Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF Services Technický zákaznícky servis Keyvisual
TRUMPF Services Technický zákaznícky servis Keyvisual
Služby

Technický zákaznícky servis

V prípade potreby budeme rýchlo na mieste – v ideálnom prípade predvídame za Vás.

Ako celosvetovo najvýznamnejší výrobca zdrojov procesného prúdu sa staráme a radíme našim zákazníkom priamo u nich v závode. V prípade servisného zásahu umožňujú naše centrálne sklady náhradných dielov v Európe, Ázii a Amerike extrémne krátke reakčné doby. Vo firme TRUMPF Hüttinger tak budete v každom prípade v dobrých rukách. Po celom svete.

Celosvetová podpora

Vlastné servisné pobočky v Európe, Ázii a USA.

Vysoko kvalifikovaní servisní experti

Náš servisný tím tvoria odborníci na všetky produktové skupiny a aplikácie.

Celosvetovo jednotný štandard

Štandardizované procesy vo všetkých servisných pobočkách garantujú rýchlu a kompetentnú pomoc.

Kompetentná podpora – celosvetovo

Náš zákaznícky servis Vám kompetentne pomôže v prípade všetkých otázok v oblasti popredajných služieb. Týmto smerom vedieme naše servisné pobočky v Európe, Ázii a USA. Nezáleží na tom, či potrebujete servisného technika na opravu alebo na podporu pri aplikácii u Vás v závode alebo chcete odoslať chybné zariadenie do lokálnej pobočky TRUMPF Hüttinger, sme pripravení Vám pomôcť.

Poradia Vám pri tom experti na všetky produktové skupiny. V našich kompetentných servisných tímoch nájdete správnu kontaktnú osobu – od všeobecných zamestnancov, ktorí majú prehľad o našej širokej palete produktov až po expertov, ktorí sa špecializujú na určitú skupinu produktov a vedia Vám poradiť v detailoch.

Nasmerovanie na požiadavky zákazníkov a na štandardy

Aby sme Vám mohli ponúknuť ten najlepší servis, podliehajú všetky servisné procesy – reakčné doby, trvanie riešenia problémov, dostupnosť služby hotline, dostupnosť náhradných dielov atď. – detailnému monotoringu. Vďaka tomu môžeme stále nastaviť naše služby podľa požiadaviek zákazníkov.

Podporujú pritom štandardizované servisné a opravárenské procesy, ktorými sa vyznačujú všetky servisné pobočky TRUMPF Hüttinger. Uľahčuje našim vyškoleným zamestnancom a predovšetkým Vám spôsob postupovania a garantuje rýchle, jednotné a vysoko kvalitný vývoj v prípade servisu.

Zrýchlený servis opráv

Tlačí čas? Štandardné opravy trvajú cca. 10-14 dní - v prípade potreby využite náš servis rýchlych opráv! Získate tak viac pri okamžitom obrábaní Vašej zákazky po doručení tovaru. Skontaktujte sa s nami!

Minúty

Reakčná doba od zaznamenania servisného prípadu

Hodiny
Zasielanie náhradných dielov zo skladu

Zasielanie náhradných dielov zo skladu

Dni
Reakčná doba servisných zásahov na mieste

Reakčná doba servisných zásahov na mieste

Pozrite sa ako funguje servis firmy TRUMPF Hüttinger:

TRUMPF Hüttinger je tu vždy v prípade servisu pre svojich zákazníkov – po celom svete a kedykoľvek. Tento film Vám ukáže, ako to funguje. Vysvetľuje naše štandardné servisné procesy a objasňuje, ako si vďaka doplnkovým servisným ponukám môžete optimálne zabezpečiť proti prestojom vo výrobe.

Kontakt
Servis TRUMPF Hüttinger
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt