Services_Electronics_TQZ
Services_Electronics_TQZ
Služby

Testovacie a kvalifikačné centrum

Kvalita, ktorá zodpovedá najvyšším nárokom - to je vo firme TRUMPF Hüttinger viac ako len vízia. Vo vlastnom testovacom a kvalifikačnom centre (TQZ) sa naši aplikační inžinieri starajú každý deň o to, aby sa plynulo optimalizovala kvalita našich produktov.

Rozsiahle kontroly nového vývoja

HALT (Highly Accelerated Life Tests - zrýchlený test medzného zaťaženia), EMV, simulácia siete, simulácia životného prostredia a životnosť (MTBF).

Menovitý výkon do 450 kW

Menovitý odber prúdu do 650 A, chladiaca kvapalina 500 l/min, otočný tanier priemeru 4,5m, 3t nosnosť.

Analýza výpadkov

Podpora pri výpadku: analýza príčin, odstránenie chýb a kontrola efektívnosti opatrení.

Naše TQZ vo Freiburgu

Service_TQZ_Hall

Na ploche viac ako 1000 m² disponuje testovacie a kvalifikačné centrum (TQZ) rozsiahlymi možnosťami testovania: Dve plazmové komory umožňujú testovať napájanie elektrickým prúdom na reálnej plazme. MF plazmová komora, ktorej cieľová dĺžka zodpovedá štandardnému dávkovaču glascoater, umožňuje testovanie MF generátorov s veľkým výkonom. Pre VF, DC a MF generátory s malým výkonom je TQZ vybavené ďalšou plazmovou komorou, ktorá je vybavená 60 centimetrov dlhou katódou magnetron-sputter.

Okrem toho ponúka TQZ vlastnú komoru HALT na vykonávanie zrýchlených testov medzného zaťaženia. Možnosti testov a kvalifikácií dopĺňa zariadenie na simuláciu siete ako aj zariadenie na elektromagnetickú kompatibilitu.

Naša výhoda môže byť aj Vašou výhodou

Ponúkame rôzne testovanie aj pre externé podniky. Profitujte aj Vy z nášho testovacieho a kvalifikačného centra a zabezpečte si tak optimálnu kvalitu produktov

Komora HALT

HALT (Highly Accelerated Life Test = zrýchlený test medzného zaťaženia) slúži na zistenie správania pri výpadku systémových jednotiek, ktoré sú osadené elektronickými, elektrickými, mechanickými, elektro-mechanickými alebo podobnými komponentmi.

Jednotky sú pritom vystavené extrémnym tepelným, mechanickým a/alebo pre produkt špecifickým stresovým situáciám. Počas testu je možné analyzovať príčiny výpadkov v interaktívnom procese a vykonať vylepšenia.

V testovacom a kvalifikačnom centre testuje TRUMPF Hüttinger všetky novo vyvinuté produkty vo vlastnej komore HALT. Vďaka tomu zabezpečujeme optimálnu kvalitu produktov pred ich zavedením na trh.

Výbava

THERMOTRON AST-165/RSL-48  

Vibrácia

 • Max. hladina 50 Grms
 • Profil šumu 2 Hz - 10 kHz
 • Budenie  

      - 3 lineárne

      - 3 rotačne

Teplota

 • Min. - 100  C
 • Max. +200  C
 • Miera zmeny > 70 K/min
 • Prúdenie vzduchu 2830 L/s
 • Výkon ohrevu 108 kW
 • Chladenie LN

Rozmery pracovnej oblasti

 • Šírka 137 cm
 • Hĺbka 142 cm
 • Výška 239 cm
 • Max. užitočné zaťaženie 700 kg

Vaša výhoda

Profitujte aj Vy z výhod procesu HALT a využite komoru HALT vo firme TRUMPF Hüttinger na otestovanie Vašich produktov. Rozpoznáte tak včas potenciálne slabé miesta v konštrukcii produktu a znížite náklady na vývoj a dobu vývoja. Bližšie informácie sa dozviete z letáka, ktorý máte k dispozícii na stiahnutie.

Služby EMV

TRUMPF Hüttinger disponuje vlastným testovacím centrom EMV na overenie elektromagnetickej kompatibility (EMV) v rámci vyhlásenia výrobcu smernice pre elektromagnetickú kompatibilitu 2014/30/EU.

Vykonávame tu nasledujúce testy

 •  Rušivé vyžarovanie viazané na výkon: 150 kHz - 30 MHz
 • Vyžarované rušivé vyžarovanie: 9 kHz - 1000 MHz

- podľa CISPR16

- voľné miesto s 10 m meranou vzdialenosťou

 • Odolnosť voči poruche podľa:  

- EN61000-4-2 

- EN61000-4-4

- EN61000-4-5

- EN61000-4-6  

Výbava

 • Otočný tanier s priemerom 4,5 m a nosnosťou 3 t
 • Chladiaca kvapalina s 500 l/min
 • 3-fázové napájanie elektrickým prúdom skúšaného objektu, viacstupňové 200 - 520 V 650 A / 450 kVA (200/207/220/380/400/420/440/460/480/500/520 V)
 • Simulovanie siete (LISN) do 400 A menovitý odber prúdu (3-fázový)
 • Viazaná sieť do max. 100 A menovitý odber prúdu

Vaša výhoda

Chceli by ste vykonať testy elektromagnetickej kompatibility (EMV), no nemáte vlastné testovacie pracovisko EMV? Využite naše služby! Bližšie informácie sa dozviete z letáka, ktorý máte k dispozícii na stiahnutie.

Simulácia siete

Na našom zariadení simulácie siete Spitzenberger & Spiess s troma 4-kvadrantovými zosilňovačmi – PAS 25000 je možné vykonať rôzne testy podľa noriem.

Výbava

Vlastnosti 4-kvadrantového zosilňovača

 • Ptrvalý 75 kVA
 • Pkrátkodobý 150 kVA
 • Pšpičky 630 kVA
 • Napätie

      - 0...135 Veff , 0...270 Veff

      - 0...320 Veff

 • Frekvencia

      - DC do 5 kHz

      - Nízky signál bis 100 kHz

Vaša výhoda

Profitujte zo špecialít nášho zariadenia:

 • Vysoký špičkový výkon a veľmi nízky vnútorný odpor
 • Jednoduché testy podľa noriem vďaka predpripraveným testovacím procesom
 • Voľne nastaviteľná simulácia vrchných vĺn a sieťových anomálií
 • Odmerané (osci) alebo simulovaní priebehy sú prenosné

Zaujímate sa? Bližšie informácie sa dozviete z letáka.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.