Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Part optimization, key visual
Služby

Optimalizácia dielcov

Chytré konštruovanie – Takto bude vaša výroba hospodárnejšia.

Optimalizácia dielcov

Aký potenciál drieme vo Vašich dielcoch? Preskúmajte to: na našich cvičeniach a seminároch zameraných na optimalizáciu dielcov vyrábaných z plechu a rúr. Pretože je jedno, či chcete vyrábať Vaše dielce s prínosom vyššieho zisku, vyrábať nové dielce alebo vstúpiť do sveta inej technológie: Vďaka patričným odborným vedomostiam v oblasti konštruovania z plechu nasmerujete Vaše dielce na úspech – a ušetríte hotové peniaze. Hospodárne konštruované dielce sú kľúčom k efektívnej výrobe, vyžadujú si menej krokov procesu ako aj dodatočných úprav a vydláždia Vám cestu smerujúcu k zosieťovanej výrobe.

Hospodárne konštruovanie

Ušetrite výrobné kroky a náklady vďaka novej konštrukcii Vašich obrobkov so zameraním na funkčnosť.

Jednoduché aplikovanie

Pomocou cvičení a vlastných obrobkov sa naučíte, ako v praxi optimalizovať Vašu výrobu.

Využitie skúseností

Získajte z našich praktických znalostí z viac ako 500 cvičení.

Nové impulzy

Objavte pravidlá konštruovania pre vytváranie kreatívnych nápadov a nových riešení.

Vytváranie plechových dielcov

Ľahšie, cenovo výhodnejšie alebo funkčnejšie: Aké by ste chceli mať Vaše dielce? Plne využite Váš laserový, vysekávací alebo ohraňovací stroj vďaka premysleným konštrukciám plechových dielcov – a ušetrite materiál, náklady a náročnosť.

Príklad: Optimalizovaný doraz osí

Doraz osí sa pri konvenčnej výrobe vytvára zo zváranej konštrukcie s polotovarom a frézovanými dielcami. Množstvo pracovných krokov je súčasne požieračom času aj nákladov. Vďaka novej konštrukcii vytvorenej z dvoch plechových dielcov znížite počet dielcov, procesy spájania ako aj spotrebu materiálu.

1. Pílenie

... všetkých obrobkov na mieru.

2. Frézovanie

… styčných plôch, oválnych otvorov a odsadení.

3. Vytváranie otvorov

… vo všetkých obrobkoch.

4. Zváranie

… všetkých štyroch obrobkov.

5. Rezanie laserom

… umožní vytvoriť v plechu ľubovoľné geometrie a vytvorí otvory.

6. Tvárnenie závitov

... pre vyššiu pevnosť ako pri trieskovom rezaní závitov.

7. Ohýbanie

… nahradí zváranie a zníži počet Vašich dielcov.

8. Mínus 46 % výrobných nákladov

…. vďaka novej konštrukcii

Ďalšie príklady

V ponuke sú tieto typy školení

Poradenstvo pri konštruovaní

Vyťažte z Vasich dielcov to najlepšie. Prediskutujte spoločne so špecialistami firmy TRUMPF, ako je možné hospodárnejšie konštruovať Vaše dielce. 

Trvanie: 1 deň
Referenti: 1
Účastníci: 1-6
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Seminár

Staňte sa expertom vo Vašom odvetví: Na seminároch vo firme TRUMPF získate vedomosti o procesoch, výrobe a konštruovaní a dotiahnete v tíme vzorový dielec do perfekcie.

Trvanie: 3 dni
Referenti: 2
Účastníci: 1-12
Miesto: Ditzingen
Termíny: viď kalendár školení

Online seminár

Staňte sa expertom vo Vašom odvetví: Na seminároch vo firme TRUMPF získate vedomosti o procesoch, výrobe a konštruovaní a dotiahnete v tíme vzorový dielec do perfekcie.

Trvanie: 3 predpoludnia
Referenti: 2
Miesto: virtuálna učebňa
Termíny: viď kalendár školení

Cvičenie

Zaistite si individuálne praktické vedomosti: Priamo vo Vašom závode identifikujeme potenciály v rámci spektra Vašich dielcov. Spoločne optimalizujeme a vyrobíme zvolené dielce, ktoré budete môcť presadiť priamo vo Vašej konštrukcii a hospodárnejšie vyrobiť.

Trvanie: 3 dni
Referenti: 2
Účastníci: 8-12
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Vytváranie dielcov zváraných laserom

Pomocou laserového zváracieho zariadenia vyrábate podstatne cenovo výhodnejšie ako pri konvenčnom zváraní. Predpokladom je aby ste identifikovali vhodné dielce a pripravíte ich na zváranie laserom. Konštrukčné a výrobno technické triky pritom dostanete od nás.

Príklad: Optimalizovaný kryt

Tesné a bez deformácií – Také musia byť bežné kryty pre elektronické komponenty akými sú rozvodné skrine. Presne tu je kritické miesto pri konvenčnom zváraní WIG, pretože spôsobuje deformácie, ktoré je nutné vyrovnávať. Konštrukcia vhodná na zváranie laserom nahrádza viaceré pracovné kroky: Odpadáva tak príprava zvaru ako aj rovnanie, pretože pri minimálnom prívode tepla nedochádza k takmer žiadnym deformáciám.

1. Rezanie laserom

… vrátane uvoľnenia v rohu.

2. Ohýbanie

… desiatich ohybov.

3. Zváranie

Tolerancie pri ohýbaní sa vyrovnajú vďaka prídavnému drôtu a hrúbke zvarového spoja.

4. Brúsenie/začisťovanie

… ručná práca.

5. Rezanie laserom

… troch dielcov z jedného plechu.

6. Ohýbanie

… ôsmych ohybov.

7. Zváranie laserom

… s minimom deformácie a vysokou vizuálnou kvalitou.

8. Mínus 30 % výrobných nákladov

…. vďaka konštrukcii vhodnej na zváranie laserom

Ďalší príklad

V ponuke sú tieto typy školení

Poradenstvo pri konštruovaní

Vyťažte z Vasich dielcov to najlepšie. Prediskutujte spoločne so špecialistami firmy TRUMPF, ako je možné hospodárnejšie konštruovať Vaše dielce. 

Trvanie: 1 deň
Referenti: 1
Účastníci: 1-6
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Seminár

Staňte sa expertom vo Vašom odvetví: Na seminároch vo firme TRUMPF získate vedomosti o procesoch, výrobe a konštruovaní a dotiahnete v tíme vzorový dielec do perfekcie.

Trvanie: 2 dni
Referenti: 2
Účastníci: 1-12
Miesto: Ditzingen
Termíny: viď kalendár školení

Online seminár

Staňte sa expertom vo Vašom odvetví: Na seminároch vo firme TRUMPF získate vedomosti o procesoch, výrobe a konštruovaní a dotiahnete v tíme vzorový dielec do perfekcie.

Trvanie: 3 predpoludnia
Referenti: 2
Miesto: virtuálna učebňa
Termíny: viď kalendár školení

Cvičenie

Zaistite si individuálne praktické vedomosti: Priamo vo Vašom závode identifikujeme potenciály v rámci spektra Vašich dielcov. Spoločne optimalizujeme a vyrobíme zvolené dielce, ktoré budete môcť presadiť priamo vo Vašej konštrukcii a hospodárnejšie vyrobiť.

Trvanie: 3 dni
Referenti: 2
Účastníci: 8-12
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Konštruovanie prípravkov pre zváranie laserom

Prípravky garantujú kvalitu a bezpečné procesy pri zváraní laserom. Čo dokonca ani skúsení praktici často nevedia: Prípravky vytvorené z jednotlivých plechových a rúrových dielcov sú väčšinou flexibilné a cenovo výhodnejšie. Okrem toho môžete pri zváraní zredukovať výrobné tolerancie. Kedy si uľahčíte prácu?

Príklad: Optimalizovaný prípravok z plechu pre zváranie laserom

Bežný prípravok pre zváranie laserom väčšinou vzniká z masívneho frézovaného bloku. Upínacie prípravky z plechu hospodárnosťou preskočili frézované prípravky. Pretože znižujú nie len výrobné náklady, ale aj hmotnosť. Okrem toho je možné integrovať ďašie funkcie a zvýšiť odvod tepla.

1. Pílenie

… polotovaru z tyče na mieru.

2. Frézovanie

… všetkých základných plôch a uchytení ako aj všetkých priechodzích otvorov a závitov.

