Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Funktionserweiterungen Elektronik
Funktionserweiterungen Elektronik

Individuálne riešenia ohrevu

Kde to iní vzdávajú, my sa zahrievame

Vďaka atraktívnej kombinácii rýchlosti, odolnosti, kontroly a energetickej efektivity ponúka cielené použitie indukčného ohrevu veľké výhody v mnohých procesoch výroby početných priemyselných odvetví. Oblasti a možnosti použitia sú pritom takmer bez hraníc. TRUMPF Hüttinger je Vašim skúseným partnerom pri plánovaí a  vývoji efektívnych a individuálnych procesov ohrevu. Nie je podstatné aké zložité sú zadania - spoločne vyvinieme optimálne riešenie a budeme spokojní až vtedy, keď budete spokojní Vy.

Minimálne investičné náklady

Štúdia vyrobiteľnosti s minimálnymi investičnými nákladmi

Výrobné procesy s optimalizáciou nákladov

Nárast efektivity a znižovanie nákladov pomocou optimalizovaného procesu ohrevu

Riešenia ušité na mieru

Riešenia ušité špeciálne pre Vašu výrobu

Skúsenosti desaťročí

Spoľahnite sa na našich skúsených inžinierov!

Induction heating by TRUMPF Hüttinger

Riešenia pre všetky aplikácie

Klasické aplikácie
 • Kalenie, žíhanie, popúšťanie 
 • (Kébel) ohrev 
 • Tavenie 
 • Zmršťovanie 
 • Sušenie 
 • Lepenie 
 • Zváranie obalov 
 • Zváranie rúrok 
 • Spájkovanie 
 • Tepelné úpravy 
 • Spájanie 
 • Kovanie 
 • Zmäkčovanie
Špeciálne aplikácie
 • Ťahanie kryštálov 
 • Epitaxia 
 • Zónové ťahanie 
 • Skull-Melting 
 • Induktívne viazaná plazma 
 • Kapacitne viazaná plazma

Vývoj induktívnych procesov.

Priebeh

Krok 1: Analýza
 • Analýza vlastností materiálu ako aj okolia procesu 
 • Analýza parametrov procesu, ako napr. počiatočná a koncová teplota, vlastnosti povrchu, geometria, doba ohrevu a cyklu, tepelná izolácia atď.
Krok 2: Príprava spôsobov riešenia

Laboratórne testy: 

 • Definovanie a zahrnutie okrajových podmienok
 • Príprava a vytvorenie aplikačných testov
 • Nastavenie napájania elektrickým prúdom
 • Nastavenie systémov merania teploty a regulácie
 • Výroba testovacieho induktora

Numerická simulácia pomocou COMSOL: 

 • Vytvorenie 2D alebo 3D modelu pri zohľadnení geometrie obrobkov a okolitého prostredia
Krok 3: Testovacia fáza a optimalizácia

Laboratórne testy:

 • Nastavenie a optimalizácia testovacieho induktora
 • Stanovenie elektrických a teplotných parametrov
 • Stanovenie geometrie induktora

Numerická simulácia pomocou COMSOL: 

 • Vykonanie prepočtov
 • Nastavenie a optimalizácia modelu
 • Nastavenie obrazov polí (teplota, magnetické pole atď.)
 • Stanovenie elektrických a teplotných parametrov
 • Stanovenie geometrie induktora
Krok 4: Realizácia
 • Dokumentácia výsledkov
 • Implementovanie individuálne vyvinutej aplikácie do Vášho výrobného procesu
 • Na želanie: Uvedenie do prevádzky u Vás
Kontakt
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt