Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Vytváranie dielcov zváraných laserom

Pomocou laserového zváracieho zariadenia vyrábate podstatne cenovo výhodnejšie ako pri konvenčnom zváraní. Predpokladom je aby ste identifikovali vhodné dielce a pripravíte ich na zváranie laserom. Konštrukčné a výrobno technické triky pritom dostanete od nás.

Príklad: Optimalizovaný kryt

Tesné a bez deformácií – Také musia byť bežné kryty pre elektronické komponenty akými sú rozvodné skrine. Presne tu je kritické miesto pri konvenčnom zváraní WIG, pretože spôsobuje deformácie, ktoré je nutné vyrovnávať. Konštrukcia vhodná na zváranie laserom nahrádza viaceré pracovné kroky: Odpadáva tak príprava zvaru ako aj rovnanie, pretože pri minimálnom prívode tepla nedochádza k takmer žiadnym deformáciám.

1. Rezanie laserom

… vrátane uvoľnenia v rohu.

2. Ohýbanie

… desiatich ohybov.

3. Zváranie

Tolerancie pri ohýbaní sa vyrovnajú vďaka prídavnému drôtu a hrúbke zvarového spoja.

4. Brúsenie/začisťovanie

… ručná práca.

5. Rezanie laserom

… troch dielcov z jedného plechu.

6. Ohýbanie

… ôsmych ohybov.

7. Zváranie laserom

… s minimom deformácie a vysokou vizuálnou kvalitou.

8. Mínus 30 % výrobných nákladov

…. vďaka konštrukcii vhodnej na zváranie laserom

Ďalší príklad

V ponuke sú tieto typy školení

Poradenstvo pri konštruovaní

Vyťažte z Vasich dielcov to najlepšie. Prediskutujte spoločne so špecialistami firmy TRUMPF, ako je možné hospodárnejšie konštruovať Vaše dielce. 

Trvanie: 1 deň
Referenti: 1
Účastníci: 1-6
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Deň technológie

Prehĺbte si Vaše vedomosti o výrobe! Či už u Vás alebo vo firme TRUMPF: Preneste sa na aktuálny stav výrobných procesov, vytvorte si vyhodnotenie Vašej technológie a odhaľte šance na vylepšenie.

Trvanie: 1 deň
Referenti: 1
Účastníci: 1-6
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Seminár

Staňte sa expertmi vo Vašej oblasti: Počas seminára vo firme TRUMPF skombinujete poradenstvo pri konštruovaní s dňom technológie. Získate tak vedomosti o procesoch, výrobe a konštruovaní a dotiahnete v tíme vzorový dielec do perfekcie.

Trvanie: 2 dni
Referenti: 2
Účastníci: 1-12
Miesto: Ditzingen
Termíny: viď kalendár školení

Online seminár

Staňte sa expertmi vo Vašej oblasti: Počas seminára vo firme TRUMPF skombinujete poradenstvo pri konštruovaní s dňom technológie. Získate tak vedomosti o procesoch, výrobe a konštruovaní a dotiahnete v tíme vzorový dielec do perfekcie.

Trvanie: 2 dni
Referenti: 2
Miesto: virtuálna učebňa
Termíny: viď kalendár školení

Cvičenie

Zaistite si individuálne praktické vedomosti: Priamo vo Vašom závode identifikujeme potenciály v rámci spektra Vašich dielcov. Spoločne optimalizujeme a vyrobíme zvolené dielce, ktoré budete môcť presadiť priamo vo Vašej konštrukcii a hospodárnejšie vyrobiť.

Trvanie: 2 dni
Referenti: 2
Účastníci: 8-12
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Servis & Kontakt