Voľba krajiny/regiónu a jazyka

BendGuide – Aplikácia ohýbania firmy TRUMPF

Pomocou novej aplikácie TRUMPF BendGuide budú všetky prepočty týkajúce sa ohýbania zobrazené tak jednoducho a prehľadne ako ešte nikdy. Využite aj vedomosti lídra v inováciách, týkajúce sa ohýbania plechu.

Jednoduché a rýchle prepočítanie parametrov ohýbania

BendGuide

Jednoducho a rýchlo prepočítajte pomocou aplikácie TRUMPF BendGuide najdôležitejšie parametre ohýbania:

  • Výpočet tlačnej sily
  • Tabuľka tlačných síl
  • Výška krabice
  • Dĺžka ohýbaného ramena
  • Šírka zápustky
  • Kontrola montážnej výšky
  • Vnútorný rádius ohybu
  • Prepočet hrúbky plechu
  • Prepočet hmotnosti obrobku
  • Prepočet hmotnosti plechu

Okrem toho máte prístup k aktuálnym prospektom a novinkám k téme ohýbania.

V menu Nastavenia môžete pohodlne zmeniť merné jednotky z metrického na imperiálny systém. BendGuide je dostupný v piatich rôznych jazykoch: nemeckom, anglickom, francúzskom, talianskom, španielskom, českom, ruskom a čínskom.

Skontaktujte sa s nami. Jednoducho nám pošlite k aplikácii Vaše otázky, komentáre a želania v novej časti kontaktovania.

Tu nájdete aplikáciu BendGuide

Kontakt
TruServices
Maschinen & Systeme und Laser
E-mail
Servis & Kontakt