Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Services_Electronics_TQZ
Services_Electronics_TQZ
Služby

Testovacie a kvalifikačné centrum

Kvalita, ktorá zodpovedá najvyšším nárokom - to je vo firme TRUMPF Hüttinger viac ako len vízia. Vo vlastnom testovacom a kvalifikačnom centre (TQZ) sa naši aplikační inžinieri starajú každý deň o to, aby sa plynulo optimalizovala kvalita našich produktov.

Rozsiahle kontroly nového vývoja

HALT (Highly Accelerated Life Tests - zrýchlený test medzného zaťaženia), EMV, simulácia siete, simulácia životného prostredia a životnosť (MTBF).

Menovitý výkon do 450 kW

Menovitý odber prúdu do 650 A, chladiaca kvapalina 500 l/min, otočný tanier priemeru 4,5m, 3t nosnosť.

Analýza výpadkov

Podpora pri výpadku: analýza príčin, odstránenie chýb a kontrola efektívnosti opatrení.

Naše TQZ vo Freiburgu

Service_TQZ_Hall

Na ploche viac ako 1000 m² disponuje testovacie a kvalifikačné centrum (TQZ) rozsiahlymi možnosťami testovania: Dve plazmové komory umožňujú testovať napájanie elektrickým prúdom na reálnej plazme. MF plazmová komora, ktorej cieľová dĺžka zodpovedá štandardnému dávkovaču glascoater, umožňuje testovanie MF generátorov s veľkým výkonom. Pre VF, DC a MF generátory s malým výkonom je TQZ vybavené ďalšou plazmovou komorou, ktorá je vybavená 60 centimetrov dlhou katódou magnetron-sputter.

Okrem toho ponúka TQZ vlastnú komoru HALT na vykonávanie zrýchlených testov medzného zaťaženia. Možnosti testov a kvalifikácií dopĺňa zariadenie na simuláciu siete ako aj zariadenie na elektromagnetickú kompatibilitu.

Naša výhoda môže byť aj Vašou výhodou

Ponúkame rôzne testovanie aj pre externé podniky. Profitujte aj Vy z nášho testovacieho a kvalifikačného centra a zabezpečte si tak optimálnu kvalitu produktov

Komora HALT

HALT (Highly Accelerated Life Test = zrýchlený test medzného zaťaženia) slúži na zistenie správania pri výpadku systémových jednotiek, ktoré sú osadené elektronickými, elektrickými, mechanickými, elektro-mechanickými alebo podobnými komponentmi.

Jednotky sú pritom vystavené extrémnym tepelným, mechanickým a/alebo pre produkt špecifickým stresovým situáciám. Počas testu je možné analyzovať príčiny výpadkov v interaktívnom procese a vykonať vylepšenia.

V testovacom a kvalifikačnom centre testuje TRUMPF Hüttinger všetky novo vyvinuté produkty vo vlastnej komore HALT. Vďaka tomu zabezpečujeme optimálnu kvalitu produktov pred ich zavedením na trh.

Výbava

THERMOTRON AST-165/RSL-48  

Vibrácia

 • Max. hladina 50 Grms
 • Profil šumu 2 Hz - 10 kHz
 • Budenie  

      - 3 lineárne

      - 3 rotačne

Teplota

 • Min. - 100  C
 • Max. +200  C
 • Miera zmeny > 70 K/min
 • Prúdenie vzduchu 2830 L/s
 • Výkon ohrevu 108 kW
 • Chladenie LN

Rozmery pracovnej oblasti

 • Šírka 137 cm
 • Hĺbka 142 cm
 • Výška 239 cm
 • Max. užitočné zaťaženie 700 kg

Vaša výhoda

Profitujte aj Vy z výhod procesu HALT a využite komoru HALT vo firme TRUMPF Hüttinger na otestovanie Vašich produktov. Rozpoznáte tak včas potenciálne slabé miesta v konštrukcii produktu a znížite náklady na vývoj a dobu vývoja. Bližšie informácie sa dozviete z letáka, ktorý máte k dispozícii na stiahnutie.

Služby EMV

TRUMPF Hüttinger disponuje vlastným testovacím centrom EMV na overenie elektromagnetickej kompatibility (EMV) v rámci vyhlásenia výrobcu smernice pre elektromagnetickú kompatibilitu 2014/30/EU.

Vykonávame tu nasledujúce testy

 •  Rušivé vyžarovanie viazané na výkon: 150 kHz - 30 MHz
 • Vyžarované rušivé vyžarovanie: 9 kHz - 1000 MHz

- podľa CISPR16

- voľné miesto s 10 m meranou vzdialenosťou

 • Odolnosť voči poruche podľa:  

- EN61000-4-2 

- EN61000-4-4

- EN61000-4-5

- EN61000-4-6  

Výbava

 • Otočný tanier s priemerom 4,5 m a nosnosťou 3 t
 • Chladiaca kvapalina s 500 l/min
 • 3-fázové napájanie elektrickým prúdom skúšaného objektu, viacstupňové 200 - 520 V 650 A / 450 kVA (200/207/220/380/400/420/440/460/480/500/520 V)
 • Simulovanie siete (LISN) do 400 A menovitý odber prúdu (3-fázový)
 • Viazaná sieť do max. 100 A menovitý odber prúdu

Vaša výhoda

Chceli by ste vykonať testy elektromagnetickej kompatibility (EMV), no nemáte vlastné testovacie pracovisko EMV? Využite naše služby! Bližšie informácie sa dozviete z letáka, ktorý máte k dispozícii na stiahnutie.

Simulácia siete

Na našom zariadení simulácie siete Spitzenberger & Spiess s troma 4-kvadrantovými zosilňovačmi – PAS 25000 je možné vykonať rôzne testy podľa noriem.

Výbava

Vlastnosti 4-kvadrantového zosilňovača

 • Ptrvalý 75 kVA
 • Pkrátkodobý 150 kVA
 • Pšpičky 630 kVA
 • Napätie

      - 0...135 Veff , 0...270 Veff

      - 0...320 Veff

 • Frekvencia

      - DC do 5 kHz

      - Nízky signál bis 100 kHz

Vaša výhoda

Profitujte zo špecialít nášho zariadenia:

 • Vysoký špičkový výkon a veľmi nízky vnútorný odpor
 • Jednoduché testy podľa noriem vďaka predpripraveným testovacím procesom
 • Voľne nastaviteľná simulácia vrchných vĺn a sieťových anomálií
 • Odmerané (osci) alebo simulovaní priebehy sú prenosné

Zaujímate sa? Bližšie informácie sa dozviete z letáka.

Kontakt
Sťahovanie
Servis & Kontakt