You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Individuálne riešenia ohrevu | TRUMPF
Funktionserweiterungen Elektronik
Funktionserweiterungen Elektronik
Services

Individuálne riešenia ohrevu

Kde to iní vzdávajú, my sa zahrievame

Vďaka atraktívnej kombinácii rýchlosti, odolnosti, kontroly a energetickej efektivity ponúka cielené použitie indukčného ohrevu veľké výhody v mnohých procesoch výroby početných priemyselných odvetví. Oblasti a možnosti použitia sú pritom takmer bez hraníc. TRUMPF Hüttinger je Vašim skúseným partnerom pri plánovaí a  vývoji efektívnych a individuálnych procesov ohrevu. Nie je podstatné aké zložité sú zadania - spoločne vyvinieme optimálne riešenie a budeme spokojní až vtedy, keď budete spokojní Vy.

Minimálne investičné náklady

Štúdia vyrobiteľnosti s minimálnymi investičnými nákladmi

Výrobné procesy s optimalizáciou nákladov

Nárast efektivity a znižovanie nákladov pomocou optimalizovaného procesu ohrevu

Riešenia ušité na mieru

Riešenia ušité špeciálne pre Vašu výrobu

Skúsenosti desaťročí

Spoľahnite sa na našich skúsených inžinierov!

Riešenia pre všetky aplikácie

Klasické aplikácie
 • Kalenie, žíhanie, popúšťanie 
 • (Kébel) ohrev 
 • Tavenie 
 • Zmršťovanie 
 • Sušenie 
 • Lepenie 
 • Zváranie obalov 
 • Zváranie rúrok 
 • Spájkovanie 
 • Tepelné úpravy 
 • Spájanie 
 • Kovanie 
 • Zmäkčovanie
Špeciálne aplikácie
 • Ťahanie kryštálov 
 • Epitaxia 
 • Zónové ťahanie 
 • Skull-Melting 
 • Induktívne viazaná plazma 
 • Kapacitne viazaná plazma

Vývoj induktívnych procesov.

Priebeh

Krok 1: Analýza
Placeholder
 • Analýza vlastností materiálu ako aj okolia procesu 
 • Analýza parametrov procesu, ako napr. počiatočná a koncová teplota, vlastnosti povrchu, geometria, doba ohrevu a cyklu, tepelná izolácia atď.
Krok 2: Príprava spôsobov riešenia

Laboratórne testy: 

 • Definovanie a zahrnutie okrajových podmienok
 • Príprava a vytvorenie aplikačných testov
 • Nastavenie napájania elektrickým prúdom
 • Nastavenie systémov merania teploty a regulácie
 • Výroba testovacieho induktora

Numerická simulácia pomocou COMSOL: 

 • Vytvorenie 2D alebo 3D modelu pri zohľadnení geometrie obrobkov a okolitého prostredia
Krok 3: Testovacia fáza a optimalizácia

Laboratórne testy:

 • Nastavenie a optimalizácia testovacieho induktora
 • Stanovenie elektrických a teplotných parametrov
 • Stanovenie geometrie induktora

Numerická simulácia pomocou COMSOL: 

 • Vykonanie prepočtov
 • Nastavenie a optimalizácia modelu
 • Nastavenie obrazov polí (teplota, magnetické pole atď.)
 • Stanovenie elektrických a teplotných parametrov
 • Stanovenie geometrie induktora
Krok 4: Realizácia
 • Dokumentácia výsledkov
 • Implementovanie individuálne vyvinutej aplikácie do Vášho výrobného procesu
 • Na želanie: Uvedenie do prevádzky u Vás
Na stiahnutie
Servis & Kontakt