Voľba krajiny/regiónu a jazyka

TruTops Boost, novinky

Na tomto mieste sa dozviete, aké novinky Vám prináša aktuálna verzia softvéru TruTops Boost.

Verzia 17*

Podpora profilov pre TecZone Design pri 2D importe

Kontrolujte import a prepočet dielca pri 2D geometriách podobne ako pri 3D modeloch pomocou použitia profilov pre TecZone Design.

Zlepšenie výkonu pri importovaní a rozkladaní konštrukčných skupín

Importujte a rozkladajte konštrukčné skupiny výrazne rýchlejšie ako doteraz, bez použitia TecZone Design.

Nový výpočet času pre TruMatic 1000 / 3000 a TruPunch 1000 / 3000

Nový výpočet času pre TruMatic 1000 / 3000 (K07/K09) a TruPunch 1000 / 3000 (S19/S20) poskytuje presnejšie doby obrábania týchto strojov.

Nová funkcia Nábehová dráha pre vysekávacie-laserové zariadenia a TruLaser Center 7030

Pre stroje TruMatic a TruLaser Center 7030 ja možné vytvoriť nábehové dráhy s nastaviteľnými parametrami na jednej jedinej alebo na viacerých geometriách.

Zobrazenie nasledujúceho pracoviska v programe TecZone Cut

Ak bolo v zákazke stanovené nasledujúce pracovisko, v programe TecZone Cut je možné ho zobraziť v ukladaní na palety a v náhľade jednotlivých tabúľ.

Ukladanie malých dielcov na paletu

Ukladajte malé dielce na paletu pomocou kliešťového chápadla.

Podpora pre nový TruBend Cell 5000 Lean Edition

Programujte nové zariadenie TruBend Cell 5000 Lean Edition v TecZone Bend. 

Podpora TruBend série 8000 (B36)

Podporované sú ďalšie verzie nového zariadenia TruBend série 8000 (B36). 

Konfigurovateľné zoznamy výsledkov

Zobrazené informácie v zoznamoch výsledkov je možné nakonfigurovať podľa požiadaviek užívateľa.

Pracovisko nasledujúce po rezaní

Nasledujúce pracovisko je možné spravovať v HomeZone. Alternatívne je možné prevzatie z pracovného plánu Oseon-u.

Verzia 16

Jednotné priradenie nástrojov v TecZone Design a TecZone Bend

Profitujte z jednotného priradenia nástrojov v Design-e a Bend-e menším počtom hlásení a teda aj menšou potrebou dodatočných úprav dielcov. 

Vylepšenia v prehliadači GEO Viewer

Skontrolujte dôležité vlastnosti ako napr. uložené nástroje alebo rozpoznané tvárnenie vo vytvorenej geometrii rezania/strihania už v prehliadači GEO Viewer.

Konfigurovateľný zoznam výsledkov

Zobrazenie výsledkov je možné nastaviť podľa požiadaviek užívateľa.

Nové nastavenie pre Boost pri importe geometrie

Môžete sa rozhodnúť, či sa pri importovaní geometrie vykoná prepočet dielca podľa zvolených parametrov. Upravte nastavenie individuálne podľa Vašich procesov.

Jednoduché navigovanie k dielcom dvojklikom

Dvojitým kliknutím na panel prehľadu dielcov sa priblíži dielec v zobrazení samostatnej tabule a prehľade dielcov a označia sa tabule s dielcom v prehľade tabúľ.

Automatické vypnutie plynu pri presune na pozície

Pri zmene pozície medzi procesmi rezania sa vypne tlak plynu. Vďaka tomu sa znížia náklady na energie a zvýši bezpečnosť procesov.

Vylepšené rozmiestňovanie dielcov pri zohľadnení riešenia rezania jednotlivého dielca

Pri rozmiestňovaní dielcov sa zohľadňuje každé obrábanie na dielci a na tabuli. Aktivujte pritom systémový pracovný predpis NestGmtsForPunch.

Podpora multichápadla M a S

Využite flexibilitu multichápadla M a S aby ste mohli vyrábať mnoho rôznych dielcov pomocou jedného chápadla na stroji TruBend Cell 5000.

Vyššia flexibilita pri automatizovanom ukladaní malých dielcov

Teraz môžete ukladať malé dielce kliešťami na paletu alebo prísavkovým chápadlom do debny. 

