You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

MultiTool | TRUMPF
MultiTool, Musterblech
MultiTool, Musterblech
Vysekávacie nástroje

MultiTool

Produktívne vysekávanie, tvárnenie a razenie.

Mnoho možností aplikácie pri najvyššej produktivite

Nástrojmi MultiTool môžete nie len vysoko produktívne vysekávať, ale aj tvárniť a raziť. Až desať rôznych nadstavcov v jednom uchytení nástrojov prispieva k skráteniu dôb montáže a výmeny nástrojov. Nástroj MultiTool ukazuje svoje silné stránky najmä pri obrábaní plechových dielcov s rôznymi malými vysekanými otvormi a pri veľkých výrobných dávkach.

Viac flexibility

Zvýšte počet nástrojov vďaka možnosti desiatich vložiek nástroja v jednom uchytení.

Minimálne vedľajšie časy

Vďaka skráteniu doby montáže a výmeny nástroja

Vysoká efektivita

Profitujete z vyššej produktivity najmä pri malých otvoroch, malých prelisoch alebo razení.

Robustný a dlhotrvajúci

Vynikajúce vlastnosti chodu ozubeného venca vďaka špeciálnej povrchovej úprave

MultiTool

Nástroj MultiTool ukazuje svoje silné stránky najmä pri obrábaní plechových dielcov s rôznymi malými vysekanými otvormi a pri veľkých výrobných dávkach. V jednom nástroji je osadených až desať rôznych razníkov a matríc, čo prispieva k skráteniu dôb montáže a výmeny nástrojov. Typickými aplikáciami sú rôzne malé vyseknuté, napríklad kruhové, štvorcové alebo obdĺžnikové otvory s rôznymi priemermi, ako aj razenie napríklad písmen alebo číslic 0 až 9. Popri štandardných geometriách je možné vysekávať aj množstvo špeciálnych geometrií.

Verzie nástroja

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Servis & Kontakt