Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Aditívny spôsob výroby implantátov špecifických podľa pacienta v oblasti tváre a lebky

CMF implantáty | Ti6Al4V ELI | TruPrint 2000

Pacienti s tumorom a pacienti s vrodenými alebo nadobudnutými malformáciami, ktoré boli spôsobené traumou alebo atrofiou, často vysoko profitujú z riešenia individuálneho pre pacienta (IPS). Vďaka aditívnemu spôsobu výroby je možné vyrábať vysoko kvalitné implantáty s rýchlou dostupnosťou za prijateľné náklady - dokonca aj pri výrobe 1 kusa. Pritom je garantovaná optimálne starostlivosť o pacienta. Implantáty okrem toho vychádzajú z anatomických údajov pacienta a prispievajú k rýchlejšiemu uzdraveniu pacienta, pričom je potrebných výrazne menej chirurgických zásahov. Často je po operácii dokonca možné okamžité namáhanie.­­ 

Vysoká hospodárnosť

Výroba jednorazových implantátov je možná pri efektívnych nákladoch. Stroje a zariadenia TruPrint ponúkajú možnosti od kusovej výroby až po sériovú výrobu implantátov.

Väčšia voľnosť konštruovania

Využite výhody individuálnej konštrukcie dielcov, prispôsobených anatómii pacienta. Zároveň je možné integrovať do implantátu mriežkové alebo pórovité štruktúry, aby sa vylepšila výmena tekutín a tepla.

Menej chirurgických zásahov

Aditívny spôsob výroby umožňuje rekonštrukciu anatómie pacienta bez augmentácie kostí. Znamená to menej chirurgických zásahov a tým menšie zaťaženie pre pacienta.

Rýchla dostupnosť

Kusové výrobky je možné zhotoviť v krátkom čase od vzniku požiadavky tak, aby ich bolo možné mať včas na operačnej sále.

Príklady implantátov špecifických pre pacienta maxilofaciálnej chirurgie

​​​​​Platnička lebky z Ti6Al4V ELI a mriežková štruktúra

 • Obnova tvaru a funkčnosti
 • Mriežková štruktúra pre výmenu tekutín a odvod tepla

Implantát očnice z Ti6Al4V ELI s hrúbkou steny 0,3 mm

 • Drenážna funkcia
 • Atraumatický okraj implantátu

Čeľustný implantát z Ti6Al4V ELI s okamžitou funkčnosťou

 • Možné je okamžité namáhanie po operácii
 • Nie je potrebná augmentácai kostí
 • Skrátenie trvania rehabilitácie a celkového času liečby

Ako vzniká CMF implantát pomocou laserového tavenia prášku (LMF)?

Individuálna sériová výroba vysoko kvalitných implantátov je hlavnou aplikačnou oblasťou pre aditívny spôsob výroby v medicínskej technike. Individuálne riešenia pre pacientov musia zaručovať, aby bol implantát včas na operačnej sále. Celý výrobný proces vrátane generovania dát pomocou zobrazovacích procesov (skenovanie CT), 3D tlače a následných úprav spravidla trvá až týždeň. Dostupnosť je možné ešte viac vylepšiť pomocou druhého lasera na zariadení TruPrint 2000. Doplnková výbava Multilaser zvyšuje produktivitu a preto sa môže pozitívne odzrkadliť na nákladoch na výrobu dielov. Výroba medicínskych produktov, najmä produktov rizikovej triedy 3, si vyžaduje kvalifikované vybavenie a overený proces. TRUMPF ponúka rozšírené servisné výkony, ktoré podporujú zákazníkov v certifikovanom prostredí v rámci kvalifikácie vybavenia a overovania procesov. Najnovší vývoj v oblasti sledovania procesu ako aj premyslená koncepcia manipulácie s práškom a jeho prípravy okrem toho prispievajú k sledovaniu procesu a kvalite prášku a obrobku.

Zabezpečte si poradenstvo!

Máte takisto obrobok, ktorý by ste chceli vyrábať aditívnym spôsobom (3D tlač)? Chceli by ste vedieť, aké veľké sú potenciály úspor resp. aké výhody dokážete získať vďaka 3D tlači (aditívny spôsob výroby)? Tak nás teraz kontaktujte a dohodnite si s našimi špecialistami Váš individuálny termín poradenstva.

Vyžiadať poradenstvo

Údaje & fakty o komponentoch

 • Rozmer dielca: Čeľustný implantát: 176 mm x 94 mm x 135 mm, Preprotetický implantát: 55 mm x 55 mm x 55 mm, Implantát očnice: 41 mm x 18 mm x 34 mm
 • Celkový čas výroby (všetky komponenty / podkladová platňa): 29 h (multilaser), 44 h (jeden laser)
 • Hrúbka vrstvy: 30 µm
 • Počet vrstiev: 4677
 • Hmotnosť: Čeľustný implantát: 113 g, Preprotetický implantát: 10 g, Implantát očnice: 1 g
 • Objem: Čeľustný implantát: 25,5 cm³, Preprotetický implantát: 2,3 cm³, Implantát očnice: 0,3 cm³
 • Zákazník: KARL LEIBINGER MEDIZINTECHNIK, podnik skupiny KLS Martin

Certification

Do you want to use your TruPrint systems for production that requires certification? Our experts provide support for "Installation Qualification" (IQ) with an enhanced, standards-based installation process.

TruPrint 2000, hospodárna 3D tlač v prémiovej kvalite od firmy TRUMPF
TruPrint 2000

Chceli by ste hospodárnu 3D tlač v prémiovej kvalite? Zariadenie TruPrint 2000 poskytuje pri svojom malom priemere laserového lúča 55 µm vysoko kvalitný výsledok tlače, ktorý presviedča vďaka svojej kvalite povrchu a presnosti detailov.

TruPrint 1000
TruPrint 1000

Chceli by ste generovať malé série alebo prototypy pomocou laserového tavenia na báze prášku? Tak odhaľte naše kompaktné stroje TruPrint 1000 na 3D tlač kovových obrobkov.

Kontakt
Odbyt Aditívny spôsob výroby
E-mail
Servis & Kontakt