Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Čo robí vedúci oddelenia vo vývoji firmy TRUMPF?

Vývoj netradičných produktov a optimalizácia jestjúcich strojov a systémov – to je príznačné pre rozvoj vo firme TRUMPF. Bez ohľadu na to, aká veľká je výzva – vývojoví inžinieri vždy pracujú v tíme, aby našli to najlepšie riešenie. Viac o tomto špeciálnom duchu povie Matthias Wissert, vedúci oddelenia vývoja TRUMPF Lasersystems for Semiconductor Manufacturing (TLSM).

"Na mojej práci je vzrušujúci predovšetkým súvis viacerých technických a organizátorských výziev."

Matthias Wissert
Vedúci oddelenia vývoja TLSM

Aká je Vaša pracovná činnosť?

Oddelenie vývoja v TLSM je s približne stovkou zamestnancov zodpovedné za optickú konštrukciu a kvalifikovanie hlavných komponentov laserového zosilňovača CO2, ktorý umožňuje spolu s produktmi firiem ASML a Zeiss výrobu počítačových čipov nasledujúcej generácie. Vývoj elektro, softvéru a častí mechanickej konštrukcie pre tieto komponenty sa preto vykonávajú v mojom oddelení. Ako vedúci oddelenia som spolu s mojimi vedúcimi skupiny okrem iného zodpovedný za sériovú podporu našich systémov vrátane nájdenia riešenia k technickým eskaláciám výroby a u zákazníkov. Medzi moje úlohy okrem toho patrí aj technické definovanie a presadzovanie vývojových projektov, stanovenie priorít týchto projektov, bezpečnosť práce v našich oblastiach testovania ako aj plánovanie, nábor a kvalifikácia zamestnancov. To všetko sa vykonáva v úzkej spolupráci s kolegami z iných oblastí a s riaditeľom TLSM.

Čo je také pútavé na Vašej práci? Čo Vás na tom baví?

Vzrušujúci je predovšetkým súvis viacerých technických a organizátorských výziev. Prichádzajú požiadavky z najrôznejších odborov, preto je mimoriadne dôležité systémové myslenie a na otázku „čo je najlepšie pre celkový produkt a pre zákazníka“ je možné stále a znovu odpovedať, v závislosti od neustále sa meniacich rámcových podmienok. Takto vzniká pravidelne možnosť, nanovo optimalizovať a nanovo plánovať. Každý deň ma fascinuje a motivuje neustále sa učiť, ako je možné sa prispôsobiť týmto zmeneným situáciám a ako vyzerá organizačná štruktúra, ktorá je na to vhodná a je funkčná pre zamestnancov a takisto vhodne rastie s cieľmi firmy TRUMPF.

Vďaka čomu je práca vo firme TRUMPF jedinečná?

Od prvého dňa ma oslovovala súdržnosť zamestnancov vo firme TRUMPF – ak mal niekto otázku, stále sa našiel niekto, kto bol ochotný pomôcť alebo vedel, koho by bolo možné požiadať o pomoc.

Čo si musí človek podľa Vás so sebou priniesť, aby zapadol do kolektívu?

U nás zapadnete do tímu ten, kto má rád zložité, neustále sa meniace výzvy. A ten kto má rád situácie, v ktorých odpovede na technické otázky so sebou prinášajú nové úlohy, ktoré je potrebné vyriešiť. Okrem toho je veľkou výhodou nadšenie pre najrozličnejšie technické problémy a to aj mimo vlastného odboru.

Staňte sa súčasťou nášho tímu

Spoznajte nás

Kontakt
Tu nájdete naše voľné pracovné miesta
Burza pracovných miest
Servis & Kontakt