Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Život Bertholda Leibingera: Spomienka zo štyroch perspektív

Technický talent, ochota riskovať, otvorenosť svetu: Mnohí jeho rovesníci označujú tieto vlastnosti Bertholda Leibingera ako vzorec na jeho osobný úspech a nárast spoločnosti TRUMPF až na vedúcu pozíciu na svetovom trhu v strojárstve a laserovej technológii.

Berthold Leibinger und Ehefrau Doris

"I just want to give something back to this country of mine that has given so much to me."

Prof. Dr. Berthold Leibinger
TRUMPF shareholder with his wife Doris

Vďaka svojej veľkej chuti vyskúšať stále niečo nové, vytvoril pán Leibinger počas viac ako päť desaťročí z firmy TRUMPF garanta inovácií. Pomáhala mu pritom nie len jeho pracovná disciplína – podporovaná protestantsko pietistickou výchovou v Korntale – ale aj jeho láska k technike a otvorenosti svetu, ktorá mu bola takisto vštepovaná rodičmi. Jeho otec, vyškolený mechanik chirurgických strojov, pochádzal z rodiny s koreňmi v medicínskej technike, jeho matka prevádzkovala v Stuttgarte obchod s východoázijskými produktmi. Leibinger tak spočiatku zvažoval krok do zahraničia, aby samostatne vybudoval dôležité technologické vývojové kroky svojho podniku a aby vytvoril z firmy TRUMPF globálneho hráča.

So svojou manželkou Doris má Berthold Leibinger tri deti. V roku 2005 odovzdal predsedníctvo vedenia svojej dcére Nicole Leibinger-Kammüller, syn Peter Leibinger sa stal zastupujúcim predsedom. Najmladšia dcéra, Regine Leibinger, vedie v Berlíne architektonickú kanceláriu Barkow Leibinger.

Berthold Leibinger bol nie len oduševnený podnikateľ a technik s neustálym odhodlaním k zmenám, ale aj človek zúčastňujúci sa na verejnom živote, ktorého konanie malo vždy prínos aj pre spoločenský a kultúrny život. Na tejto stránke nájdete zhrnutie významných vplyvov, jeho najdôležitejších objavov a podnikateľských rozhodnutí ako aj jeho účinkovanie v hospodárstve, politike a na spoločenskom dianí.

„Na počiatku je zvedavosť“

Berthold Leibinger odzrkadľuje svoju lásku k technike, umeniu, hudbe, literatúre a Japonsku.

Detstvo, rodičovský dom a vzdelávanie – Berthold Leibinger a jeho prvé pôsobiská

"A laser is a tool that can serve to separate or connect – it all depends on the setting."

Prof. Dr. Berthold Leibinger
TRUMPF shareholder in conversation with Erich Honecker

Leibingerova vynaliezavosť a technický talent ako garanti inovácií v oblasti obrábania plechu

Prvé patenty už ako študent

Ako diplomant vo firme TRUMPF sa Leibinger v roku 1957 zaoberal technickými nedostatkami vystrihovacích nožníc ktoré vtedy bežne strihali plech. Výsledok: kopírovací niblovací stroj, ktorý mal byť motorom úspechu firmy TRUMPF v rokoch hospodárskeho zázraku a ktoré priniesli firme TRUMPF v tlači pomenovanie „Kráľ niblovania“.

Život a práca v Amerike

V roku 1958 sa Leibingerovi a jeho manželke Doris splnil sen žiť a pracovať v USA. Dva roky pôsobil ako konštruktér vo firme Cincinnati Milling Machine Company vo Wilmingtone (Ohio) – vtedy najväčšieho výrobcu strojov na svete.

Naspäť do Nemecka s novými nápadmi

V USA sa dostal Leibinger prvý krát do kontaktu s numericky riadenými obrábacími strojmi. Tieto ho inšpirovali k tomu, aby v polovici 60tych rokov sám vyvinul numericky riadený kopírovací vysekávací stroj. Odvaha sa vyplatila: Stroj TRUMATIC 20 sa stal senzáciou na Európskej výstave obrábacích strojov v Paríži v roku 1968.