3. Zušľachtenie

… pomocou odihlenia a eloxovania.

4. Rezanie laserom

… ľubovoľných geometrií a otvorov.

5. Vzájomné spojenie

… a zvarenie jednotlivých dielcov.

6. Mínus 17 % výrobných nákladov

… vďaka konštrukcii z plechu.

V ponuke sú tieto typy školení

Poradenstvo pri konštruovaní

Vyťažte z Vasich dielcov to najlepšie. Prediskutujte spoločne so špecialistami firmy TRUMPF, ako je možné hospodárnejšie konštruovať Vaše dielce. 

Trvanie: 1 deň
Referenti: 1
Účastníci: 1-6
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Seminár

Staňte sa expertom vo Vašom odvetví: Na seminároch vo firme TRUMPF získate vedomosti o procesoch, výrobe a konštruovaní a dotiahnete v tíme vzorový dielec do perfekcie.

Trvanie: 2 dni
Referenti: 2
Účastníci: 1-12
Miesto: Ditzingen
Termíny: viď kalendár školení

Online seminár

Staňte sa expertom vo Vašom odvetví: Na seminároch vo firme TRUMPF získate vedomosti o procesoch, výrobe a konštruovaní a dotiahnete v tíme vzorový dielec do perfekcie.

Trvanie: 3 predpoludnia
Referenti: 2
Miesto: virtuálna učebňa
Termíny: viď kalendár školení

Cvičenie

Zaistite si individuálne praktické vedomosti: Priamo vo Vašom závode identifikujeme potenciály v rámci spektra Vašich dielcov. Spoločne optimalizujeme a vyrobíme zvolené dielce, ktoré budete môcť presadiť priamo vo Vašej konštrukcii a hospodárnejšie vyrobiť.

Trvanie: 3 dni
Referenti: 2
Účastníci: 8-12
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Vytváranie dielcov z rúr

Rúry a profily sa používajú všade – od výroby strojov a zariadení až po nábytkársky priemysel. Rezanie rúr laserom šetrí celé kroky procesov, čím ušetríte hotové peniaze. Poistite si Váš podiel na rastúcom trhu pre rúry rezané laserom. Vďaka vhodnému poradenstvu presne zistíte, ako sa to dá.

Príklad: Optimalizovaný výložník

Pri konvenčnej výrobe sa vzájomne zlaďujú tri dielce v jednotlivých krokoch procesov – je to náročné na čas a logistiku. Vďaka chytrej konštrukcii je výložník z dvoch rovnakých rúr rovnakého tvaru a rozmerov. Obidva dielce sa vzájomne prispôsobia na stroji na rezanie rúr laserom a nakoniec zasunú do seba.

1. Pílenie

… všetkých obrobkov na mieru.

2. Frézovanie

… styčných plôch, oválnych otvorov a odsadení.

3. Zváranie

… všetkých troch obrobkov.

4. Odihľovanie

… odpílených a odfrézovaných miest.

5. Rezanie rúr laserom

… celej konštrukčnej skupiny len na jedno upnutie.

6. Vzájomné spojenie

… a zvarenie oboch jednotlivých dielcov.

7. Mínus 83 % výrobných nákladov

… vďaka chytrej konštrukcii so zasunutím do seba.

Ďalší príklad

V ponuke sú tieto typy školení

Poradenstvo pri konštruovaní

Vyťažte z Vasich dielcov to najlepšie. Prediskutujte spoločne so špecialistami firmy TRUMPF, ako je možné hospodárnejšie konštruovať Vaše dielce. 

Trvanie: 1 deň
Referenti: 1
Účastníci: 1-6
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Seminár

Staňte sa expertom vo Vašom odvetví: Na seminároch vo firme TRUMPF získate vedomosti o procesoch, výrobe a konštruovaní a dotiahnete v tíme vzorový dielec do perfekcie.

Trvanie: 1 deň
Referenti: 2
Účastníci: 1-12
Miesto: Ditzingen
Termíny: viď kalendár školení

Cvičenie

Zaistite si individuálne praktické vedomosti: Priamo vo Vašom závode identifikujeme potenciály v rámci spektra Vašich dielcov. Spoločne optimalizujeme a vyrobíme zvolené dielce, ktoré budete môcť presadiť priamo vo Vašej konštrukcii a hospodárnejšie vyrobiť.

