Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Vytváranie plechových dielcov

Ľahšie, cenovo výhodnejšie alebo funkčnejšie: Aké by ste chceli mať Vaše dielce? Plne využite Váš laserový, vysekávací alebo ohraňovací stroj vďaka premysleným konštrukciám plechových dielcov – a ušetrite materiál, náklady a náročnosť.

Príklad: Optimalizovaný doraz osí

Doraz osí sa pri konvenčnej výrobe vytvára zo zváranej konštrukcie s polotovarom a frézovanými dielcami. Množstvo pracovných krokov je súčasne požieračom času aj nákladov. Vďaka novej konštrukcii vytvorenej z dvoch plechových dielcov znížite počet dielcov, procesy spájania ako aj spotrebu materiálu.

1. Pílenie

... všetkých obrobkov na mieru.

2. Frézovanie

… styčných plôch, oválnych otvorov a odsadení.

3. Vytváranie otvorov

… vo všetkých obrobkoch.

4. Zváranie

… všetkých štyroch obrobkov.

5. Rezanie laserom

… umožní vytvoriť v plechu ľubovoľné geometrie a vytvorí otvory.

6. Tvárnenie závitov

... pre vyššiu pevnosť ako pri trieskovom rezaní závitov.

7. Ohýbanie

… nahradí zváranie a zníži počet Vašich dielcov.

8. Mínus 46 % výrobných nákladov

…. vďaka novej konštrukcii

Ďalšie príklady

V ponuke sú tieto typy školení

Poradenstvo pri konštruovaní

Vyťažte z Vasich dielcov to najlepšie. Prediskutujte spoločne so špecialistami firmy TRUMPF, ako je možné hospodárnejšie konštruovať Vaše dielce. 

Trvanie: 1 deň
Referenti: 1
Účastníci: 1-6
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Seminár

Staňte sa expertom vo Vašom odvetví: Na seminároch vo firme TRUMPF získate vedomosti o procesoch, výrobe a konštruovaní a dotiahnete v tíme vzorový dielec do perfekcie.

Trvanie: 3 dni
Referenti: 2
Účastníci: 1-12
Miesto: Ditzingen
Termíny: viď kalendár školení

Online seminár

Staňte sa expertom vo Vašom odvetví: Na seminároch vo firme TRUMPF získate vedomosti o procesoch, výrobe a konštruovaní a dotiahnete v tíme vzorový dielec do perfekcie.

Trvanie: 3 predpoludnia
Referenti: 2
Miesto: virtuálna učebňa
Termíny: viď kalendár školení

Cvičenie

Zaistite si individuálne praktické vedomosti: Priamo vo Vašom závode identifikujeme potenciály v rámci spektra Vašich dielcov. Spoločne optimalizujeme a vyrobíme zvolené dielce, ktoré budete môcť presadiť priamo vo Vašej konštrukcii a hospodárnejšie vyrobiť.

Trvanie: 3 dni
Referenti: 2
Účastníci: 8-12
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Servis & Kontakt