Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Vytváranie plechových dielcov

Ľahšie, cenovo výhodnejšie alebo funkčnejšie: Aké by ste chceli mať Vaše dielce? Plne využite Váš laserový, vysekávací alebo ohraňovací stroj vďaka premysleným konštrukciám plechových dielcov – a ušetrite materiál, náklady a náročnosť.

Príklad: Optimalizovaný doraz osí

Doraz osí sa pri konvenčnej výrobe vytvára zo zváranej konštrukcie s polotovarom a frézovanými dielcami. Množstvo pracovných krokov je súčasne požieračom času aj nákladov. Vďaka novej konštrukcii vytvorenej z dvoch plechových dielcov znížite počet dielcov, procesy spájania ako aj spotrebu materiálu.

1. Pílenie

... všetkých obrobkov na mieru.

2. Frézovanie

… styčných plôch, oválnych otvorov a odsadení.

3. Vytváranie otvorov

… vo všetkých obrobkoch.

4. Zváranie

… všetkých štyroch obrobkov.

5. Rezanie laserom

… umožní vytvoriť v plechu ľubovoľné geometrie a vytvorí otvory.

6. Tvárnenie závitov

... pre vyššiu pevnosť ako pri trieskovom rezaní závitov.

7. Ohýbanie

… nahradí zváranie a zníži počet Vašich dielcov.

8. Mínus 46 % výrobných nákladov

…. vďaka novej konštrukcii

Ďalšie príklady

Servis & Kontakt