Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Spoľahlivé nepretržité popisovanie medicínskych produktov

Ak majú zákazníci problém vo svojej výrobe, ZELTWANGER vyvinie optimálne riešenie. Preto má líder v oblasti technológie a inovácie v oblastiach strojárstva, automatizácie a kontroly tesnosti svoj vlastný tím vývojárov. Ten bol aj potrebný, keď si rôzni zákazníci z odvetvia medicínskej techniky želali jednoduché a spoľahlivé riešenia automatizácie svojich procesov popisovania. Tím firmy ZELTWANGER vyvinul automatizovanú platformu zariadenia X-LOAD cobot. Táto umožňuje nepretržité automatizované popisovanie produktov medicínskej techniky. Zeltwanger sa pri tom stará o to, aby boli obrobky stále rovnako ukladané, laserová technika TRUMPF zabezpečuje čitateľné popisy nástrojov, inštrumentov a podobne.

Skupina ZELTWANGER

www.zeltwanger.com

Skupina ZELTWANGER pôsobí vo dvoch obchodných oblastiach: V Tübingene vyrába mechanické konštrukčné, frézované a sústružené diely, v oblasti priemyselných riešení vyvíja aplikácie špecifické podľa zákazníka pre procesy vo výrobe. Ťažiskom je pri tom kontrola tesnosti ako aj automatizačné riešenia a laserové technológie pre aplikácie v automobilizme a medicínskej technike. Skupina ZELTWANGER je poháňaná radosťou z techniky: pretože tie najlepšie výsledky vznikajú vtedy, keď majú zamestnanci radosť z toho čo robia.

Odvetvie

Automatizácia, kontrola tesnosti, Laserová technológia a zákazková výroba

Počet zamestnancov

450

Sídlo

Tübingen (Nemecko)

Zobraziť viac
Produkty TRUMPF
  • TruMark Station 3000
  • TruMark 6030
Aplikácie
  • Popisovanie laserom

Výzvy

Odvetvie medicínskej techniky sa rýchlo mení. Aby boli spoločnosti v tomto odvetví dobre pripravené na budúcnosť, musia automatizovať procesy. No pri tom stoja pred veľkými výzvami: Pretože varianty počtov kusov sú v tomto odvetví vysoké. Automatizácia je pri tom náročná a nákladná. Okrem toho sú požadované absolútne spoľahlivé riešenia, ktoré dokáže obsluhovať každý zamestnanec.

 

Riešenia

Firma ZELTWANGER vyvinula platformu automatizácie X-LOAD cobot, aby zvládla presne tieto výzvy. Pomocou nej môžu potom zákazníci automatizovať manuálne pracoviská a tak šetriť investičné náklady. Takto je možné realizovať aj najmenšie výrobné dávky. Jednoduchá ovládacia plocha uľahčuje používanie aj pracovníkom bez odborných znalostí. Vďaka X-LOAD cobot je výroba bezpečnejšia a efektívnejšia. Vďaka kontrolnému prečítaniu popisu je napríklad možné realizovať vyhadzovanie nezhodných dielov. Prispieva to k 100% zhodným dielom v neskoršom výrobnom procese. Dr. Rüdiger Brockmann, výkonný riaditeľ spoločnosti ZELTWANGER, zodpovedný za oblasti technológie a obchodu, vraví: „TRUMPF nám so svojimi laserovými systémami a produktmi ponúkol presne tie vlastnosti, ktoré sme potrebovali pre vývoj zariadenia X-LOAD cobot. K tom patrí jednoduchosť obsluhy a absolútna spoľahlivosť ich laserových popisov, ale aj dobrá celosvetová servisná sieť spoločnosti. Máme zákazníkov všade na zemeguli a tak potrebujeme samozrejme aj partnera, ktorý takisto pôsobí po celom svete.“

Spoločnosť TRUMPF vedie v spoľahlivosti a v digitalizácii v oblasti laserovej techniky. To je presne koncepcia, ktorú chceme ponúkať našim zákazníkom.

Dr. Rüdiger Brockmann
Technický a obchodný riaditeľ

Realizácia

Na realizáciu X-LOAD cobot hľadala firma ZELTWANGER niekoho, kto sa vyzná v procesoch zvárania a popisovania –a našla firmu TRUMPF. Matthias Neumann, oddelenie aplikácií robotiky laserov (Laser Robotic Applications) vraví: „Vo firme TRUMPF sme našli partnera, ktorý s nami spoločne vyvíja procesy a podporuje nás aj vtedy, keď už máme zariadenie v teréne. TRUMPF nás sprevádza spoľahlivo aj v oblasti servisu.“ Pri nových zákazníkoch vykonávajú návštevy obidva podniky spoločne. Na mieste si prezrú situáciu vo výrobe, stanovia procesy a aplikácie zvárania a tak nájdu najlepšie možné riešenie. Spätné reakcie zákazníkov potom využívajú na ďalší vývoj jestvujúcich platforiem zariadení.

Vyhliadka

TRUMPF a ZELTWANGER majú veľa spoločného, myslí si pán Neumann: „Obidve spoločnosti žijú technikou a stále hľadajú pre zákazníkov možnosti vylepšovania a zmien.“ Pán Brockmann dopĺňa: „Naše spoločnosti majú tú istú filozofiu. Kladieme veľký dôraz na kvalitu a chceme stáť na čele v oblasti technológií a inovácií. Tu sme naladení na rovnakú vlnovú dĺžku.“

Zistite viac o našich produktoch