Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Poradenstvo a školenie pre aditívny spôsob výroby

Poradenstvo v oblasti 3D tlače (AM) v celom reťazci procesov

Či už ide o zavádzanie technológie, výber a vývoj vhodných obrobkov alebo o optimalizáciu Vašej výroby – pri TRUMPF aditívnom spôsobe výroby (3D tlač) sa môžete kedykoľvek spoľahnúť na kompetentnú podporu v celom reťazci procesov aditívneho spôsobu výroby.
Vďaka našej rozsiahlej ponuke školení a poradenstva Vám umožníme čo najrýchlejšie sa naučiť a využívať nové metódy, vďaka čomu budete optimálne pripravení spustiť aditívny spôsob výroby Vášho obrobku.
Buďte hospodárnejší, efektívnejší a produkujte vysokú kvalitu – podporíme Vás pri tom.

Identifikovanie Vášho potenciálu

Spoznajte technológiu laserového tavenia prášku (Laser Metal Fusion (LMF) resp. Powder Bed Fusion (PBF)) a implementujte vedomosti o aditívnom spôsobe výroby vo Vašom podniku. Identifikujte prvé aplikácie, pri ktorých dokážete využiť potenciály obrobkov vytvorených 3D tlačou a vytvorte obchodné príležitosti ziskovej produkcie.

 • Sprostredkovanie podkladov pre výrobu
 • Spoločná identifikácia dielcov
 • Analýza vyrobiteľnosti a posúdenie obchodného prípadu

Príklad zákazníka, identifikácia dielcov

Pri analýze obrábacej jednotky 2D laserového obrábacieho stroja bol identifikovaný chladič diód ako komponent, ktorý je potrebné optimalizovať.

Pridaná hodnota vďaka 3D tlači kovov

 • Vylepšené chladenie
 • Redukcia obrobku pomocou funkčnej integrácie
 • Zjednodušená montáž
 • Zredukovanie hmotnosti

Vývoj Vášho dielca

Konštrukcia vhodná pre 3D tlač je rozhodujúca pre úplné využitie potenciálov technológie. Preto je dôležité poznať metódy konštruovania obrobkov vytvorených 3D tlačou a tak vytvárať riešenia vhodné pre výrobu. Okrem toho Vás podporíme pri výbere materiálu a prášku a príprave údajov programu pre tlač. Patrí k tomu vytváranie vhodných podporných konštrukcií a prípadná úprava nastavení parametrov.

 • Konštrukcia obrobku vhodná pre 3D tlač
 • Vhodný výber materiálu a prášku
 • Príprava dát a vytváranie podporných konštrukcií
 • Voľba a optimalizácia parametrov

Príklad zákazníka, konštrukcia dielca

Pôvodná konštrukcia bola nanovo navrhnutá a skonštruovaná tak, aby na konci procesu vznikol optimalizovaný obrobok vytvorený 3D tlačou. 

Výhody vďaka 3D tlači kovov

 • Integrovaný pružný kĺb
 • 75 % menej dielcov
 • 62 % menší objem
 • 10 % nižšie náklady

Výroba Vášho dielca

Podporíme Vás od prvej výrobe vzorky v našom aplikačnom laboratóriu, cez výrobu prototypov až po výrobu na Vašom vlastnom stroji. Spoznajte aplikovanie a využitie systémov monitorovania a zistíte, ktoréé kroky zabezpečenia kvality je možné využiť na zabezpečenie vlastností materiálu pri aditívnom spôsobe výroby. Dôležitá je aj správna ďalšia úprava Vášho obrobku, počnúc vhodnou tepelnou úpravou, odstránením podpornej konštrukcie, až po povrchovú úpravu.  

 • Obsluha Vášho stroja
 • Monitorovanie a analýza údajov
 • Zabezpečenie kvality
 • Tepelná úpravadodatočné obrábanie

Príklad zákazníka, sériová 3D tlač

Pomocou aditívneho spôsobu výroby je možné nie len znížiť výrobné náklady, ale výrazne aj zjednodušiť montáž.

