You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Technický zákaznícky servis pre výkonovú elektroniku | TRUMPF
TRUMPF Services Technický zákaznícky servis Keyvisual
TRUMPF Services Technický zákaznícky servis Keyvisual
Služby

Technický zákaznícky servis

V prípade potreby budeme rýchlo na mieste – v ideálnom prípade predvídame za Vás.

Ako celosvetovo najvýznamnejší výrobca zdrojov procesného prúdu sa staráme a radíme našim zákazníkom priamo u nich v závode. V prípade servisného zásahu umožňujú naše centrálne sklady náhradných dielov v Európe, Ázii a Amerike extrémne krátke reakčné doby. Vo firme TRUMPF Hüttinger tak budete v každom prípade v dobrých rukách. Po celom svete.

Celosvetová podpora

Vlastné servisné pobočky v Európe, Ázii a USA.

Vysoko kvalifikovaní servisní experti

Náš servisný tím tvoria odborníci na všetky produktové skupiny a aplikácie.

Celosvetovo jednotný štandard

Štandardizované procesy vo všetkých servisných pobočkách garantujú rýchlu a kompetentnú pomoc.

Kompetentná podpora – celosvetovo

Náš zákaznícky servis Vám kompetentne pomôže v prípade všetkých otázok v oblasti popredajných služieb. Týmto smerom vedieme naše servisné pobočky v Európe, Ázii a USA. Nezáleží na tom, či potrebujete servisného technika na opravu alebo na podporu pri aplikácii u Vás v závode alebo chcete odoslať chybné zariadenie do lokálnej pobočky TRUMPF Hüttinger, sme pripravení Vám pomôcť.

Poradia Vám pri tom experti na všetky produktové skupiny. V našich kompetentných servisných tímoch nájdete správnu kontaktnú osobu – od všeobecných zamestnancov, ktorí majú prehľad o našej širokej palete produktov až po expertov, ktorí sa špecializujú na určitú skupinu produktov a vedia Vám poradiť v detailoch.

Nasmerovanie na požiadavky zákazníkov a na štandardy

Aby sme Vám mohli ponúknuť ten najlepší servis, podliehajú všetky servisné procesy – reakčné doby, trvanie riešenia problémov, dostupnosť služby hotline, dostupnosť náhradných dielov atď. – detailnému monotoringu. Vďaka tomu môžeme stále nastaviť naše služby podľa požiadaviek zákazníkov.

Podporujú pritom štandardizované servisné a opravárenské procesy, ktorými sa vyznačujú všetky servisné pobočky TRUMPF Hüttinger. Uľahčuje našim vyškoleným zamestnancom a predovšetkým Vám spôsob postupovania a garantuje rýchle, jednotné a vysoko kvalitný vývoj v prípade servisu.

< 30

Minúty

Reakčná doba od zaznamenania servisného prípadu

< 24

Hodiny
Zasielanie náhradných dielov zo skladu

Zasielanie náhradných dielov zo skladu

< 2

Dni
Reakčná doba servisných zásahov na mieste

Reakčná doba servisných zásahov na mieste

Pozrite sa ako funguje servis firmy TRUMPF Hüttinger:

TRUMPF Hüttinger je tu vždy v prípade servisu pre svojich zákazníkov – po celom svete a kedykoľvek. Tento film Vám ukáže, ako to funguje. Vysvetľuje naše štandardné servisné procesy a objasňuje, ako si vďaka doplnkovým servisným ponukám môžete optimálne zabezpečiť proti prestojom vo výrobe.

Kontakt
Servis TRUMPF Hüttinger
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt