Štandardné doplnkové výbavy

Nekomplikované rozšírenie rozsahu funkcií: Môžete do Vášho produktu TRUMPF integrovať štandardné doplnky stroja aj dodatočne bez náročných špeciálnych postupov alebo rozsiahlych nastavovacích prác. Všetky funkcie, ktoré prichádzajú do úvahy sú individuálne definované a optimálne zladené s Vašim strojom. Vyberte si teda z modulovej stavebnice a môžete sa stále spoľahnúť na bezchybnú prevádzku.

Príklady

CoolLine

CoolLine

Konštantná teplota pri rezaní laserom a dobré výsledky rezania aj pri hrubej oceli. Funkcia CoolLine koaxálne postrekuje vodu cez špeciálnu dýzu na miesto obrábania. Vďaka energii odparovania vody je odoberané teplo z plechu. Dosiahne sa tým ochladenie materiálu a teplota ostane počas procesu rezania takmer konštantná. Vďaka tejto funkcii môžete uložiť dielce bližšie k sebe. Menej odpadu – vyšší zisk.

Observe Line

ObserveLine

Najrozličnejšie dôvody môžu viesť k tomu, že sa odpad rezania laserom zakliesni v hotovom dielci, čo vedie k problémom pri nasledujúcich operáciách. ObserveLine je optický proces merania, pomcou ktorého je možné skontrolovať každú geometriu či je úplne vyrezaná. Oproti meraniu s rguláciou vzdialenosti má optické meranie výhodu, že je rýchlejšia a presnejšia. Takto je možné zaznamenať dokonca aj otvory menších priemerov a šikmo zakliesnený odpad rezania.

Abgänge eines Festkörperlasers

Flexibilné výstupy a inteligentný manažment lúča

Vďaka stavebnicovému systému väčšiny laserových zariadení s pevnolátkovým laserom ich môžete opatriť aj po zakúpení ďalšími výstupmi. Zvyšuje to produktívne použitie lasera, pretože môžete postupne alebo súčasne obsluhovať až šesť rôznych pracovných staníc.

Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.