TruBend Séria 8000
Podpora TruBend série 8400 (B36)

V TecZone Bend môžete v plnom rozsahu naprogramovať nový TruBend 8400 (B36).

Podpora pre nové pomocné zariadenie ohýbania pre TruBend série 8000

Profitujte z podpory pre nové pomocné zariadenie ohýbania stroja TruBend série 8000. 

Verzia 15

Vylepšenia pri úprave 2D údajov

Profitujte z vylepšení pri úpravách 2D súborov ako sú možnosti ďalšieho vyhladenia a zvýšenie výkonnosti.

Automatická identifikácia 2D tvaru

Okrem identifikácie 3D tvaru môžete teraz aj nahradiť 2D tvary v obrábanej geometrii zdvihmi nástroja, vzorom obrábania alebo inými 2D predlohami.

EdgeLine Bevel s funkciou zaoblenia rohov

Výhody zaoblením rohov: Vylepšená priľnavosť laku a zníženie rizika poranenia porezaním.

Optimalizovanie priradenia nádob

Triedenie rovnakých dielcov do rovnakých nádob sa vykonáva pri prepočte dielca podľa zvolených parametrov nezávisle od tabúľ a môže byť realizované v prehľade tabúľ.

TruBend Cell 5000: Stohovanie proti šikmej stene

Teraz je možné flexibilné stohovanie dielcov proti šikmej stene.

Vylepšenie evidencie hodnôt skrátenia

Bolo prepracované zadávanie zákazníkových nástrojov. Vďaka funkcii kopírovania je vytváranie nových hodnôt skrátenia výrazne rýchlejšie a komfortnejšie.

TruBend Cell 5000: Podpora všetkých možností stanice na odoberanie malých dielcov

Teraz sú podporované všetky varianty inštalácie stanice na odoberanie malých dielcov.

TruBend 1225 - B42

Teraz je možné programovať nový základný ohraňovací stroj TruBend 1225 so 4 osami.

Zmena stroja v zákazke rezania

V HomeZone je možné vymeniť stroj na rezanie zákazky.

Náhľad na počet dielcov pri použití predlôh tabúľ

Získajte pri voľbe predlohy tabule prehľad počtu dielcov v zozname zákaziek.

Verzia 14

TruTops Boost V14, Screenshot Lean Nest
Zaostrené na Lean Nest ako profil rozmiestňovania dielcov

Využívajte výhody zjednodušenia v oblasti rozmiestňovania dielcov, vďaka zaostreniu na Lean Nest a novej pridanej hodnote vo vzťahu k novému správaniu sa k blokom TwinLine a rozmiestňovaniu jednotlivých riešení rezania v oblasti obrábania laserom.

TruTops Boost V14, Screenshot Performanceverbesserung
Zlepšenie výkonnosti pre rýchlejšiu obsluhu

Profitujte z rýchlejšej možnosti obsluhy vďaka novému vylepšeniu výkonnosti - najmä v prípade perforovaných tabúľ plechu.

TruTops Boost V14, Screenshot Nanojoints
Šikovne prichytené dielce nano stojinkami

Minimalizujte tvorbu stôp obrábania pri dielcoch prichytených pomocou novej funkcie nanojoint.

TruTops Boost V14, Screenshot EdgeLine Bevel
Nový modul EdgeLine Bevel

Redukujte potrebu následných úprav dielcov vytváraním zvarových úkosov zahĺbení priamo na laserovom stroji.

TruTops Boost V14, Screenshot Verbesserung Abstapelmöglichkeiten
TruBend Cell 5000, výrazné vylepšenie možností stohovania

Funkcie a vylepšenia poskytujú mnoho nových možností stohovania dielcov na paletách.

TruTops Boost V14, Screenshot Störkonturen
TruBend Cell 5000, import 3D modelov zákazníckych komponentov kabíny

Podporovaný import komponentov kabíny ako rušivých obrysov alebo odkladacích staníc.

TruTops Boost V14, Screenshot Import von Greifern
TruBend Cell 5000, import 3D modelov chápadiel

Importovanie chápadiel je podporované pomocou súborov ARV.

TruTops Boost V14, Screenshot Import- und Abwicklungsprofile
Importované a rozvinuté profily

Ovládajte import geometrií a vytvárané geometrií rezania pomocou profilov.

TruTops Boost V14, Screenshot Konvertierungstool
Nástroj na konvertovanie

Spracujte kopy dielcov a konvertujte ich do 2D a 3D geometrií pred ich importom do softvéru TruTops Boost.

TruTops Boost V14, Screenshot externe Dokumente
Externé dokumenty

Vložte dokumenty k Vašim dielcom a zákazkám.

TruTops Boost V14, Screenshot Wiederherstellung von Tabs
Obnovenie predošlého náhľadu

Pri spustení HomeZone je možné obnoviť naposledy používané záložky, vrátane filtrov a triedenia.

Verzia 13

TruTops Boost V13, modul paletovania
Nový modul paletovania pre zariadenie SortMaster Speed a Compact

Profitujte z vylepšeného automatického návrhu paletovania a presnejšej kontroly pri interakcii.

TruTops Boost V13, program obrábania tabule
Nové možnosti aktualizácie dielcov na tabuli plechu

Využite pri aktualizovaní dielca v rámci programu na obrábanie tabule plechu rôzne možnosti výberu od nahradenia až po odstránenie dielca.

TruTops Boost V13, program na rezanie jednotlivého dielca
Vylepšené aktualizovanie programov rezania

Aktualizujte program na rezanie jednotlivých dielcov pri úpravách geometrie dielca so zohľadnením už jestvujúceho obrábania.

TruTops Boost V13, zväčšená grafika náhľadu
Veľké okná náhľadu v HomeZone

Jednoduchšie rozpoznanie rozdielov pri podobných dielcoch v súpise výsledkov vďaka zväčšenej grafike náhľadu.

TruTops Boost V13, hlavná lišta informácií
Hlavná lišta informácií

Využívajte hlavnú lištu informácií na rýchlejší prístup k najdôležitejším údajom jednotlivých dielcov a komponentov konštrukčnej skupiny

TruTops Boost V13, 2D rozpoznanie tvaru
2D rozpoznanie tvarov

Tak ako pri rozpoznaní 3D tvarov, môžete teraz nahradiť aj obrysy prelisov v 2D pomocou priradených tvárniacich vysekávacích nástrojov alebo vzorov obrábania

TruTops Boost V13, snímka obrazovky rozmiestňovania GMT
Vylepšené rozmiestňovanie dielcov pri zohľadnení riešenia rezania jednotlivého dielca

Znížte potrebu úprav pri rozmiestňovaní dielcov s prihliadnutím na riešenia jednotlivého dielca pri strojoch TruLaser (bez TruLaser Center 7030).

Verzia 12

Konfigurovateľné panely nástrojov

Zostavte často používané funkcie do individuálne konfigurovateľných panelov nástrojov, aby ste mohli rýchlejšie naprogramovať programy obrábania tabule.

SortMaster Compact s TruPunch 1000
TruMatic/TruPunch 3000 so SortMaster Compact

Programujte nový stroj TruMatic/TruPunch 3000 so zariadením SortMaster Compact.

TruTops Boost V12, 2D porovnanie v TecZone Design
2D porovnanie v TecZone Design

Porovnajte 2D geometrie a cielene prevezmite zmeny z jedného dielca na iný.

LoadMaster, fukcie Smart Functions sledujú oddeľovanie dielcov
Rozšírené odoberanie, SortMaster

Vytvárajte odoberanie pre SortMaster s automatickým využívaním plynulo výsuvných líšt s prísavkami.

TruTops Boost V12, Lean Nest bez časového obmedzenia
Lean Nest bez časového obmedzenia

Využite nový algoritmus rozmiestňovania Lean Nest bez časového obmedzenia pre dosiahnutie ešte lepšieho využitia tabule s optimalizáciou podielu vyrezaných dielcov voči surovému materiálu.

Verzia 11

Verzia 10

Verzia 9

*Odkedy bude vo Vašej krajine dostupná príslušná hlavná verzia TruTops Boost a ako ju môžete získať, zistíte u kontaktných osôb vo Vašom lokálnom zastúpení firmy TRUMPF.

Kontakt
Sales Digital Services
E-mail
Servis & Kontakt