Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Jednoducho presné zváranie

Automatizované zváranie je produktívne, bezpečné a vytvára voľný priestor. Minimálne tam, kde to funguje tak jednoducho ako so zváracou kabínou TruArc Weld 1000. Tá uľahčuje život zamestnancom a uspokojuje šéfov – tak ako aj u výrobcu prepravnej techniky, firmy SANO.

SANO Transportgeräte GmbH

www.sano.at

Firmu SANO Transportgeräte GmbH založil v roku 1989 pán Jochum Bierma. Podnikateľ vyvinul takzvané schodolezy, mobilné elektrické riešenia transportu ťažkých nákladov a postihnutých osôb. Tento nápad si nechal patentovať. Firma SANO má dve dcérske obchodné spoločnosti - SANO Deutschland GmbH a SANO UK powered stairclimbers Ltd. Podnik je úspešne aktívny v 60 krajinách po celom svete. Jednotlivé časti schodolezov dodávané sieťou subdodávateľov ktoré sú prevažne vyrobené z hliníka, sú vyvíjané a montované v hlavnom sídle firmy, v meste Linz. Dôraz sa pritom kladie na kvalitu a bezpečnosť.

Odvetvie

Transportné zariadenia na bremená a pre osoby

Počet zamestnancov

55

Sídlo

Linz (Rakúsko)

Zobraziť viac
Produkty TRUMPF
  • TruArc Weld 1000
Aplikácie
  • Automatizované oblúkové zváranie

Výzvy

Šikovné riešenia transportu boli žiadané už pred rozmachom online obchodu. Oblasť prepravy ťažkých bremien ale aj postihnutých osôb, pri ktorej netrpí chrbát je na vzostupe. Na schodolezoch firmy SANO je bezpečnosť na prvom mieste. Dodávané komponenty preto zvára dokopy vysoko kvalifikovaný personál v sídle firmy, v meste Linz. Aby mohli v budúcnosti efektívnejšie vyrábať komponenty podstatné pre bezpečnosť a odbremeniť svojich odborných zváračov, želal si riaditeľ podniku, Matthias Winkler, riešenie s automatizáciou. No mala byť jednoduchá a nemala si vyžadovať žiadne znalosti programovania.

Zvarové spoje sú prefektné a kedykoľvek je možné ich zopakovať v rovnakej kvalite.

Matthias Winkler
Riaditeľ firmy SANO Transportgeräte GmbH

Riešenia

David Falkner, odborný zvárač vo firme SANO sa začiatkom roka 2021 stretol s automatizovanou zváracou kabínou TruArc Weld 1000 firmy TRUMPF a hneď z nej bol nadšený: „Obsluha zariadenia je taká jednoduchá, dokonca ani pri zváraní zložitých komponentov nie sú potrebné znalosti v oblasti CNC. Hneď po virtuálnom školení, ktoré som si pozrel na mojom mobile, som mohol začať pracovať.“ Matthias Winkler je takisto presvedčený o výhodách zváracej kabíny: „Ucelený systém pozostávajúci z odsávania, krytov s clonou proti oslneniu a vysoko výkonným zdrojom firmy Fronius je moderným pracoviskom, na ktorom sa moji zamestnanci cítia dobre.“ SANO využíva TruArc Weld 1000 na zváranie sériových dielov, ktoré sú podstatné pre bezpečnosť. Ak sa zariadenie raz nastaví, následné vkladanie dielcov môže vykonávať aj nevyškolený personál. Vďaka tomu majú odborní zvárači priestor na to, aby sa venovali výrobe prototypov a malých sérií. „Budeme ďalej rásť“, vysvetľuje pán Winkler. „Vďaka zariadeniu TruArc Weld budeme môcť v budúcnosti vyrábať nie len vo vyššej kvalite, ale aj rýchlejšie ako doteraz.“

Realizácia

Sériovo vyrábané dielce ako napríklad skoby, vďaka ktorým je vozíček uchytený na schodoleze, zvára firma SANO už na zariadení TruArc Weld 1000. Virtuálne školenie, ktoré je možné otvoriť prostredníctvom QR kódu umiestnenom na stroji, umožňuje ihneď produktívne zapojiť zváraciu kabínu do produkcie. Keďže je množstvo dielcov vo firme SANO relatívne malých, profituje podnik aj z možnosti prevádzky s dvoma stanicami. Výsuvná deliaca stena rozdeľuje pracovný priestor. Vďaka tomu je možné vo firme SANO vyrábať viacero dielcov súbežne s hlavným výrobným časom.

Vyhliadka

Hneď po tom, čo všetci štyria odborní zvárači zamestnaní vo firme SANO absolvovali virtuálne školenie obsluhy, dokážu spoločne pripravovať čoraz viac sériových dielcov pre automatizované zváranie na zariadení TruArc Weld. Pretože čím viac komponentov sa v priebehu času bude dať zvárať automatizovane, o to viac voľného času ostane na kreatívnu prácu, akou je napríklad vývoj nových a vylepšovanie jestvujúcich produktov.

Pozrite si viac o produkte

TruArc Weld 1000
TruArc Weld 1000

Zváracia kabína je kompletne vybavený obrábací stroj, preverený technickou kontrolou TÜV a s označením CE. K výbave patrí aj odsávanie, kryty s clonou proti oslneniu a bezpečnostná technika v štandarde TRUMPF. Zariadenie TruArc Weld je možné hneď a veľmi jednoducho obsluhovať už po zhliadnutí krátkeho inštruktážneho videa. V závislosti od veľkosti obrobku a výrobnej dávky je možné využiť zváraciu kabínu v prevádzke s 1 alebo 2 stanicami. Takto je napríklad možné napríklad súbežne s hlavným výrobným časom obrábať buď väčší obrobok alebo menšie obrobky vo väčších sériách.

K produktu