Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Vytváranie dielcov zváraných laserom

Pomocou laserového zváracieho zariadenia vyrábate podstatne cenovo výhodnejšie ako pri konvenčnom zváraní. Predpokladom je aby ste identifikovali vhodné dielce a pripravíte ich na zváranie laserom. Konštrukčné a výrobno technické triky pritom dostanete od nás.

Príklad: Optimalizovaný kryt

Tesné a bez deformácií – Také musia byť bežné kryty pre elektronické komponenty akými sú rozvodné skrine. Presne tu je kritické miesto pri konvenčnom zváraní WIG, pretože spôsobuje deformácie, ktoré je nutné vyrovnávať. Konštrukcia vhodná na zváranie laserom nahrádza viaceré pracovné kroky: Odpadáva tak príprava zvaru ako aj rovnanie, pretože pri minimálnom prívode tepla nedochádza k takmer žiadnym deformáciám.

1. Rezanie laserom

… vrátane uvoľnenia v rohu.

2. Ohýbanie

… desiatich ohybov.

3. Zváranie

Tolerancie pri ohýbaní sa vyrovnajú vďaka prídavnému drôtu a hrúbke zvarového spoja.

4. Brúsenie/začisťovanie

… ručná práca.

5. Rezanie laserom

… troch dielcov z jedného plechu.

6. Ohýbanie

… ôsmych ohybov.

7. Zváranie laserom

… s minimom deformácie a vysokou vizuálnou kvalitou.

8. Mínus 30 % výrobných nákladov

…. vďaka konštrukcii vhodnej na zváranie laserom

Ďalší príklad

Servis & Kontakt