Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Štandardné doplnkové výbavy

Nekomplikované rozšírenie rozsahu funkcií: Môžete do Vášho produktu TRUMPF integrovať štandardné doplnky stroja aj dodatočne bez náročných špeciálnych postupov alebo rozsiahlych nastavovacích prác. Všetky funkcie, ktoré prichádzajú do úvahy sú individuálne definované a optimálne zladené s Vašim strojom. Vyberte si teda z modulovej stavebnice a môžete sa stále spoľahnúť na bezchybnú prevádzku.

Príklady

CoolLine

CoolLine

Konštantná teplota pri rezaní laserom a dobré výsledky rezania aj pri hrubej oceli. Funkcia CoolLine koaxálne postrekuje vodu cez špeciálnu dýzu na miesto obrábania. Vďaka energii odparovania vody je odoberané teplo z plechu. Dosiahne sa tým ochladenie materiálu a teplota ostane počas procesu rezania takmer konštantná. Vďaka tejto funkcii môžete uložiť dielce bližšie k sebe. Menej odpadu – vyšší zisk.

Observe Line

ObserveLine

Najrozličnejšie dôvody môžu viesť k tomu, že sa odpad rezania laserom zakliesni v hotovom dielci, čo vedie k problémom pri nasledujúcich operáciách. ObserveLine je optický proces merania, pomcou ktorého je možné skontrolovať každú geometriu či je úplne vyrezaná. Oproti meraniu s rguláciou vzdialenosti má optické meranie výhodu, že je rýchlejšia a presnejšia. Takto je možné zaznamenať dokonca aj otvory menších priemerov a šikmo zakliesnený odpad rezania.

Abgänge eines Festkörperlasers

Flexibilné výstupy a inteligentný manažment lúča

Vďaka stavebnicovému systému väčšiny laserových zariadení s pevnolátkovým laserom ich môžete opatriť aj po zakúpení ďalšími výstupmi. Zvyšuje to produktívne použitie lasera, pretože môžete postupne alebo súčasne obsluhovať až šesť rôznych pracovných staníc.

Servis & Kontakt