Trvanie: 1 deň
Referenti: 2
Účastníci: 8-12
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Konštruovanie prípravkov pre oblúkové zváranie

Chceli by ste zvýšiť vyťaženosť Vašich strojov a hospodárne v malých výrobných dávkach a zároveň vo vysokej kvalite vytvárať zvárané konštrukcie? Mali by ste si teda odteraz vyrábať prípravky z plechu a z laserom vyrezaných rúr. Je to jednoduchšie a výhodnejšie ako si myslíte.

Príklad: Optimalizovaný prípravok z rúr pre oblúkové zváranie

Početné frézované dielce bežných prípravkov sú požierači času a nákladov súčasne. Náklady na trieskové obrábanie sú vysoké, nevyhnutné sú lícované otvory na kolíky a závity. Konštrukčnú skupinu je nutné zvárať naležato. Konštrukcia vytvorená rúrami pozasúvanými do seba nahrádza celý frézovaný blok. Vaša výhoda: Menej dielcov, nižšia náročnosť. Vďaka zvislej konštrukcii je naviac prípravok dobre prístupný tak pre manuálne, ako aj pre automatizované oblúkové zváranie, napr. na zariadení TruArc Weld 1000.

1. Pílenie

… surového materiálu, rôznych polotovarov a rozmerov.

2. Frézovanie

… všetkých plôch, ktoré sa skrutkujú alebo spájajú.

3. Vytváranie otvorov

… lícovaných, priechodzích otvorov a závitov.

4. Rezanie rúr laserom

… pri dielcoch vrátane všetkých vnútorných otvorov a pomôcok na spájanie v tvare čapov.

5. Vzájomné spojenie

… a zvarenie oboch jednotlivých dielcov.

6. Mínus 80 % výrobných nákladov

… vďaka flexibilnej konštrukcii rúr.

V ponuke sú tieto typy školení

Poradenstvo pri konštruovaní

Vyťažte z Vasich dielcov to najlepšie. Prediskutujte spoločne so špecialistami firmy TRUMPF, ako je možné hospodárnejšie konštruovať Vaše dielce. 

Trvanie: 1 deň
Referenti: 1
Účastníci: 1-6
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Seminár

Staňte sa expertom vo Vašom odvetví: Na seminároch vo firme TRUMPF získate vedomosti o procesoch, výrobe a konštruovaní a dotiahnete v tíme vzorový dielec do perfekcie.

Trvanie: 2 dni
Referenti: 2
Účastníci: 1-12
Miesto: Ditzingen
Termíny: viď kalendár školení

Cvičenie

Zaistite si individuálne praktické vedomosti: Priamo vo Vašom závode identifikujeme potenciály v rámci spektra Vašich dielcov. Spoločne optimalizujeme a vyrobíme zvolené dielce, ktoré budete môcť presadiť priamo vo Vašej konštrukcii a hospodárnejšie vyrobiť.

Trvanie: 2 dni
Referenti: 2
Účastníci: 8-12
Miesto: v Ditzingene / vo Vašej firme / online
Termíny: podľa želania

Ktorým dielcom začnete?

Prvý krok je úplne jednoduchý: Porozprávajte sa s nami. Spoločne zvážime, ako najlepšie využijete potenciál Vašich dielcov.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Synapsenbild als Darstellung von Smart Factory
Smart Factory

Pomocou modulárnych riešení firmy TRUMPF na prepojenia do siete Vám pomôžeme vniesť plynulý tok do Vašej výroby a tak vytvoriť prehľadnejší, flexibilnejší a hospodárnejší celkový proces v rámci Priemysel 4.0.

Stroje a systémy TRUMPF
Stroje & systémy

Na flexibilné obrábanie plechu a rúr Vám ponúka TRUMPF obrábacie stroje a laserové systémy v široko odborných oblastiach použitia.

Key visual of TRUMPF Services Training
Training courses

Harness the full potential of your lasers, laser systems, machines, and software through our extensive range of training courses.

Kontakt
Naemi Dischinger
Poradenstvo pri vytváraní dielcov
E-mail
Na stiahnutie
Služby
Virtuálne školiace centrum Zistite viac
Servis & Kontakt