Úžitkové vozidlá a transport

Úžitkové vozidlá a transport

Od nádrží cez panely lodí až po držiaky sedačkových lanoviek: Produkty TRUMPF obrábajú enormné spektrum materiálov v odvetví transportu.

Globalizácia pôsobí ako silný hnací motor celého odvetvia transportu. TRUMPF ponúka so svojim elektrickým ručným náradím, lasermi a obrábacími strojmi kompletné riešenia obrábania tenkých aj hrubých plechov v tomto odvetví. Vďaka možnosti opravy časti motorov pomocou 3D tlače okrem toho zákazníci ušetria v porovnaní s tradičnými postupmi výrazné náklady a energiu.

Poľnohospodárske a stavebné stroje

Herstellung von Landmaschinen

Nosné rámy, výfukové potrubia, kabíny vodiča, držiaky a uholníky v poľnohospodárskych a stavebných strojoch sa vyrábajú z plechu. Laserové stroje na rezanie rúr TRUMPF pritom režú veľmi dlhé profily bežné pre toto odvetvie a uľahčujú následné kroky procesov akými sú zváranie alebo montáž. Zváranie laserom ponúka veľkú časovú výhodu, pri súčasne opticky kvalitných zvaroch na pohľadových telesách. Vďaka veľkým montážnym výškam a tlačným silám až do 1.000 ton sú ohraňovacie lisy TRUMPF efektívnymi silnými základmi pre často veľmi veľké a vysoko pevné oceľové dielce v odvetví výroby úžitkových automobilov.

Výroba lodí

Laserauftragsschweißen mit der TruLaser Cell Serie 7000

Pri vysoko výkonných aplikáciách v oblasti stavby lodí ponúka TRUMPF kombináciu laserového zvárania a ďalšieho procesu zvárania: Takto je možné napríklad zvárať pri stavbe krížnikov veľké platne plechu s dĺžkou až 30 metrov a hrúbkou 15 milimetrov. Elektrické ručné náradie TRUMPF je mimoriadne oceňované pri stavbe lodí pri príprave zvarových úkosov, vytváraní pohľadových hrán a pri odihľovaní. Toto odvetvie okrem toho profituje aj z laserového navárania: v porovnaní s konvenčnými výrobnými procesmi je možné napríklad extrémne znížiť náklady na materiál a výrobu pri opravách drážok piestnych krúžkov lodných motorov.

Výroba lanoviek

Beveller-oxide-free-edges

Všetci svetoví výrobcovia lanových dráh používajú elektrické ručné náradie TRUMPF. Produkty je možné flexibilne využiť pritom už pri výrobnej dávke v počte jedného kusa: Nesmierna výhoda, pretože zákazníci z lyžiarskych resp. turistických oblastí dopytujú pri výrobe lanoviek najmä konštrukčné časti špecifické podľa projektu. Náradie TRUMPF tak napríklad pripravuje zvarové spoje na vratných kolesách lanových dráh a sedačkových lanoviek.

Koľajové vozidlá

Beveller-long-sheet-metal

Výrobcovia koľajových vozidiel musia dosahovať veľké výrobné dávky, pretože sa často vyrába mnoho vagónov súčasne v jednej zákazke. Ukosovačky hrán TRUMPF pritom obrábajú dlhé plechové dielce, zatiaľ čo frézy na úkosovanie hrán zrážajú a zaobľujú hrany. Okrem toho zákazníci využívajú rýchlo použiteľné elektrické ručné náradie pri opravách a špeciálnych prestavbách.

Kontakt
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.