Okrem toho môžem jedlo v podnikovej reštaurácii len odporúčať!

Čo si musí človek podľa Vás so sebou priniesť?

Kolegovia v tíme by mali so sebou priniesť otvorenosť, priamosť, motiváciu pre nové veci a zmeny. Pri uchádzaní sa o zamestnanie by nemali zohrávať úlohu ani obavy týkajúce sa veku. Patrí k tomu ale aj (nevyhnutne) určitá dávka humoru!

Staňte sa súčasťou nášho tímu!

Spoznajte nás

Kontakt
Corporate Human Resources
E-mail
Servis & Kontakt