Pri poskytovaní tejto stránky a pre jej funkčnosť používame súbory cookie. Ak smieme používať súbory cookie aj na ďalšie účely, kliknite prosím sem. Informácie o deaktivovaní súborov cookie a o ochrane údajov

Aditívny spôsob výroby (3D tlač)

Obrobky rôznych geometrií. Prototypy, unikáty, malé a veľké série. Aditívny spôsob výroby (3D tlač) razí do budúcnosti výrobného priemyslu ako sotva nejaký iný proces. Pomocou aditívneho spôsobu výroby resp. laserového spekania je možné vyrábať obrobky s najvyššími materiálovými požiadavkami, vytvárať povrchové úpravy alebo opravovať. V porovnaní s tradičnými, nekonvenčnými  výrobnými procesmi akými sú sústruženie alebo frézovanie určuje dizajn pri aditívnom spôsobe výroby samotná výroba, preto sa hovorí aj o “design-driven manufacturing“.

TRUMPF pripravil počas predošlých 20 rokov do praxe dve laserové metódy generatívnej výroby, pomocou ktorých je možné rýchlo, flexibilne a cenovo výhodne vytvárať po vrstvách z kovového prášku náročné tvary a individuálne kovové obrobky: Laser Metal Fusion (laserové tavenie prášku) a Laser Metal Deposition (laserové naváranie). Ako priekopník v generatívnych výrobných postupoch ponúka TRUMPF kompletné riešenia so strojmi, zdrojmi lúča a službami – všetky z vlastného vývoja a výroby. Poskytuje to zákazníkom jasnú výhodu voči konkurencii.

Flexibilné

Pri aditívnom spôsobe výroby nie sú v oblasti konštrukcie dané žiadne hranice – integrovať je možné dokonca aj funkcie, ktoré nie je možné presadiť pri konvenčnom procese výroby, alebo vytvárať kompletné konštrukčné skupiny jedným ťahom.

Trvácne

Pomocou 3D tlače sa vytvárajú požadované obrobky a geometrie cielene a len so skutočne potrebným materiálom.

Možnosť individualizácie

Pomocou 3D tlače je možné jednoducho a flexibilne vytvárať riešenia špecifické podľa zákazníkov a personalizované obrobky – aj v sériovej výrobe.

Bez nástroja

Keďže pri aditívnom spôsobe výroby nie je potrebný žiaden nástroj, pracujete cenovo výhodnejšie a vyhnete sa tak opotrebovaniu ako aj časom potrebným na osadzovanie.

Efektívny

Vďaka vysokej stabilite zložitých štruktúr a zároveň minimálnej hmotnosti aditívnym spôsobom vyrobených dielcov je proces mimoriadne atraktívny pre ľahké konštrukcie.

Aké príklady aplikácií jestvujú v oblasti aditívneho spôsobu výroby?

  • Vytváranie individuálnych implantátov lebky alebo výroba zubných koruniek a mostíkov (LMF)
  • Aditívny spôsob výroby výmenníkov tepla s najjemnejšími mriežkovými štruktúrami (LMF)
  • Povrchové úpravy rezačky na kukuricu na vylepšenie jej životnosti (LMD)
  • Opravy lopatiek kompresora po opotrebovaní (LMD)

Ako sa rozlišujú procesy aditívneho spôsobu výroby?

Stále viac variantov, stále menšie výrobné dávky – trend v mnohých výrobných odvetviach je jasný. Laser Metal Fusion (LMF) a Laser Metal Deposition (LMD) sú dva procesy na báze lasera, ktoré vyhovujú týmto výzvam, vďaka ktorým je aditívny spôsob výroby (3D tlač) čoraz zaujímavejší pre priemyselné využitie. No ako sa rozlišujú tieto procesy technicky a ktoré technológie sú priamo vhodné pre aké oblasti použitia?

Aditívny spôsob výroby (3D tlač)

Obrobky vzniknuté pri aditívnom spôsobe výroby vznikajú obrobky len z prášku a laserového svetla. Na základe 3D modelu ich laser vytvára vrstvu po vrstve. Aditívne procesy pritom tvoria protiklad úberu materiálu a procesom tvárnenia, ktoré doteraz vládli v priemyselnej výrobe. Pri zásadnej zmene smerom k aditívnemu spôsobu výroby ide ruka v ruke prísľub: Aditívne procesy realizujú geometricky zložité objekty, ktoré by nebolo možné vytvoriť bežnými procesmi - a to bez nástrojov. Veľkou výhodou pritom je voľnosť tvarov pri tvorbe konštrukcií.

Centrálnym prvkom pri aditívnom spôsobe výroby je laser. Natavuje kovový prášok a spevňuje ho na obrobok vo vysokej kvalite. Pre aditívny spôsob výroby kovov je mnoho možností: laserové tavenie na báze prášku (Laser Metal Fusion) a laserové naváranie (Laser Metal Deposition). Pri laserovom tavení na báze prášku vytvorí laser z prášku po krokoch nové obrobky. Jeho výhody sa doteraz prejavujú najmä pri výrobe prototypov, unikátov a malých sérií. Pri laserovom naváraní vytvára laser na povrchu obrobku taveninu, do ktorej je privádzaný a natavovaný kovový prášok prídavný materiál v práškovej forme. Vznikajú tak vzájomne prevárané pásy, ktoré vytvárajú štruktúry na jestvujúcom základnom telese alebo celé obrábané dielce. Tento postup použijete aj na povrchové úpravy a opravyund Reparatur ein.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.