Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Služby EMV

TRUMPF Hüttinger disponuje vlastným testovacím centrom EMV na overenie elektromagnetickej kompatibility (EMV) v rámci vyhlásenia výrobcu smernice pre elektromagnetickú kompatibilitu 2014/30/EU.

Vykonávame tu nasledujúce testy

  •  Rušivé vyžarovanie viazané na výkon: 150 kHz - 30 MHz
  • Vyžarované rušivé vyžarovanie: 9 kHz - 1000 MHz

- podľa CISPR16

- voľné miesto s 10 m meranou vzdialenosťou

  • Odolnosť voči poruche podľa:  

- EN61000-4-2 

- EN61000-4-4

- EN61000-4-5

- EN61000-4-6  

Výbava

  • Otočný tanier s priemerom 4,5 m a nosnosťou 3 t
  • Chladiaca kvapalina s 500 l/min
  • 3-fázové napájanie elektrickým prúdom skúšaného objektu, viacstupňové 200 - 520 V 650 A / 450 kVA (200/207/220/380/400/420/440/460/480/500/520 V)
  • Simulovanie siete (LISN) do 400 A menovitý odber prúdu (3-fázový)
  • Viazaná sieť do max. 100 A menovitý odber prúdu

Vaša výhoda

Chceli by ste vykonať testy elektromagnetickej kompatibility (EMV), no nemáte vlastné testovacie pracovisko EMV? Využite naše služby! Bližšie informácie sa dozviete z letáka, ktorý máte k dispozícii na stiahnutie.

Servis & Kontakt