You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Príklad použitia: Aditívny spôsob výroby CMF implantátov | TRUMPF

Aditívny spôsob výroby implantátov špecifických podľa pacienta pre ľudí s craniomaxillofaciálnymi (CMF) deformáciami

CMF implantáty | Ti6Al4V ELI | TruPrint 2000

Pacienti s tumorom a pacienti s vrodenými alebo nadobudnutými malformáciami, ktoré boli spôsobené traumou alebo atrofiou, často vysoko profitujú z riešenia individuálneho pre pacienta (IPS). Vďaka aditívnemu spôsobu výroby je možné vyrábať vysoko kvalitné implantáty s rýchlou dostupnosťou za prijateľné náklady - dokonca aj pri výrobe 1 kusa. Pritom je garantovaná optimálne starostlivosť o pacienta. Implantáty okrem toho vychádzajú z anatomických údajov pacienta a prispievajú k rýchlejšiemu uzdraveniu pacienta, pričom je potrebných výrazne menej chirurgických zásahov. Často je po operácii dokonca možné okamžité namáhanie.­­ 

Vysoká hospodárnosť

Výroba jednorazových medicínskych prístrojov je možná pri efektívnych nákladoch. Stroje a zariadenia TruPrint ponúkajú možnosti od kusovej výroby až po sériovú výrobu medicínskych prístrojov.

Väčšia voľnosť konštruovania

Využite výhody individuálnej konštrukcie dielcov, prispôsobených anatómii pacienta. Zároveň je možné integrovať do implantátu mriežkové alebo pórovité štruktúry, aby sa vylepšila výmena tekutín a tepla.

Menej chirurgických zásahov

Aditívny spôsob výroby umožňuje rekonštrukciu anatómie pacienta bez augmentácie kostí. Znamená to menej chirurgických zásahov a tým menšie zaťaženie pre pacienta.

Rýchla dostupnosť

Jednotlivé implantáty je možné "na požiadanie" vyrobiť v krátkom čase, aby ich bolo možné včas doručiť na operačnú sálu.

Príklady implantátov špecifických pre pacienta maxilofaciálnej chirurgie

​​​​​Platnička lebky z Ti6Al4V ELI a mriežková štruktúra

 • Obnova tvaru a funkčnosti
 • Mriežková štruktúra pre výmenu tekutín a odvod tepla

Implantát očnice z Ti6Al4V ELI s hrúbkou steny 0,3 mm

 • Drenážna funkcia
 • Atraumatický okraj implantátu

Čeľustný implantát z Ti6Al4V ELI s okamžitou funkčnosťou

 • Možné je okamžité namáhanie po operácii
 • Nie je potrebná augmentácai kostí
 • Skrátenie trvania rehabilitácie a celkového času liečby
- / -

Ako vzniká CMF implantát pomocou laserového tavenia prášku (LMF)?

Individuálna sériová výroba vysoko kvalitných implantátov je hlavnou aplikačnou oblasťou pre aditívny spôsob výroby (3D tlač) v medicínskom priemysle. Individuálne riešenia pre pacientov musia zaručovať, aby bol implantát včas na operačnej sále. Celý výrobný proces vrátane generovania dát pomocou zobrazovacích procesov (CT), 3D tlače a následných úprav spravidla trvá až týždeň. Dostupnosť je možné ešte viac vylepšiť pomocou druhého lasera na zariadení TruPrint 2000. Takto je možné zvýšiť produktivitu 3D tlače a dosiahnuť pozitívny vplyv na náklady na výrobu dielcov. Výroba medicínskych prístrojov, najmä zariadení triedy III, si vyžaduje kvalifikované vybavenie a overený proces. Kvalifikačná podpora spoločnosti TRUMPF sleduje etablovaný proces na prípravu všetkých potrebných informácií pre stroj TruPrint 2000 a jeho periférne zariadenia, aby ich bolo možné prevádzkovať v certifikovanom prostredí. Chytré priemyselné riešenia monitorovania a pokrokové koncepcie manipulácie s práškom prispievajú k prehľadnosti procesu a kvalite materiálu a zariadenia.

Údaje & fakty o komponentoch

 • Rozmer dielca: Čeľustný implantát: 176 mm x 94 mm x 135 mm, Preprotetický implantát: 55 mm x 55 mm x 55 mm, Implantát očnice: 41 mm x 18 mm x 34 mm
 • Celkový čas výroby (všetky komponenty / podkladová platňa): 29 h (multilaser), 44 h (jeden laser)
 • Hrúbka vrstvy: 30 µm
 • Počet vrstiev: 4677
 • Hmotnosť: Čeľustný implantát: 113 g, Preprotetický implantát: 10 g, Implantát očnice: 1 g
 • Objem: Čeľustný implantát: 25,5 cm³, Preprotetický implantát: 2,3 cm³, Implantát očnice: 0,3 cm³
 • Zákazník: KARL LEIBINGER MEDIZINTECHNIK, podnik skupiny KLS Martin

Kontakt
Odbyt Aditívny spôsob výroby
E-mail
Servis & Kontakt