Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Services_Electronics_Agreements
Services_Electronics_Agreements
Služby

Zmluvy o údržbe

Úplne jednoducho zvýšte pohotovosť Vašich zariadení – A vylepšite okrem toho kvalitu Vašej výroby, pri plánovateľných nákladoch.

Naše servisné balíky „Classic“ až „Premium“ na seba nadväzujú a obsahujú odstupňovanú ponuku služieb: od preventívnych údržieb podľa individuálne zostavených kontrolných zoznamov, cez poskytnutie generátorov zapožičaním až po zmluvy all-inclusive, v ktorých sú už obsiahnuté všetky potrebné náhradné diely a opravy. Vďaka pevnému ročnému paušálu nákladov na údržby a prevádzkové náklady môžete plánovať jednoduchšie.

Údržba podľa špecifikácie

Kontrola, nastavenie a chemické vyčistenie komponentov Vášho generátora.

Servis kedykoľvek

Našich expertov zastihnete 24 h denne a 7 dní v týždni.

Plánovateľné fixné náklady

Pevné ročné paušály na lepšie plánovanie Vašich nákladov na údržbu a prevádzku.

Predchádzanie prestojom

Garantovaná dostupnosť náhradných dielov alebo dodanie generátorov formou zapožičania.

Naše servisné balíky

Zmluva Hotline

Nie je podstatné koľko zdrojov procesného prúdu TRUMPF Hüttinger vlastníte – cena ostáva tá istá! Za cenu 1.500 Euro za rok si zaistíte získanie nepretržitej okamžitej pomoci.

 •  Kedykoľvek sme Vám k dispozícii aj mimo riadnych hodín pracovnej doby
 •  Zníženie rizika výpadku produkcie na minimum
 •  Rýchla reakcia mimo riadnych hodín pracovnej doby – do jednej hodiny dostanete profesionálnu pomoc
 •  Okamžité plánovanie zásahov servisného technika v prípade potreby
 •  Servisné výkony a náklady sú nezávisné od nainštalovaných strojov
 •  Do troch mesiacov od ukončenia zmluvy Hotline dostanete 20 % zľavu na naše produktové školenia
Classic: Preventívna údržba

Základ Vášho úspechu. Extra výkony od začiatku na dosiehnutie vyššej pohotovosti Vášho generátora TRUMPF Hüttinger.

 • Pravidelná údržba
 • Aktualilzácie softvéru
 • 5 % zľava na náhradné a spotrebné diely v rámci servisných zásahov (mimo elektróniek)
Special: Údržby a opravy

Servis za pevnú cenu. Preventívne údržby a odstránenie prípadných porúch na Vašom generátore TRUMPF Hüttinger.

 • Vrátane servisných zásahov v prípade výpadku zariadenia
 • Možnosť dodávky generátora formou zapožičania
 • Pravidelná údržba
 • Aktualilzácie softvéru
 • 10 % zľava na náhradné a spotrebné diely v rámci servisných zásahov (mimo elektróniek)
Premium: Plný servis, vrátane náhradných dielov

Všetko je zarátané – rozsiahly balík služieb.

Naša zmluva Premium zahŕňa výhody zmlúv Classic a Special. Balík obsahuje preventívne údržby a odstránenie prípadných porúch ako aj pracovné a cestovné náklady našich servisných technikov. Môžete prehľadne a jednoducho kalkulovať Vaše prevádzkové náklady.

 • Vrátane náhradných a spotrebných dielov v rámci servisných zásahov (mimo elektróniek)
 • Vrátane servisných zásahov v prípade výpadku zariadenia
 • Možnosť dodávky generátora formou zapožičania
 • Pravidelná údržba
 • Aktualilzácie softvéru

Dostupnosť vo Vašej krajine

Radi Vám poskytneme informácie o detailoch a o dostupnosti našich zmlúv o údržbe aj vo Vašej krajine.

Kontakt
Servis TRUMPF Hüttinger
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt