Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Vytváranie dielcov z rúr

Rúry a profily sa používajú všade – od výroby strojov a zariadení až po nábytkársky priemysel. Rezanie rúr laserom šetrí celé kroky procesov, čím ušetríte hotové peniaze. Poistite si Váš podiel na rastúcom trhu pre rúry rezané laserom. Vďaka vhodnému poradenstvu presne zistíte, ako sa to dá.

Príklad: Optimalizovaný výložník

Pri konvenčnej výrobe sa vzájomne zlaďujú tri dielce v jednotlivých krokoch procesov – je to náročné na čas a logistiku. Vďaka chytrej konštrukcii je výložník z dvoch rovnakých rúr rovnakého tvaru a rozmerov. Obidva dielce sa vzájomne prispôsobia na stroji na rezanie rúr laserom a nakoniec zasunú do seba.

1. Pílenie

… všetkých obrobkov na mieru.

2. Frézovanie

… styčných plôch, oválnych otvorov a odsadení.

3. Zváranie

… všetkých troch obrobkov.

4. Odihľovanie

… odpílených a odfrézovaných miest.

5. Rezanie rúr laserom

… celej konštrukčnej skupiny len na jedno upnutie.

6. Vzájomné spojenie

… a zvarenie oboch jednotlivých dielcov.

7. Mínus 83 % výrobných nákladov

… vďaka chytrej konštrukcii so zasunutím do seba.

Ďalší príklad

Servis & Kontakt