Služby EMV

TRUMPF Hüttinger disponuje vlastným testovacím centrom EMV na overenie elektromagnetickej kompatibility (EMV) v rámci vyhlásenia výrobcu smernice pre elektromagnetickú kompatibilitu 2014/30/EU.

Vykonávame tu nasledujúce testy

  •  Rušivé vyžarovanie viazané na výkon: 150 kHz - 30 MHz
  • Vyžarované rušivé vyžarovanie: 9 kHz - 1000 MHz

- podľa CISPR16

- voľné miesto s 10 m meranou vzdialenosťou

  • Odolnosť voči poruche podľa:  

- EN61000-4-2 

- EN61000-4-4

- EN61000-4-5

- EN61000-4-6  

Výbava

  • Otočný tanier s priemerom 4,5 m a nosnosťou 3 t
  • Chladiaca kvapalina s 500 l/min
  • 3-fázové napájanie elektrickým prúdom skúšaného objektu, viacstupňové 200 - 520 V 650 A / 450 kVA (200/207/220/380/400/420/440/460/480/500/520 V)
  • Simulovanie siete (LISN) do 400 A menovitý odber prúdu (3-fázový)
  • Viazaná sieť do max. 100 A menovitý odber prúdu

Vaša výhoda

Chceli by ste vykonať testy elektromagnetickej kompatibility (EMV), no nemáte vlastné testovacie pracovisko EMV? Využite naše služby! Bližšie informácie sa dozviete z letáka, ktorý máte k dispozícii na stiahnutie.

Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.