Voľba krajiny/regiónu a jazyka

To sú Vaše výhody

Pomocou nášho stroja TruPrint 5000 doplnkovej výbavy Predohrev 500 °C na podkladovej platni budete mať teplotnú bilanciu v pracovnej komore vždy pod kontrolou. Pretože vďaka  homogénnemu rozloženiu tepla sa cielene predchádza napätiam v obrobku, spoľahlivo dosiahnete pre Vaše aplikácie optimálny výsledok tlače. A to všetko ešte aj v sériovej výrobe.

Kvalitnejšia výroba

Minimálne vnútorné pnutie merateľne zvyšuje kvalitu Vašich obrobkov, najmä pri Ti64. Zároveň využívate výhody slobody konštruovania a vysokej odolnosti procesu výroby.

Spracovanie viacerých materiálov

Či už H11 alebo H13  – vďaka našej funkcii predohrevu dokážete spracovať výrazne väčšie spektrum materiálov a dosiahnuť vyššiu kvalitu obrobkov.

Menej následného obrábania

Pretože výroba obrobkov si vďaka funkcii predohrevu vystačí s menším množstvom podporných konštrukcií, ušetríte okrem materiálu aj časovo náročné a nákladné následné obrábanie dielca.

Spoľahlivá sériová výroba

Tlačte pomocou zariadenia TruPrint 5000 a doplnkovej výbavy Predohrev 500 °C na štandard preimyselnej výroby pre sériovú výrobu. Osvedčený systém výmenných valcov je možné použiť aj v kombinácii s vysokými teplotami predohrevu.

Sami vidíte: To je prínos Predohrevu 500 °C

Z tohto predohrevu majú obzvlášť úžitok tieto odvetvia

Či už obrobky z Ti64 alebo H11 resp. H13 – niektoré materiály sa v niektorých odvetviach vyskytujú častejšie a sú predurčené pre 3D tlač s predohrevom na 500 °C, najmä ak ide o výrobu väčších obrobkov.

TruPrint 5000 a Predohrev 500 °C: Perfektné riešenie pre Vašu aplikáciu

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Vyrábajte dielce tlačené 3D v sériách vysoko produktívne a kvalitne! Pomocou zariadenia TruPrint 5000 a doplnkovej výbavy na predohrev podkladovej platne až na 500 °C sa môžete spoľahnúť na vysokú kvalitu obrobkov a odolný proces laserovej 3D tlače. Okrem toho je vďaka integrovanému systému výmenných valcov možné osadzovanie valcov a odstraňovanie prášku z obrobkov súbežne s procesom tlače.

Pozrite si viac