Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Vytváranie dielcov z rúr

Rúry a profily sa používajú všade – od výroby strojov a zariadení až po nábytkársky priemysel. Rezanie rúr laserom šetrí celé kroky procesov, čím ušetríte hotové peniaze. Poistite si Váš podiel na rastúcom trhu pre rúry rezané laserom. Vďaka vhodnému poradenstvu presne zistíte, ako sa to dá.

Príklad: Optimalizovaný výložník

Pri konvenčnej výrobe sa vzájomne zlaďujú tri dielce v jednotlivých krokoch procesov – je to náročné na čas a logistiku. Vďaka chytrej konštrukcii je výložník z dvoch rovnakých rúr rovnakého tvaru a rozmerov. Obidva dielce sa vzájomne prispôsobia na stroji na rezanie rúr laserom a nakoniec zasunú do seba.

1. Pílenie

… všetkých obrobkov na mieru.

2. Frézovanie

… styčných plôch, oválnych otvorov a odsadení.

3. Zváranie

… všetkých troch obrobkov.

4. Odihľovanie

… odpílených a odfrézovaných miest.

5. Rezanie rúr laserom

… celej konštrukčnej skupiny len na jedno upnutie.

6. Vzájomné spojenie

… a zvarenie oboch jednotlivých dielcov.

7. Mínus 83 % výrobných nákladov

… vďaka chytrej konštrukcii so zasunutím do seba.

Ďalší príklad

V ponuke sú tieto typy školení

Poradenstvo pri konštruovaní

Vyťažte z Vasich dielcov to najlepšie. Prediskutujte spoločne so špecialistami firmy TRUMPF, ako je možné hospodárnejšie konštruovať Vaše dielce. 

Trvanie: 1 deň
Referenti: 1
Účastníci: 1-6
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Vyžiadanie informácií
Deň technológie

Prehĺbte si Vaše vedomosti o výrobe! Či už u Vás alebo vo firme TRUMPF: Preneste sa na aktuálny stav výrobných procesov, vytvorte si vyhodnotenie Vašej technológie a odhaľte šance na vylepšenie.

Trvanie: 1 deň
Referenti: 1
Účastníci: 1-6
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Vyžiadanie informácií
Seminár

Staňte sa expertmi vo Vašej oblasti: Počas seminára vo firme TRUMPF skombinujete poradenstvo pri konštruovaní s dňom technológie. Získate tak vedomosti o procesoch, výrobe a konštruovaní a dotiahnete v tíme vzorový dielec do perfekcie.

Trvanie: na požiadanie
Referenti: 2
Účastníci: 1-12
Miesto: Ditzingen
Termíny: viď kalendár školení

Pozrite si viac
Cvičenie

Zaistite si individuálne praktické vedomosti: Priamo vo Vašom závode identifikujeme potenciály v rámci spektra Vašich dielcov. Spoločne optimalizujeme a vyrobíme zvolené dielce, ktoré budete môcť presadiť priamo vo Vašej konštrukcii a hospodárnejšie vyrobiť.

Trvanie: 1 deň
Referenti: 2
Účastníci: 8-12
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Vyžiadanie informácií
Servis & Kontakt