Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Automatizačné komponenty

Automatizované stroje sa rýchlo zaplatia, pretože zrýchľujú pracovné kroky, obrábajú v tom istom čase väčšie počty kusov a produkujú nepretržite spoľahlivo. Zabezpečte si tieto výhody pomocou riešení automatizácie vyladených pre Vaše produkty TRUMPF – od prípojky stroja cez poloautomatické možnosti nakladania až po plnoautomatickú výrobnú bunku.

Príklady automatizačných komponentov

LiftMaster Compact, náš najlepší vo svojej triede

LiftMaster Compact

Pomocou zariadenia LiftMaster Compact skráťte časy nakladania a vykladania materiálu do Vášho stroja TruLaser. Jeho extrémne krátka doba cyklu kratšia ako 90 sekúnd sa okrem iného docieli aj vďaka paralelnému nakladaniu a vykladaniu materiálu. LiftMaster Compact pritom transportuje surové tabule k meniču paliet laserového stroja, súčasne sa odoberú už vyrezané dielce samostatným rámom s hrablicami a uložia na vrchnú stranu prísavkového rámu.

Automatisierungsschnittstellen

Prípojky automatizácie

Produkty TRUMPF Vám umožňujú, aj po ich zakúpení, pripojenie automatizačnej techniky. Využite pri tom prípojky pre mnoho štandardov bežných na trhu. V rámci tohto rozširovania doplnkov stroja môžete zapojiť aj Vaše laserové zariadenia do nadradeného ovládacieho alebo riadiaceho systému.

TRUMPF Laser Network

TRUMPF LaserNetwork

TRUMPF LaserNetwork zvyšuje flexibilitu Vašej výroby. Laserové zariadenie je možné využiť až pre šesť pracovných staníc, vďaka čomu máte možnosť použiť ich pre rozličné aplikácie. Možná je aj paralelná prevádzka, ako aj rýchlo sa striedajúce pracovné stanice.

Servis & Kontakt