Voľba krajiny/regiónu a jazyka
MultiTool, Musterblech
MultiTool, Musterblech
Vysekávacie nástroje

MultiTool

Produktívne vysekávanie, tvárnenie a razenie.

Mnoho možností aplikácie pri najvyššej produktivite

Nástrojmi MultiTool môžete nie len vysoko produktívne vysekávať, ale aj tvárniť a raziť. Až desať rôznych nadstavcov v jednom uchytení nástrojov prispieva k skráteniu dôb montáže a výmeny nástrojov. Nástroj MultiTool ukazuje svoje silné stránky najmä pri obrábaní plechových dielcov s rôznymi malými vysekanými otvormi a pri veľkých výrobných dávkach.

Viac flexibility

Zvýšte počet nástrojov vďaka možnosti desiatich vložiek nástroja v jednom uchytení.

Minimálne vedľajšie časy

Vďaka skráteniu doby montáže a výmeny nástroja

Vysoká efektivita

Profitujete z vyššej produktivity najmä pri malých otvoroch, malých prelisoch alebo razení.

Robustný a dlhotrvajúci

Vynikajúce vlastnosti chodu ozubeného venca vďaka špeciálnej povrchovej úprave

MultiTool

Nástroj MultiTool ukazuje svoje silné stránky najmä pri obrábaní plechových dielcov s rôznymi malými vysekanými otvormi a pri veľkých výrobných dávkach. V jednom nástroji je osadených až desať rôznych razníkov a matríc, čo prispieva k skráteniu dôb montáže a výmeny nástrojov. Typickými aplikáciami sú rôzne malé vyseknuté, napríklad kruhové, štvorcové alebo obdĺžnikové otvory s rôznymi priemermi, ako aj razenie napríklad písmen alebo číslic 0 až 9. Popri štandardných geometriách je možné vysekávať aj množstvo špeciálnych geometrií.

Verzie nástroja

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF Services doplnkové výbavy Keyvisual
Product enhancements

Product enhancements enable you to implement new applications on your TRUMPF machines, systems, and lasers.

Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia

Výhody kombinácie obrábania vysekávaním a obrábaním laserom: Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia TRUMPF vyrábajú široké spektrum dielcov v malých alebo veľkých sériách.

Vysekávanie, technologický obrázok
Vysekávacie stroje

Pomocou vysekávacích strojov TRUMPF budete flexibilne obrábať najrozličnejšie dielce, tvárnite plechové dielce alebo vytvárate závity – všetko na hotovo na jednom stroji.

Kontakt
International Punching Tools
Fax +49 7156 30331150
E-mail
Servis & Kontakt