Teleso chladiča motora pre obrábaciu jednotku TRUMPF 

 • 400 kusov ročne vyrobených na zariadení TruPrint 3000 z nereze 316L
 • Dodatočné obrábanie: Frézovanie závitu pre vpust a výtok
 • 40 % zníženie výrobných nákladov v porovnaní s konvenčnou výrobou
 • Kontrola kvality v sériovej výrobe na sprievodných vzorkách preukázala relatívnu hustotu 99,8 % a pevnosť v ťahu 700 MPa
 • Zjednodušená montáž vďaka integrovanému pružnému kĺbu

Zavedenie & vylepšenie Vášho procesu

Optimalizujte spoločne s nami Váš výrobný proces. Profitujte z neustáleho pokroku vývoja funkcií stroja, softvéru, materiálov a parametrov. Spoznajte hlavné faktory ktoré ovplyvňujú náklady na výrobu obrobkov a zvýšte ziskovosť Vášho aditívneho spôsobu výroby. Takto môžete úspešne sériovo vyrábať obrobky vyrobené 3D tlačou.

 • Rozbeh sériovej výroby
 • Optimalizácia procesu

Príklad zákazníka s optimalizáciou procesu

Pri pôvodných obrobkoch spôsobovalo prehrievanie zlú kvalitu povrchu a chyby procesu. Vďaka optimalizácii parametrov a rôznym skúšobným prevádzkam vznikol optimalizovaný obrobok s vyššou kvalitou.

Výhody vďaka optimalizácii procesu

 • Zlepšenie kvality povrchu materiálu
 • Vylepšená vyrobiteľnosť previsov
 • Nárast miery nanášania

Kontaktujte našich špecialistov v oblasti 3D tlače!

Vyplňte náš formulár dopytu a zaistite si Vaše individuálne poradenstvo k téme aditívneho spôsobu výroby. Naši špecialisti Vám radi poradia!

Štandardizované školenia

Naša ponuka školení Vám pomôže ďalej sa vzdelávať v konkrétnych oblastiach. Na školeniach Vám sprostredkujeme potrebné vedomosti v oblasti technológie laserového tavenia prášku (LMF) a celé to doplníme praktickými aplikáciami. Ponúkame Vám školenia na rozličné témy v celom reťazci procesov ako napríklad konštrukcia dielcov, príprava dát, obsluha zariadenia, monitoring a zabezpečenie kvality. Školenia sa konajú v našom školiacom stredisku v Ditzingene alebo v prípade potreby online alebo u Vás na mieste.

Individuálne poradenstvo

Individuálne Vás podporíme pri Vašom vstupe do sveta aditívneho spôsobu výroby. Stredobodom pozornosti je pri tom stále Váš podnik a Vaše aplikácie. Cieľom je poskytnúť Vám vedomosti čo najrýchlejšie a čo najefektívnejšie a zrealizovať Vaše obrobky. Vyrobíme Vám Váš individuálny obrobok vyrobený 3D tlačou, aby ste lepšie mohli posúdiť kvalitu a výhody procesu laserového tavenia prášku (LMF) pre Vaše aplikácie. Trvanie a rozsah projektu je závislý od Vašich požiadaviek a bude s Vami individuálne prekonzultovaný. Nezávisle od toho, či chcete vybudovať vlastnú výrobu alebo výrobu prevezme Váš kooperačný partner – naši špecialisti sú tu pre Vás.

Biela kniha pre Vás

Analýza parametrov procesu aplikácií vytlačených 3D tlačou zeleným laserovým svetlom.

K sťahovaniu

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

[Translate to sk_SK:]
Nechajte sa inšpirovať príkladmi dielcov!

Hľadáte podnety na konštrukcie obrobkov, ktoré je možné efektívne vyrábať pomocou obrábacích strojov a laserových zariadení TRUMPF? Nájdite si príklady dielcov z praxe pomocou rôznych parametrov nastavených vo filtroch, napr. podľa odvetvia a materiálu.

Predvádzacia miestnosť aditívneho spôsobu výroby (3D tlač)

Predvádzacia miestnosť pre aditívny spôsob výroby (3D tlač) v priestoroch firmy TRUMPF v Ditzingene ponúka pohľady do 3D tlače pomocou systému laserového tavenia prášku (LMF) a laserového navárania ako aj názorné aplikácie z odvetvia a príbehy úspechov našich zákazníkov – vrátane poradenstva priamo od našich expertov.

Certifikácie

Chceli by ste vyrábať na Vašich zariadeniach TruPrint v prostredí s požiadavkami na certifikáciu? Naši experti Vás budú podporovať pri „Installation Qualification“ (IQ) v rozšírenom, procese inštalácie nastavenom podľa noriem. 

Kontakt
Beratung für die additive Fertigung
E-mail
Na stiahnutie
Služby
Školenia Zistite viac Monitoring & analýza Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Podpora kvalifikácie IQ/OQ Zistite viac
Servis & Kontakt