Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Bez ohľadu na to, do akej miery už máte prepojenie sieťou – cieľ je jasný: Byť pripravený pre narastajúcu zložitosť a klesajúce výrobné dávky v oblasti obrábania plechu. Pomocou našich riešení Vás budeme krok za krokom sprevádzať až do Vašej Smart Factory. Žiadne dve cesty pritom nie sú rovnaké: Komponenty je možné kombinovať a vytvoriť tak ideálne riešenie​ pre Vaše potreby. ​

Prehľadnosť

Vytvárame prehľad: o produktivite celého výrobného závodu a o stave Vášho parku strojov TRUMPF

Prehľad a flexibilita

Vytvára prehľad a flexibilitu: Šetrí peniaze a drahocenný čas vďaka analýzam založeným na získaných údajoch

Jednoduché integrovanie

Uľahčuje začlenenie strojov TRUMPF a strojov iných výrobcov do systémov monitorovania, nezávisle od ich veku, výrobcu alebo technológie Vašich strojov

Uľahčený systém kontroly stavu

Uľahčuje kontrolu stavu výroby a analýzu pomocou monitorovania produktov alebo vďaka úprave dát pre lokálne systémy

Bezproblémová integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je jednoduchá a ľahká. 

Čo urobíte s jestvujúcimi strojmi, ak nemajú žiadnu štandardizovanú funkciu výmeny údajov? TRUMPF má na to správne riešenie.
 

Zapojte stroje TRUMPF do Vášho individuálneho systému monitorovania

Väčšina aktuálnych obrábacích strojov TRUMPF majú prostredníctvom prípojok k dispozícii možnosť vytvoriť komunikáciu založenú na OPC UA. Pre staršie stroje ponúkame systém OPC UA Retrofit Cube. Na základe údajov o stave Vášho stroja získate analýzy vo forme panela ako aj odporúčania postupov pre rýchlejšie vyriešenie problémov. Takto získate prehľad o stave stroja a dokážete maximalizovať pohotovosť Vášho stroja. Vďaka rozhraniu pre stav výroby napríklad získate informáciu, pomocou ktorej dokážete zaznamenávať vyťaženosť Vašich strojov a spracovávať ju vo Vašom individuálnom softvérovom systéme.​

TruConnect, Retrofit Cube

OPC UA Retrofit Cube zapája staršie stroje TRUMPF do Vášho systému monitorovania

Stroje, ktoré vzhľadom na svoj vek nie sú vybavené žiadnymi prípojkami pre štandardnú výmenu dát, si vyžadujú OPC UA Retrofit Cube. Poskytuje aj špeciálne digitálne rozhrania pre softvér iných výrobcov. Systém tvorí priemyselný PC s rozhraním OPC UA. Hneď keď je zapojený a nakonfigurovaný, lokálne Vám poskytuje dostupné signály.​

Zapojte stroje iných výrobcov do prostredia strojov TRUMPF

Potrebujete mať prehľad o celom Vašom strojovom parku, nezávisle od výrobcu alebo veku Vášho stroja? So sadou Basic Connectivity Kit žiaden problém, ponúkame Vám riešenie pre Vašu výrobu.

Sada pre pripojenie TruConnect

Sada Basic Connectivity Kit zapojí stroje iných výrobcov a staršie stroje TRUMPF do softvéru Oseon Analytics

Po nainštalovaní poskytuje sada Basic Connectivity Kit signály v závislosti od prevádzkového stavu stroja – a to neuveriteľne jednoducho: „Stroj stojí bez poruchy“, „Stroj stojí s poruchou“, „Stroj vyrába“. Oseon Analytics interpretuje tieto informácie a zobrazuje ich na prístrojovom paneli analogicky s Vašimi ostatnými strojmi. Funguje to nepretržite a na všetkých pracoviskách Vašej výroby. Nové obrábacie stroje TRUMPF sa samozrejme štandardne integrujú do systému Oseon Analytics.​

Smart Factory – Mnoho ciest, jeden skúsený partner

Plánujte systematicky spolu s našimi odborníkmi v oblasti Smart Factory, aby ste určili potenciál optimalizácie vo Vašej výrobe. Tešíme sa na Vás!
 

Skontaktujte sa teraz
Servis & Kontakt