TRUMPF Zmluvy o údržbe Keyvisual
TRUMPF Zmluvy o údržbe Keyvisual
Služby

Zmluvy o údržbe

Úplne jednoducho zvýšte pohotovosť Vašich zariadení – A vylepšite okrem toho kvalitu Vašej výroby, pri plánovateľných nákladoch.

Naše servisné balíky „Classic“ až „Premium“ na seba nadväzujú a obsahujú odstupňovanú ponuku služieb: od preventívnych údržieb podľa individuálne zostavených kontrolných zoznamov, cez poskytnutie generátorov zapožičaním až po zmluvy all-inclusive, v ktorých sú už obsiahnuté všetky potrebné náhradné diely a opravy. Vďaka pevnému ročnému paušálu nákladov na údržby a prevádzkové náklady môžete plánovať jednoduchšie.

Údržba podľa špecifikácie

Kontrola, nastavenie a chemické vyčistenie komponentov Vášho generátora.

Servis kedykoľvek

Našich expertov zastihnete 24 h denne a 7 dní v týždni.

Plánovateľné fixné náklady

Pevné ročné paušály na lepšie plánovanie Vašich nákladov na údržbu a prevádzku.

Predchádzanie prestojom

Garantovaná dostupnosť náhradných dielov alebo dodanie generátorov formou zapožičania.

Naše servisné balíky

Zmluva Hotline

Nie je podstatné koľko zdrojov procesného prúdu TRUMPF Hüttinger vlastníte – cena ostáva tá istá! Za cenu 1.500 Euro za rok si zaistíte získanie nepretržitej okamžitej pomoci.

 •  Kedykoľvek sme Vám k dispozícii aj mimo riadnych hodín pracovnej doby
 •  Zníženie rizika výpadku produkcie na minimum
 •  Rýchla reakcia mimo riadnych hodín pracovnej doby – do jednej hodiny dostanete profesionálnu pomoc
 •  Okamžité plánovanie zásahov servisného technika v prípade potreby
 •  Servisné výkony a náklady sú nezávisné od nainštalovaných strojov
 •  Do troch mesiacov od ukončenia zmluvy Hotline dostanete 20 % zľavu na naše produktové školenia
Classic: Preventívna údržba

Základ Vášho úspechu. Extra výkony od začiatku na dosiehnutie vyššej pohotovosti Vášho generátora TRUMPF Hüttinger.

 • Pravidelná údržba
 • Aktualilzácie softvéru
 • 5 % zľava na náhradné a spotrebné diely v rámci servisných zásahov (mimo elektróniek)
Special: Údržby a opravy

Servis za pevnú cenu. Preventívne údržby a odstránenie prípadných porúch na Vašom generátore TRUMPF Hüttinger.

 • Vrátane servisných zásahov v prípade výpadku zariadenia
 • Možnosť dodávky generátora formou zapožičania
 • Pravidelná údržba
 • Aktualilzácie softvéru
 • 10 % zľava na náhradné a spotrebné diely v rámci servisných zásahov (mimo elektróniek)
Premium: Plný servis, vrátane náhradných dielov

Všetko je zarátané – rozsiahly balík služieb.

Naša zmluva Premium zahŕňa výhody zmlúv Classic a Special. Balík obsahuje preventívne údržby a odstránenie prípadných porúch ako aj pracovné a cestovné náklady našich servisných technikov. Môžete prehľadne a jednoducho kalkulovať Vaše prevádzkové náklady.

 • Vrátane náhradných a spotrebných dielov v rámci servisných zásahov (mimo elektróniek)
 • Vrátane servisných zásahov v prípade výpadku zariadenia
 • Možnosť dodávky generátora formou zapožičania
 • Pravidelná údržba
 • Aktualilzácie softvéru
Sťahovanie
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.