Nové vynálezy v oblasti elektrického ručného náradia

V roku 1963 dokázal Leibinger vytvoriť zlom v oblasti elektrického ručného náradia: Pomocou novej, ručne ovládanej ukosovačky hrán TKF dokáže pracovník úplnou zmenou doterajšieho procesu vytvárať postupným obrábaním zvarové úkosy na plechu uloženom bez pohybu. Táto inovácia predstavovala len jeden z jeho početných patentov.

Revolúcia v obrábaní plechu

Počas opätovného pobytu v USA v roku 1978 skúmal Leibinger osobne, či je laser CO2 vhodný aj na rezanie plechu. Jeho intuícia sa opäť ukázala byť správna: O rok neskôr predstavil prvé združené vysekávacie-laserové zariadenie, najprv ešte so zdrojmi lúča z USA.

Laser sa stáva predajným šlágrom

Leibingera samozrejme poháňali vpred ambície vyrábať vo vlastnom závode zdroje lúča. Podarilo sa mu to v roku 1985 vďaka prvému vlastnými silami vyvinutému laseru CO2, TRUMPF LASER TLF 1000. Len o štyri roky neskôr priniesol na trh prvý „zalomený“ laser TRUMPF, ktorý je dodnes najpredávanejším mnoho kilowattovým laserom na svete.

Internacionalizmus, nezávislosť, blízky vzťah so zákazníkom: Leibingerove podnikateľské princípy, ktoré podporovali rozmach firmy TRUMPF

Po svojom pobyte v Amerike sa stal Leibinger v roku 1961 vedúcim oddelenia konštrukcie vo Weilimdorfe, ktoré v tom čase zamestnávalo sedem zamestnancov. V tejto funkcii realizoval mnoho dôležitých nových konštrukcií, ktoré viedli ku kompletnej prestavbe výrobného programu firmy TRUMPF a tak vytvorili základ neskoršieho rastu.

V rokoch 1966 až 1978 bol Leibinger technickým riaditeľom a spoločníkom. V tom čase dôsledne presadzoval so svojim spoločníkom Hugom Schwarzom medzinárodné pôsobenie podniku, založili dcérske spoločnosti o.i. vo švajčiarsku ako aj vlastné obchodné a servisné zastúpenia na mnohých kľúčových európskych trhoch. Dodnes ostal blízky kontakt so zákazníkom jedným z najdôležitejších pilierov úspechu firmy TRUMPF.

Leibinger otvoril v roku 1969 prvý zahraničný výrobný závod TRUMPF za hranicami Európy. Podarilo sa mu tak etablovať TRUMPF v meste Farmington (štát Connecticut), na východnom pobreží Spojených Štátov. Pretože odtiaľ bol vtedy ovládaný svetový trh s obrábacími strojmi. Ešte aj dnes je USA po Číne najväčším zahraničným trhom firmy TRUMPF mimo hraníc Európy.

Od čias svojej diplomovej práce ohlásil Leibinger na základe svojich vynálezov viacero patentov. Z týchto príjmov získaval krok za krokom podiely v podniku. V roku 1978 vlastnil Leibinger vo veku 48 rokov väčšinu podielov spoločnosti TRUMPF.

V roku 1978 prevzal Leibinger predsedníctvo vedenia spoločnosti a TRUMPF prvýkrát prekročil hranicu obratu 100 miliónov nemeckých mariek. Až do odovzdania vedenia spoločnosti v roku 2005 vybudoval Leibinger z firmy TRUMPF globálne pôsobiaceho hráča s obratom 1,4 miliárd Eur a približne 6.000 zamestnancami.

V roku 2005, vo veku 75 rokov, sa Leibinger rozhodol po 40 rokoch pôsobenia vo vedení spoločnosti odovzdať vedenie ďalšej generácii. Predsedníčkou vedenia spoločnosti sa stáva jeho dcéra Nicola Leibinger-Kammüller, jeho syn Peter Leibinger zastupujúcim predsedom. Berthold Leibinger prevzal predsedníctvo v dozornej rade, ktoré zastával do roku 2012.

"Je lepšie mať načas 80 % ako 100 % neskoro."

Prof. Berthold Leibinger
Spoločníci TRUMPF

Podporovateľ a osobnosť verejného života: Leibingerove pôsobenie za hranicami podniku


Váš kontakt v prípade ďalších informácií

Dr. Andreas Möller, Leiter Unternehmenskommunikation und Politik, TRUMPF
Dr. Andreas Möller
Vedúci podnikovej komunikácie, politiky a značky